mobili versija | standartinė versija
main-image
Filtras
 • 2007 m. konkursas

  Kuriame žemaitiškai 2007

  Skelbiamas konkursas „KURIAME ŽEMAITIŠKAI“ nuostatai:

  SKUODO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS

  ĮSAKYMAS
  DĖL KONKURSO „KURIAME ŽEMAITIŠKAI“

  2007 m. vasario 23 d. Nr. V–8
  Skuodas

  1. S k e l b i u kūrybos žemaičių kalba konkursą „Kuriame žemaitiškai“.
  2. N u r o d a u:
  2.1. Surengti kūrybos žemaičių kalba konkursą „Kuriame žemaitiškai“ su Skuodo rajono literatų klubu nuo 2007 m. kovo 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 15 d.
  2.2. Konkursas kūrybos žemaičių kalba „Kuriame žemaitiškai“ skelbiamas lietuvos gyventojams. Rengėjų pagrindinis tikslas:
  2.2.1. Laikytis A.Girdenio ir J.Pabrėžos nustatytų žemaičių kalbos rašybos taisyklių, jas propaguoti ir populiarinti.
  2.2.2. Skatinti žemaičių kalbos vartojimo skatinimą, jos autentiškumo puoselėjimą bei tautinio identiteto saugojimą augančios kartos, pagyvenusių žmonių tarpe.
  2.2.3. Žemaitiškumo (dvasios, savitumo, bruožų) pajautimas, atskleidimas.
  2.2.4. Kūrybiškumas, meistriškumas, įtaigumas.
  2.2.5. 2007 m. parašytos ir niekur nespausdintos prozos ar poezijos kūrinys.
  2.3. Sudaryti šią vertinimo komisiją:
  2.3.1. J.Pabrėža – Šiaulių universiteto prodekanas, žemaičių kalbos taisyklių autorius;
  2.3.2. J.Zvonkuvienė – dienraščio „Klaipėda“ žurnalistė;
  2.3.3. S.Jonauskas – laikraščio „Mūsų žodis“ žurnalistas;
  2.4. Komisijai rezultatus įvertinti nuo 2007 m. rugsėjo 15 d. iki 2007 m. lapkričio 15 d. ir viešai paskelbti iki 2007 m. gruodžio 1 d.
  2.5. Kūrybos darbai pristatomi adresu: Birutės g. 8, 98116 Skuodas.
  2.6. Apdovanoti konkurso I – III vietos laimėtojus:
  I vieta – 200 Lt;
  II vieta – 150 Lt;
  III vieta – 100 Lt.
  Už prozos ir poezijos kūrinius suaugusiųjų grupėje, apdovanojama atskirai.
  Laimėtojams vaikų grupėje (amžius iki 18 metų) nustatoma:
  I vieta – 150 Lt;
  II vieta – 100 Lt;
  III vieta – 50 Lt.
  Vaikų kūryboje vertinama kartu poezijos ir prozos kūriniai.
  2.7. Baigiamasis renginys organizuojamas 2007 m. gruodžio 7 d.

  Direktorius Jonas Grušas

 • 2007 m. projektai

  • Projektas “Žemaičių tarmės puoselėjimas ir sklaida“. Vykdytojas - Viešoji biblioteka. Rėmėjai - LR Kultūros ministerija ir rajono savivaldybės administracija. Rezultatas – Skaitančių ir kuriančių žemaitiškai konkursų, kitų renginių , skirtų žemaičių tarmės puoselėjimui organizavimas.
  • Projektą ,,Kam, ką ir kaip skaityti“. Vykdytojas - Mosėdžio gimnazijos biblioteka. Rėmėjas – LR Kultūros ministerija. Rezultatai - skaitymo ir estetinių įgūdžių formavimas, jų kūrybinės galios ugdymas, skaitomumo suaktyvėjimas.
  • Projektas ,,Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. Vykdytojai - Mosėdžio gimnazijos biblioteka ir Daukšių filialas. Rėmėjas - Šiaurės šalių informacijos.
  • Projektas ,, Poezijos ruduo 2007“. Vykdytojai - Skuodo literatų klubas ir viešoji biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybė. Rezultatai – renginių, propaguojančių Skuodo literatų kūrybą organizavimas rajono bibliotekose. 
  • Projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas kaimo vietovės VIPT-2“. Vykdėme Europos sąjungos PHARE programos remiamą ir LR Vidaus reikalų ministerijos vykdomą projektą. VIPT bus įsteigti Gėsalų, Kaukolikų D.Rūšupių Luknių, Vižančių, Pašilės, Rukų, Daukšių, Nausėdų, Šauklių filialuose ir atnaujinta kompiuterinė įranga Mosėdžio filiale.
  • Projektas „Bibliotekos pažangai“, remiamas Bilo ir Melindos Geitsų fondo „Pasaulio bibliotekų programa“. Rezultatai - laimėta 30 naujų kompiuterių su programine įranga: 10 viešajai bibliotekai ir po 4 Aleksandrijos, Ylakių, Šačių, Šliktinės ir Senamiesčio filialams.
  • Vienuolika rajono bibliotekų dalyvavo skaitymo skatimo akcijoje-konkurse „Draugauk su knyga“. Rezultatai suaktyvėjo vaikų skaitymas, laimėta bibliotekos darbuotojui kvalifikacinė kelionė į pasirinktą Europos šalį.
 • 2008 m. projektai

