mobili versija | standartinė versija
main-image

Partneriai

 

 • Skuodo meno mokykla;
 • Skuodo savivaldybės administracijos švietimo skyrius;
 • “Mūsų žodžio” laikraščio redakcija;
 • Literatų klubas;
 • Skuodo Prano Žadeikio gimnazija;
 • Skuodo krašto muziejus;
 • Skuodo kultūros ir turizmo centras;
 • Skuodo kultūros centras;
 • Skuodo Bartuvos progimnazija;
 • Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla;
 • Skuodo vaikų darželiai;
 • Mokyklos: gimnazijos ir pagrindinės mokyklos;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos Skuodo skyrius;
 • Skuodo seniūnijos;
 • Skuodo savivaldybės administracija;
 • Skuodo darbo birža;
 • Kaimo bendruomenės:
 • Skuodo informacijos centras.

 

Klaipėdoje – leidykla „Druka“.
Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka bendradarbiauja su:

 • Lenkijos Respublikos Gdansko vaivadijos Pucko powiato biblioteka

1998 m. spalio 5-9 d įvyko pirmas susitikimas Gdanske. Susitikimas įvyko įgyvendinant akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitija“ kultūrinį šviečiamąjį projektą „Žemaičių kultūriniai sambūriai“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros ministerija, Žemaičių akademija ir Lenkijos Respublikos Pamario krašto kašubų kultūrinis susivienijimas bei Gdansko miesto Šv. Maksimilijano M.Kolbės namai. Jame dalyvavo 35 žmonių delegacija iš Lietuvos, kurios sudėtyje buvo Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas ir Pr. Žadeikio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Kazlauskienė.

2000 m. spalio mėnesį kašubų krašto centre Gdanske vyko antroji žemaičių kultūros savaitė. Žemaičių delegacijoje buvo ir Skuodo viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas. Savaitės metu buvo pasirašyta trišalė Žemaičių kultūros draugijos, Pamario kašubų susivienijimo ir Šv. Maksimilijano M.Kolbės susitaikymo ir susitikimo namų deklaracija, kurios tiklas – tarpkultūrinis bendradarbiavimas.

2007 m. sausio 11-13 d. Pucko miesto savivaldybėje ir bibliotekoje lankėsi skuodiškių delegacija, kurios sudėtyje buvo Skuodo savivaldybės administracijos direktorius Aloyzas Paulikas, , jo pavaduotojas Evaldas Razgus ir Viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas. Delegacija susitiko su Pucko kultūros įstaigų, bibliotekos, muziejų darbuotuotojais, verslininkais, tradicinių amatų puoselėtojais.

2007 m. gegužės 17 d. atvyko Lenkijos respublikos Pucko povieto delegacija. Jie lankėsi savivaldybėje, bibliotekoje, dalyvavo konkurse-festivalyje „Dainoukem žemaitėška“

2007 m. rugsėjo 21 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lenkijos respublikos Pucko povieto Alojzego Budziszo bibliotekos ir Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos, kurios pagrindinis tikslas vykdyti įvairiapusiškus tarpkultūrinius mainus.

2008 m. gegužės 15-19 d. grupė Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų lankėsi Pucko savivaldybės Slupsko ir Bytowo bibliotekose. Abiejų šalių bibliotekininkai susitikimo metu aptarė bendradarbiavimo galimybes, vykdant įvairiapusę bibliotekų veiklą.

2011 m. gegužės 19-22 d. Skuodo rajono savivaldybės delegacija lankėsi Pucke ir dalyvavo tarptautinėje regioninėje kašubų konferencijoje. Skuodo savivaldybės direktorius Jonas Grušas skaitė pranešimą “Žemaičių kalba Skuode ir Lietuvoje“.


 

 • Latvijos Respublikos Priekulės nuovados bibliotekomis

2010 m. balandžio mėn. įvyko susitikimas Latvijos respublikos Priekulės miesto bibliotekoje. Susitikime dalyvavo Priekulės nuovados mero pavaduotoja Arta Brauna. Aptartos bendradarbiavimo tarp kaimyninių rajonų įvairūs aspektai.

