mobili versija | standartinė versija
main-image
Filtras
 • 2004 m. konkursas

  Skaitymai žemaitiškai 2004

  2004 m. spalio 29 d. 10 val. Skuodo Muziejuje įvyko Skaitymų žemaitiškai konkursas.
   

  NUGALĖTOJAI

  Ikimokyklinių klasių grupė:

  1 vieta - Vaidai Paulauskaitei, Daukšių pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės auklėtinei.
  2 vieta - Gabrielei Kasperavičiūtei, Skuodo lopšelio-darželio auklėtinei, 4 metukai.
   

  1-4 klasių grupė:

  1 vieta - Emiliui Buivydui, Skuodo pradinės mokyklos 1 klasės mokiniui;
  2 vieta - Mortai Čičirkaitei, Gėsalų pagrindinės mokyklos mokinei;
  3 vieta - Viliui Kaupui, Skuodo pradinės mokyklos 1 klasės mokiniui.
   

  5-8 klasių grupė:

  1 vieta - Tadui Poškiui, Ylakių vidurinės mokyklos 7 klasės mokiniui;
  2 vieta - Simonui Kontrimui, Barstyčių vidurinės mokyklos 7 klasės mokiniui;
  3 vieta - Elenytei Noreikaitei, Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 5 klasės mokinei.
   

  9-12 klasių grupė:

  1 vieta - Odetai Prialgauskaitei, Barstyčių vidurinės mokyklos 12 klasės mokinei;
  2 vieta - Pauliui Poškiui, Ylakių vidurinės mokyklos 12 klasės mokiniui;
  3 vieta - Simonai Šiemaitei, Mosėdžio vidurinės mokyklos 10 klasės mokinei.
   

  Suaugusiųjų:

  1 vieta - Birutei Lukošienei, Mosėdžio vidurinės mokyklos mokytojai;
  2 vieta - Vaidui Baužiui, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, 1 kursas;
  3 vieta - Mildai Tumienei, Daukšių pagrindinės mokyklos mokytojai.
 • 2004 m. projektai

  • Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Rėmėjai - Šiaurės šalių informacijos biuras ir Skuodo savivaldybė. Rezultatai - savaitės renginiai vyko Daukšių, Gėsalų pagrindinių mokyklų bibliotekose-filialuose, Mosėdžio vid. Mokyklos ir Pr.Žadeikio gimnazijos bibliotekos ir Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje.
  • Projektas „ES informacijos tinklas Lietuvoje“. 2004 m. tema - „Visapusė Europa“. Rėmėjas – Europos Komisija Lietuvoje. Rezultatai - ES propaguojantys renginiai 2004 m. vyko visose vidurinių m-klų, Šačių pagr. m-klos, Daukšių bibliotekose, Aleksandrijos filiale ir viešojoje bibliotekoje.
  • Projektas ,,Etninės kultūros informacijos tvarkymas, sisteminimas ir sklaida Skuodo VB”. Rėmėjai - Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Skuodo rajono savivaldybės administracija. Rezultatai: surengti konkursai „Kuriame žemaitiškai“ ir „Skaitome žemaitiškai“, konferencija „Matui Untuliui“, seminaras „Biblioteka – etninės kultūros puoselėtoja“.
  • Projektas ,,Žalingi įpročiai - grėsmė ar kasdienybė”. Vykdytoja - Pr.Žadeikio gimnazijos biblioteka. Rėmėja - Skuodo rajono savivaldybės administracija. Tema - vaikų ir paauglių prevencija prieš žalingus įpročius.
 • 2005 m. konkursas

  Skaitymai žemaitiškai 2005

  2005 m. spalio 29 d. 10 val. Skuodo Muziejuje įvyko Skaitymų žemaitiškai konkursas.

  NUGALĖTOJAI

  Ikimokyklinių klasių grupė:

  1 vieta - Jokūbui Tamošauskui, Skuodo vaikų lopšelio darželio auklėtiniui;
  2 vieta - Brigitai Kabalinaitei, Daukšių pagrindinės mokyklos priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtinei;
  3 vieta - Gabrielei Kasparevičiūtei, Skuodo vaikų lopšelio darželio auklėtinei.

