mobili versija | standartinė versija
main-image

LIBIS

2001 m.
Viešojoje bibliotekoje pradėta diegti LIBIS programa komplektavimo ir tvarkymo skyriuje ir pildoma elektroninė straipsnių duomenų bazė.
2003 m.
Viešojoje bibliotekoje toliau sėkmingai naudojama LIBIS programa komplektavimo ir tvarkymo skyriuje. Toliau pildoma elektroninė straipsnių duomenų bazė. Pradėti Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo ir vaikų literatūros skyrių fondo rekatalogavimo darbai.
2004 m. gruodžio mėn. Viešojoje bibliotekoje įdiegta LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė. Dokumentų fondai pradėti rekataloguoti Pr.Žadeikio ir Mosėdžio gimnazijų bibliotekose.
2005 m.
Baigtas rekataloguoti VB skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemento spaudinių fondas . Pradėta rekataloguoti Aleksandrijos, Lenkimų ir Šačių pagrindinėse mokyklose, bei Bartuvos ir Barstyčių vid. mokyklose; Daukšių ir Notėnų sujungtose bibliotekose; Mosėdžio, Lenkimų, Šačių, Kaukolikų filialuose.
2006 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Ylakių gimnazijoje, Vižančių, Pašilės sujungtose bibliotekose, Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Rukų ir Senamiesčio filialuose.
2007 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Gėsalų filiale. LIBIS posistemė įdiegta Lenkimų , Aleksandrijos mokyklų bibliotekose ir Aleksandrijos, Lenkimų ir senamiesčio filialuose.
2008 m.
Dokumentų fondai pradėti rekataloguoti Luknės, Šauklių, D.Rušupių filialuose. LIBIS programos skaitytojų aptarnavimo posistemė įdiegta Aleksandrijos, Mosėdžio, Lenkimų, Barstyčių filialuose ir Mosėdžio ir Skuodo Pr.Žadeikio gimnazijų, Barstyčių vidurinės mokyklos, Aleksandrijos ir Lenkimų S.Daukanto pagrindinių mokyklų bibliotekose.
2009 m.
Pradėtas rekataloguoti fondas Nausėdų ir Šliktinės fonduose. LIBIS SAP įdiegta Daukšių, Didžiųjų Rūšupių, Šačių ir Notėnų filialuose ir Šačių pagrindinės mokyklos bibliotekoje.
2010 m.
Rugsėjo mėn.atlikti LIBIS duomenų perkėlimo darbai. Nuo gruodžio 1 d. įvesta LIBIS posistemė Ylakių bei Kaukolikų filialuose, Ylakių gimnazijoje.
Nuo 2011 m. vasario 1d. įvesta LIBIS posistemė Pašilėje, Luknėse, Šliktinėje, Šaukliuose ir Gėsaluose.
Nuo gegužės 1 d. įdiegta LIBIS posistemė paskutiniuose filialuose - Nausėduose, Rukuose ir Vižančiuose.