mobili versija | standartinė versija
main-image
Filtras
 • 2009 m. parodos

  • 01.26. Nikolajaus Rericho tapybos darbų reprodukcijų parodos atidarymas (Birutės g. 8)
  • 04.03. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Ramutės Paulikaitės-Ulbiskienės tapybos darbų parodos „Begalybė“ atidarymas
  • Gegužės - spalio mėn. Vaikų lit. skyriuje veikė meno mokyklos dailės skyriaus vaikų piešinių ir keramikos darbų parodos: „Spalvų gama“, „Mano spalvų paletė“.
  • 10.01. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Jadvygos Jokubavičienės kūrybos darbų parodos atidarymas.
  • 12.17. Viešosios bibliotekos skaitykloje vyko Laimos Gūžienės Kalėdinių darbų parodos atidarymas.
 • 2009 m. projektai

  • Baigėme vykdyti Skuodo rajono savivaldybės kultūros fondo remiamą projektą „Skuodo literatų kūrybos rinktinės žemaičių kalba leidyba“. Knyga pristatyta Skuodo miestoir didesnėms rajono kaimų bei miestelių bendruomenėms, Gargždų, Telšių, Šilutės, Kretingos rajono Salantų ir Vidmantų gyventojams.
  • Europos sąjungos PHARE programos remiamame ir LR Vidaus reikalų ministerijos vykdomame projekte Viešųjų interneto prieigos taškų kūrimas kaimo vietovėse VIPT-1 ir VIPT-2“, kuriame dalyvauja 17 kaimo filialų.
  • Projektas , „Bibliotekos pažangai“, remiamas B. ir M. Geitsų fondo „Pasaulio bibliotekų programa“. Laimėta 30 naujų kompiuterių su programine įranga: 10 viešajai bibliotekai ir po 4 Aleksandrijos, Ylakių, Šačių, Šliktinės ir Senamiesčio filialams. 2009 m. ši technika jau pasiekė rajono bibliotekas.
 • 2009 m. renginiai

  02.20. Meno mokyklos salėje vyko Skuodo rajono literatų kūrybos rinktinės „ So meilė tievėške“ pristatymas. Renginyje pristatyta septintoji Viešosios bibliotekos išleista knyga, kurios leidybą parėmė Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų rėmimo fondas.
  03.19. Svečiuose „ Minties leidykla“. Susitikimas su rašytoju ir scenarijų autoriumi kraštiečiu Broniumi Bušma. Naujos jo knygos „Saulytė dingo“ pristatymas.
  03.27. Viešosios bibliotekos skaitykloje, dalyvaujant autorei, pristatyta Brigitos Klosterman ir Ritos Smit-Černiak prisiminimų knyga „Visada sunku atsisveikinti“.
  04.04. Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys Tarptautinei vaikų knygos dienai tema: „Knygos- tai žvaigždės nakties danguje“.
  04.17. Viešosios bibliotekos skaitykloje Arkadijus Vinokuras pristatė knygą „Eroto glėbyje“.
  04.28. Viešosios bibliotekos skaitykloje pristatytos skuodiškių autorių (Bronės Diekontienės „Metų tėkmėje“, Onos Budrienės „Tylią valandą ištartas žodis“ ir Juozo Vyšniausko „Ilgesys“) poezijos knygos.
  04.29. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje surengta informacijos diena „Elektroninės paslaugos Skuodo viešojoje bibliotekoje. LIBIS katalogo ir elektroninių duomenų bazių informacinės galimybės“.
  05.07 Vaikų literatūros Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną papildė renginys UAB „Mūsų knyga“ organizuota „Keliaujanti vaikiškų knygų mugė“. Jos metu vaikai susitiko su rašytoju Pauliumi Juodišiumi. Rašytojas vaikus įdomiai supažindino su geriausiomis vaikiškomis knygelėmis. Vaikai, padedami rašytojo, piešė ir spalvino įvairių knygų veikėjus. Po renginio vaikai galėjo nusipirkti knygų ir gauti rašytojo autografą.
  05.14. Šilutiškių knygos diena Skuode. Viešosios bibliotekos skaitykloje pristatyta Marijaus Budraičio poezijos knyga „ Naktigonė“ ir Šilutės tautodailininkų kūrybos darbų paroda.
  09.04. Skuodo kultūros centro salėje vyko rašytojo, dramaturgo, žurnalisto Edmundo Untulio jubiliejinis kūrybos vakaras. Vakaro metu viešoji biblioteka surengė literatūros ir fotografijų parodą „Ant žemės beieškantis dangaus“, pristatė ir padovanojo autoriui bibliografijos sąvadą „Edmundas Untulis 1985-2009“.
  10.27. Vaikų literatūros skyriuje organizuota popietė ,, Aš ir mano augintinis bibliotekoje“. Vaikai galėjo pamatyti keletą atsineštų gyvūnų ir net įsigyti žiurkėnų( jie buvo dovanojami), susipažinti su literatūros parodėle „Knygos apie mano mylimą gyvūną“. Po renginio daugelis vaikų susidomėjo literatūra, apie vieną ar kitą gyvūną.

