mobili versija | standartinė versija
main-image

Bibliotekos istorija

Skuodo viešoji biblioteka įkurta 1939 m. sausio 1 d. Pirmasis vedėjas – Jeronimas Jankauskas. Fondą sudarė 500 egz. knygų, skaitė 93 skaitytojai.

1950-1959 m. laikotarpis gausus bibliotekinių darbų pradžiomis. Nuo 1952 m. knygos pradedamos klasifikuoti pagal Tropovskio 'Dešimtainę klasifikaciją'. 1953 m. įkurtas Vaikų literatūros skyrius. 1954 m. pradedamas naujų knygų katalogavimas, kas mėnesį rengti pasitarimai įgavo seminarų pobūdį. Knygos TBA keliu iš Klaipėdos viešosios b-kos pradėtos gauti nuo 1955 m. 1957 m. Mosėdžio bibliotekoje viena pirmųjų šalyje suorganizuota bibliotekininko diena. Kraštotyrinis darbas pradėtas dirbti nuo 1959 m., po metų pradėta organizuoti kartoteka.

1963 m. biblioteka įsitvirtino dabartiniame pastate. Tais metais įvedamas laisvas skaitytojų priėjimas prie fondų.

2003 m. sausio mėn. sukako 40 metų kai biblioteka įsikūrė kultūros namų pastate.

Nuo 1966 m. pradėtas komplektuoti gramofono plokštelių fondas. Tai buvo Muzikos skyriaus pradžia.

Po 1990 m., sunkėjant šalies ekonominei būklei, siaurinamas viešųjų bibliotekų tinklas rajone. 1992 m., sujungus švietimo ir kultūros skyrius, 8 kaimo bibliotekos tapo mokyklų bibliotekomis. 1999 m. rajono valdžia reoganizavo viešąją biblioteką ir mokyklų bibliotekas į Skuodo viešąją biblioteką, pavaldžią savivaldybei.

2005 m. Viešosios bibliotekos administracija ir komplektavimo skyrius persikėlė į atskiras patalpas Birutės g. 8.
Remiantis 2008 m. sausio 31 d. Skuodo savivaldybės tarybos sprendimais "Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių - filialų ir pareigybių skaičiaus juose patvirtinimo" Nr.9-9, „Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos ir bendrojo lavinimo mokyklų struktūrų ir nuostatų pakeitimo“ Nr.9-10 ir „Dėl Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos turto perdavimo bendrojo lavinimo mokykloms“ mokyklų bibliotekos vėl perkeliamos į bendrojo lavinimo mokyklų struktūrą, jų dokumentų fondas perduodamas mokykloms. Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai paliekama mokyklų bibliotekų metodinio vadovavimo, LIBIS ir MOBIS programų diegimo bei priežiūros, elektroninio katalogo kūrimo darbai. Notėnų ir Daukšių filialai įpareigoti aptarnauti šiose vietovėse esančias bendrojo lavinimo mokyklas. 

Nuo 2008 m. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos struktūroje patvirtinta 18 kaimo filialų ir 1 miesto filialas.

2014 metais Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo savo veiklos 75–ąsias gyvavimo metines.

Bibliotekos direktorių sąrašas:

Jeronimas Jankauskas     1939-01-01–1944 m.                       
Valerijonas Vaitilavičius 1945 m. sausis – rugpjūtis
Oskaras Eidinas 1945 m. rugpjūtis
Bronė Montikaitė apie 1948 m
Valerijonas Jucys 1954–1956 m.
Laimonas Inis 1956–1958 m.
Aleksas Kubilas 1958–1960 m.
Regina Jonaitytė - Januškienė        1961–1962 m.
Karolis Paulauskas 1963 m.
Jadvyga Zubienė 1964–1972 m.
Rymantė - Aurelija Šmaižienė 1972–1999 m.
Jonas Grušas 1999 m.

Nuotraukų galerija