mobili versija | standartinė versija
main-image
Filtras
 • "Pakalnutės skelbią žinią..."

  2012 m. gegužės 31 d. 15 val. Šatėse, ant Ryklės kalno, įvyko literatūrinė - poetinė popietė "Pakalnutės skelbią žinią..." (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Renginį vedė Šačių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio mokiniai vadovaujami mokytojos Magdalenos Taurinskienės. Popietės metu išgirdom padavimą apie Ryklės kalną.
  Savo kūrybos pirmają knygelę "Aš dar esu...." pristatė ir eilėraščius skaitė vabališkė Daiva Norvaišienė. Buvusios geidutiškės Adelės Pladukaitės - Semenavičienės pirmąją jos eilėraščių knygą surinko ir išleido Šačių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelis. Viešnia Adelė Pladukaitė - Semanavičienė nuoširdžiai padėkojo už knygą ir paskaitė keletą eilėraščių. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Danutė Lekniuvienė ir Juozapas Jankauskas iš Rukų kaimo.
  Renginio dalyviai buvo vaišinami vabališkės ūkininkės, Vandos Petrauskienės, naminiu sūriu, laumatiškės Alinos Rimkienės pienių medumi.
  Bendruomenės pirmininkė Jūratė Bagočienė ir Šačių seniūnas Antanas Raudonis padėkos raštais apdovanojo:
  Daivą Norvaišienę išleidus pirmąją savo kūrybos knygelę, Adelę Pladukaitę - Semenavičienę už gimtinės aprašymą savo eilėraščiuose, Verutę Gliaudienę už protėvių kapelių priežiūrą, Leoną Bagdoną už Drupių kapelių priežiūrą.
  Seniūnas dėkodamas organizatoriams už renginį pasiūlė, kad jis taptų tradicinis ir būtų rengiamas žydint pakalnutės, kurios čia juosia visą kalną, ir jo metu pagerbti seniūnijos gyventojus, kurie be jokio atlygio daro gerus darbus.

 • ,,Biblioteka-tai knygų šventovė‘‘

   

  Spalio 5dieną vyko pamoka-rytmetis su Bartuvos progimnazijos penktokais.
  Pamokos tema: ,,Biblioteka-tai knygų šventovė‘‘.

 • ,,Europrotai‘‘ Barstyčių bibliotekoje

  Lapkričio 7 d. mūsų bibliotekoje įvyko pirmasis ,,Europrotų‘‘ žaidimo turas, kuriame dalyvavo net trys komandos, pasivadinusios ,,Magdalenų“, ,,Vikipedijos“ bei ,,Visažinių“ pavadinimais. Klausimai buvo labai įdomūs ir sunkoki, bet juk tam ir susirinko žmonės išbandyti savo jėgas. Visi su dideliu entuziazmu rungėsi. Labai patiko muzikiniai ir kulinariniai klausimai. Tad visos komandos su nekantrumu laukia kito trečiadienio...

 • 2001 m. projektai

  • Projektas „ Jaunimo svetainės „Rats“ kūrimas Daukšių bibliotekoje“. Vykdytojas – Daukšių biblioteka. Rėmėjas – Atviros Lietuvos fondas. Rezultatai – video-audio aparatūros įsigijimas ir renginių jaunimui organizavimo suaktyvėjimas.

  • Projektas „Paslaugų plėtra Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje“. Vykdytojas – Viešoji biblioteka. Rėmėjas – Atviros Lietuvos fondas. Rezultatai – Išleista Skuodo neįgaliųjų literatų kūrybos rinktinės „ Atviras langas“, organizuotos neįgalių jaunuolių ir vaikų kūrybos parodos, kiti renginiai. • 2003 m. projektai

  • Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Rėmėjai - Šiaurės šalių informacijos biuras ir Skuodo savivaldybės administracija. Rezultatai - savaitės renginiai vyko Mosėdžio, Bartuvos vid. m-klų, Gėsalų ir Daukšių pagr. m-klos bibliotekose - filialuose, Pr.Žadeikio gimnazijos bei viešojoje bibliotekoje.
  • Projektas „Langas į ateitį“. Rezultatai - laimėti 3 kompiuteriai, maršrutizatorius ir tinklo komutatorius. Pagal šį projektą Skuodo M.Valančiaus pradinės m-klos bibliotekoje įkurtas viešojo interneto centras.
  • Projektas „ES informacijos tinklas Lietuvoje“. 2003 m. tema - „Visapusė Europa“. Rėmėjas – Europos Komisija Lietuvoje. Rezultatai - ES propaguojantys renginiai 2004 m. vyko visose vidurinių m-klų, Šačių pagr. m-klos, Daukšių bibliotekose, Aleksandrijos filiale ir viešojoje bibliotekoje.
  • Pateiktas ir laimėtas Informacinės visuomenės plėtros komiteto ir Vidaus reikalų ministerijos skelbtas projektas „Viešosios interneto prieigos taškų kaimiškose vietovėse steigimas“. Šie taškai 2004 m. bus įsteigti Šačių, Ylakių, Aleksandrijos, Barstyčių, Lenkimų ir Notėnų filialuose.