  1-4 klasių grupė:

  1 vieta - Viliui Kaupui, Skuodo pradinės mokyklos 1 klasės mokiniui;
  2 vieta - Mortai Čičirkaitei, Gėsalų pagrindinės mokyklos 4 klasės mokinei;
  3 vieta - Gyčiui Mockui, Skuodo pradinės mokyklos 2 klasės mokiniui.

  5-8 klasių grupė:

  1 vieta - Simonui Kontrimui, Barstyčių vidurinės mokyklos 8 klasės mokiniui;
  2 vieta - Vytautei Litvinaitei, Bartuvos vidurinės mokyklos 8 klasės mokinei;
  3 vieta - Ingai Bagočiūtei, Pr.Žadeikio gimnazijos 8 klasės mokinei.

  9-12 klasių grupė:

  1 vieta - Neringai Petrauskaitei, Notėnų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinei;
  2 vieta - Linai Grigaitytei, Viktorijai Judickaitei, Ievai Latauskaitei, Romai Mikalauskaitei, Aušrai Perminiatei ir Rimai Tamašauskaitei, Skuodo kaimo verslu, amatų ir paslaugų mokyklos mokinėms;
  3 vieta - Artūrui Joneikiui, Ylakių vidurinės mokyklos 9 klasės mokiniui.

  Suaugusiųjų:

  1 vieta - Danutei Vaičekauskienei;
  2 vieta - Birutei Lukošienei;
  3 vieta - Janinai Matulevičienei.

  Už skaitymo originalumą Tadas Poškys, Ylakių vidurinės mokyklos 7 klasės mokinys.

 • 2005 m. projektai

  • Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Rėmėjai - Šiaurės šalių informacijos biuras ir Skuodo rajono savivaldybės administracija. Rezultatai - savaitės renginiai vyko Mosėdžio vid. mokyklos ir Daukšių bibliotekose.
  • Projektas „Viešojo interneto prieigos taškai kaime“. Rezultatai –Aleksandrijos, Barstyčių, Lenkimų, Ylakių, Šačių filialuose ir Notėnų bibliotekoje gegužės mėn. įsteigti VIPT taškai , jiems skirta po 5 kompiuterius, spausdintuvą, skenerį, kopijavimo aparatą, baldų. Projektą finansuoja – PHARE pagal 2003 m. Socialinės-ekonominės sanglaudos programą, rėmėjas – Skuodo rajono savivaldybė.
  • Projektas ,,Žemaičių kalbos autentiškumo puoselėjimas‘‘. Vykdytojai – Žemaičių kultūros draugijos Skuodo skyrius ir Viešoji biblioteka. Rėmėjas – Skuodo rajono savivaldybė.
  • Tęstinis projektas ,,Žaligi įpročiai- grėsmė ar kasdienybė”. Vykdytojas - Pr.Žadeikio gimnazijos biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybės administracija. Tema - vaikų ir paauglių prevencija prieš žalingus įpročius.
 • 2006 m. projektai

  • Projektas - Tarptautinis seminaras ,, Lietuvos ir Latvijos kaimo bibliotekų kraštotyros veiklos ypatumai.“ Vykdytojas - viešoji biblioteka. Rėmėjai - Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir rajono savivaldybė. Rezultatai: parengta 12 naujų kraštotyros darbų, surengtas tarptautinis seminaras.
  • Projektas ,, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Vykdytojas - Mosėdžio vidurinės mokyklos biblioteka, parneriai - Daukšių ir Rukų bibliotekos. Rėmėjas - Šiaurės šalių Ministrų tarybos informacinis biuras.
  • Tęstinis projektas ,,Žaligi įpročiai- grėsmė ar kasdienybė”. Vykdytojas - Pr.Žadeikio gimnazijos biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybė. Tema - vaikų ir paauglių prevencija prieš žalingus įpročius.
  • Projektas ,, Poezijos ruduo 2006“. Vykdytojai - Skuodo literatų klubas ir viešoji biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybė. Rezultatai – renginių, propaguojančių Skuodo literatų kūrybą organizavimas rajono bibliotekose.