2010 m. gegužės 8 d. Priekulės nuovados delegacija dalyvavo Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos surengtoje šventėje „Šeimos parkas Europos dieną“.

2011 m. kovo 10 d. įvyko susitikimas su Priekulės nuovados vadovais ir bibliotekų darbuotojais. Numatyta surengti kūrybos parodą Skuodo bibliotekoje, suorganizuoti bendrą bibliotekininkų seminarą Palangos miesto bibliotekoje.
2011 kovo 18 d. dalyvavome knygos šventėje Priekulėje, kurios tema – sveikatos ypatumai Latvijoje.

2011 m. balandžio 27 dieną viešosios bibliotekos skaitykloje pristatyta Latvijos Respublikos Priekulės nuovados meno mėgėjų dirbinių ir keramikinių plytelių duženų paroda. Parodą padėjo surengti Priekulės miesto mero pavaduotoja Arta Brauna ir Priekulės bibliotekos bibliotekininkė Zenta Svara.

2011 m. balandžio 29 d. įvyko tarptautinis seminaras Palangoje „Paribio kultūriniai mainai“. Šiame seminare dalyvavo Skuodo, Palangos, Kretingos rajonų bei Latvijos Respublikos Priekulės nuovados bibliotekininkai. Abiejų šalių bibliotekininkai lankėsi Šventosios ir Palangos miesto bibliotekose. Seminare susipažinta su skirtingomis bibliotekų fondų komplektavimo sistemomis, kraštotyros veiklos formomis, aptartos būsimų susitikimų, bendrų seminarų temos, kultūrinių mainų perspektyvos.

2011 m. birželio 3-4 d. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kvietimu Priekulės nuovados bibliotekininkų komanda dalyvavo Žemaitijos bibliotekininkų sporto sąskrydyje, kuris vyko Plungės rajone Plateliuose.

2012 m. rugsėjo 18 d. Skuodo viešąją biblioteką aplankė kolegos iš Priekulės (Latvija). Atvykę svečiai išklausė pranešimų apie Skuodo viešąją biblioteką, apie literatų klubą „Nojus“, veikiančio prie bibliotekos.Svečiai iš Latvijos ne tik klausėsi apie mūsų biblioteką, bet ir turėjo galimybę aplankyti keletą skyrių ir filialų. Bene didžiausią įspūdį svečiams padarė Gėsalų bibliotekininkės Vidos Rušinskienės surinktas, senovę menančių daiktų muziejus. Ylakių filiale abiejų šalių bibliotekininkų laukė apvalaus stalo diskusija, kurios metu buvo aptarta daug įvairių abiejų šalių bibliotekininkams aktualių klausimų, pasidalinta patirtimi ir pastebėjimais, aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės.Latvių delegacijos vadovas, kultūros vadybininkas Gundaras Venens pasidžiaugęs galimybę bendradarbiauti su Skuodo bibliotekininkais ir išreiškęs viltį greitu laiku vėl susitikti apvaliojo stalo diskusijai tik šįsyk jau Latvijoje.

2013 m. balandžio 25 dieną, Nacionalinės bibliotekos savaitės metu, Skuodo rajono bibliotekininkai buvo išvykę į kultūrinę-pažintinę išvyką į Priekulės (Latvijos Respublika) nuovados bibliotekas. Aplankyta Priekulės biblioteka, naujai pastatyta Krotes biblioteka. Svečiuodamiesi Virgos seniūnijoje turėjo progos apsilankyti Barono dvare. Viename dvaro pastate įsikūrusi ir biblioteka. Išvyka baigėsi Kalėtų - pasienio bibliotekoje.

 2013 m.  rugsėjo 10 d. Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Latvijos Respublikos Priekulės bibliotekos vedėjos Zentos Svaros tapybos darbų parodos pristatymas. Dalyvavo autorė. Šios autorės paroda prieš tai jau buvo eksponuota Ylakių ir D.Rūšupių filialuose.