  • Etnokultūros projektas „Saugau atmintį savo krašto“. Vykdytojas - Viešoji biblioteka. Rėmėjai - LR Kultūros ministerijos ir rajono savivaldybės administracija. Rezultatai – Įvyko kraštotyros konferencija, parengta 19 naujų kraštotyros darbų.
  • Skaitymo skatinimo projektas ,,Skaitymai netradicinėse erdvėse“. Vykdytojai – Viešoji biblioteka, Daukšių, Mosėdžio, Gėsalų filialai. Rėmėjas - Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo biblioteka.
  • Projektas „Europos diena Skuode“. Vykdytojas - viešoji biblioteka. Rėmėjai – Europos Komisija Lietuvoje ir Europos informacinis centras Europe Direct. Rezultatai – surengtas didelis renginys skuodiškiams, skirtas Europos dienos pažymėjimui.
  • Projektą „Skuodo literatų kūrybos rinktinės žemaičių kalba leidyba“. Vykdytojas – Viešoji biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybės kultūros fondas. Rezultatai – išleista Skuodo literatų kūrybos rinktinė.
  • Projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas kaimo vietovės VIPT“-2. Europos sąjungos PHARE programos remiamas ir LR Vidaus reikalų ministerijos vykdomas projektas Viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas kaimo vietovės VIPT-2. Interneto taškai įsteigti Gėsalų, Kaukolikų, D.Rūšupių, Luknių, Vižančių, Pašilės, Rukų, Daukšių, Nausėdų, Šauklių filialuose ir atnaujinta kompiuterinė įranga Mosėdžio filiale;
  • Vykdomas projektas, „Bibliotekos pažangai“. Rėmėjas B. ir M.Gatesų fondo „Pasaulio bibliotekų programa“.
  • Projektas ,, Poezijos ruduo 2008“. Vykdytojai - Skuodo literatų klubas ir viešoji biblioteka. Rėmėjas - Skuodo rajono savivaldybė. Rezultatai – renginių, propaguojančių Skuodo literatų kūrybą organizavimas rajono bibliotekose.
 • 2008 m. renginiai

  09.29. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso laureatu Pranu Žvinkliu .
  09.12. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su poete, Seimo nare, skaitymo skatinimo programos iniciatore Dalia Teišerskyte.
  07.29. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko susitikimas su poete kraštiete iš Australijos Lidija Šimkute.
  06.03. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko literatūrinis vakaras "Įkalbėtos eilės". Programą atliko aktorė - skaitovė Virginija Kochanskytė.
  05.07-09. vyko " Europos savaitė Skuode ".
  05.06. Skuodo globos namų salėje vyko E.Untulio romano "Žiogas Šulinyje" viešieji skaitymai .
  04.21-27. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė "SKAITYK - LAISVĖK - TOBULĖK" vyko kaitytojų aptarnavimo skyriuje.
  04.11. Skuodo kultūros centre vyko poeto Stasio Jonausko 60 - mečio jubiliejinis kūrybos vakaras.
  03.21. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Anastazijos Pečkaitienės karklo drožinių parodos pristatymas.
  01.25. Skuodo meno mokyklos salėje vyko Edmundo Untulio naujos knygos "Žiogas šulinyje" pristatymas.

 • 2009 m. konkursas

  Skaitymai žemaitiškai 2009

  Spalio 22 dieną Skuodo muziejuje įvyko kasmetiniai tradiciniai Žemaitiški skaitymai-konkursas, skirti Simono Daukanto 216-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiais metais dėl dalyvių gausos skaitymuose dalyvavo tik ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės ir pirmų-ketvirtų bei penktų-šeštų klasių rajono moksleiviai. Konkurso dalyviai, kiekvienoje amžiaus grupėje laimėję pirmąją-trečiąją vietas, apdovanoti Žemaičių kultūros draugijos Skuodo skyriaus padėkos raštais bei organizatorių prizais.

  Konkurso laimėtojai:

  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėje:

  I vieta – Armantė Kontrimaitė iš Mosėdžio vaikų lopšelio darželio, skaičiusi Vaclovo Ruikos „Piršlybas“
  II vieta – Ugnė Petrauskaitė iš Mosėdžio gimnazijos priešmokyklinės ugdymo grupės, skaičiusi Nijolės Rimkienės eilėraštį „Trys vaikiokaa“
  III vieta – Jonas Ringys iš Skuodo vaikų kopšelio darželio priešmokyklinės ugdymo grupės, skaitęs tą patį eilėraštį „Trys vaikiokaa“

  I-IV klasių grupėje:

  I vieta – Gustė Gecaitė iš Skuodo pradinės mokyklos, skaičiusi Leono Rimeikio „Keporė prapoulė“
  II vieta – Jūratė Baltinaitė iš Ylakių gimnazijos, skaičiusi Aleksandro Girdenio „Luopiši soupoujint“
  III vieta – Žygimantas Lukošius iš Aleksandrijos pagrindinės mokyklos, skaitęs Vaclovo Ruikos „Zoikis ėr lapė“

  V-VI klasių grupėje:

  I vieta – Deimantė Litvinaitė iš Skuodo P. Žadeikio gimnazijos už perskaitytą kūrinį „Kap žmuonės kartaas nesupront interesa“
  II vieta – Justina Eidėnaitė ir Aurimas Mickus iš Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos, skaitę Petro Cvirkos „Kap genys eglė kėrta“
  III vieta – Jolanta Januškaitė iš Aleksandrijos pagrindinės mokyklos, skaičiusi Bernadetos Baužienės „Žemaitis, gaidys ėr žyds“

  Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos nominacija už skaitomą kūrinį, kuriame atsispindi krašto tautosaka ir papročiai, atiteko Simonai Bušmaitei iš Skuodo P. Žadeikio gimnazijos, skaičiusiai pasaką „Žmuogos, karaliou tris laimės pardavės“