2014 m. balandžio 24 d. sulaukėme kolegų iš Latvijos Respublikos Priekulės nuovados bibliotekų. Simboliška, kad susitikimas vyko Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu, kurios metu ir buvo siekiama rasti laiko susitikti su savo bibliotekos bičiuliais. 


 

 • Kaletų biblioteka

2006 m. prasidėjo bendradarbiavimas su Latvijos respublikos Kaletų biblioteka, kaip viena iš “Bartuvos“ euroregiono bibliotekų.

2006 m. gegužės mėn. Kaletų bibliotekos bibliotekininkė Mirdza Liepina dalyvavo tarptautiniame seminare ,, Lietuvos ir Latvijos kaimo bibliotekų kraštotyros veiklos ypatumai “ ir jame skaitė pranešimą. Seminaras vyko Skuodo VB Ylakių filiale.

2007 m. Kaletų kaimo bibliotekoje įsteigta kilnojamoji bibliotekėlė. Kaletuose gyvenantys lietuviai (40 proc. gyventojų) periodiškai aprūpinami lietuviškomis knygomis ir žurnalais. Jiems prenumeravome ir pristatėme rajoninius laikraščius „Mūsų žodis“ ir „Skuodas“. Nuo 2010 m. laikraščių nebeprenumeruojame, bet kelis kartus per metus nuvežame lietuviškų spaudinių vaikams ir suaugusiesiems.

2008 m Skuodo viešojoje bibliotekoje surengta Kaletų muzikos ir menų moksleivių kūrybos darbų paroda „Dovana Latvijai“, o Kaletų bibliotekoje surengta Skuodo meno mokyklos moksleivių piešinių paroda „Europos keliais“.

2010 m. rugsėjo 24 d. grupė Skuodo VB darbuotojų dalyvavo Kaletų bibliotekos įkūrimo šimtmečiui skirtame renginyje.

Su Kaletų bibliotekos bibliotekininke Mirdza Liepina nuolat keičiamės informacija, bendradarbiaujame organizuojant susitikimus, bendrus renginius su Priekulės nuovados bibliotekininkais.


 

 • Latvijos Respublikos Gruobinas nuovados bibliotekomis;

2009 m. rugsėjo 28 d. grupė Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos
darbuotojų lankėsi Latvijos respublikos Grobinos ir Pavilastos bibliotekose. Skuodo bibliotekininkai susipažino su šių bibliotekų veikla, aptarė bendradarbiavimo ir bendrų seminarų organizavimo galimybes.

Toliau bendraujama, apsikeičiama informacija, elektroniniais laiškais įvairiais kultūrinės veiklos klausimais.

 


 

2013 m.   spalio 11 d. Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka surengė tarptautinę konferenciją „Su žodžiais, šiandien mūs kalboj tebkalbamais“. Konferencija vyko Skuodo meno mokyklos salėje. Ši konferencija -  vienas iš projekto „Žemaičių būdo ir išminties skleidėjui Simonui Daukantui- 220“ renginių, kurį iš dalies finansuoja LR kultūros rėmimo fondas. Į konferenciją atvyko kašubų (Lenkija, Puckas) bei latgalių (Latvija, Rėzeknė) delegacijos. Norėta susipažinti su tarmiškos kalbos ir papročių išsaugojimu ir puoselėjimu bei jos teisine padėtimi Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje.

 

 

 • Valstybinė nacionalinė M. Mažvydo biblioteka – Bibliotekos pažangai 2 komanda;
 • Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Metodikos centru;
 • Rajonų ir miestų bibliotekomis iš : Palangos, Klaipėdos r., Kretingos, Plungės, Mažeikių, Rietavo, Šilutės, Šilalės, Raseinių, Nidos, Tauragės, Jurbarko, Kelmės, Pasvalio, Vilkaviškio, Varėnos, Telšių;
 • Šiaulių Universiteto prorektorium Juozu Pabrėža;
 • Klaipėdos Universiteto - prof. Roma Bončkute, Vaciu Vaivada, Daiva Janavičiene; 
 • Šiaulių kolegija ; 
 • Valstybiniu Dailės muziejumi – LIMIS direktore Danute Mukiene.