 • 2012 m. lapkričio renginiai

  Lapkričio 14 d. – popietė ,,Obuoliukai obuoliai – santarvės, tolerancijos, grožio simbolis“. Jos metu paskaityta tautosakinių kūrinių apie obuolius, kalbėta apie obelių rūšis, gaminamus iš jų produktus, peržiūrėtos turimos knygos, ieškota naujovių internetiniuose puslapiuose. Gvildenant šią temą prieita nuomonės, kad reikia tęsti pereitais metais pradėtą Auksarankių klubo veiklą. Tą pačią dieną darėme obuolius papje maše technika, kuriuos panaudosime įvairių švenčių proga.

  Lapkričio 28 d. – popietė ,,Oi kas sodai do sodeliai...“ Kalbėta šiaudinių sodų tema, tradicijos, reikšmės, panaudojimas. Daug sodų pavyzdžių matėme internetiniuose puslapiuose. Čia labai aiškiai pavaizduotos ir jų gaminimo schemos. Pasidžiaugėme jais ir nutarėme – darom. Ruošėme šiaudelius sodų gamybai ir nutarėme, kad mūsų namuose virš Kalėdinio stalo puikuosis pačių pasigaminti tradiciniai sodai.

 • 2012 m. renginiai Nausėduose

  Kovo 21 d. susitikimas su Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariais „Poezijos popietė Nausėduose“ . (aprašytas)

  Balandžio 23 d. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė prasidėjo Maironio skaitymais „Maironis daugiau negu poetas“ . Skirta Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti .Prie skaitymų prisidėjo ir Nausėdų bibliotekos lankytojai. Pradžioje apžiūrėjome parodą skirta Maironiui. Paskui prie puodelio arbatos, trumpai susipažinome su Maironio biografiją , skaitėme poeto kūrinius.

  Balandžio 26 d. tęsiant bibliotekų savaitę surengėme popietę-viktoriną vaikams „Kelionė bibliotekos kryžiažodžio labirintais“. Sręndėme kryžiažodį . Emocijos liejosi per kraštus . Kartais reikėjo padėti , pasakant užuomeną .Paskui pasivaišinome saldumynais. Gerai nusiteikę išsiskirstėm į namus.

  Gegužės 7 d. įvyko popietė vaikams „Tavo draugė knyga“ skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Pradžioje papasakojau vaikams apie spaudos draudimo metus. Skaitėme eilėraščius apie knygą poetų V. Palčinskaitės, J. Degutytės , J. Marcinkevičiaus, A. Puišytės ir kitų rašytojų. Minėme mįsles apie knygą , raštą ir kitas. Paskui buvo apdovanoti geriausi skaitytojai. Popietės dalyviai buvo pavaišinti saldainiais.

  Lapkričio 27 d. buvo popietė „Pusvalandis su mįsle“ . Sugalvojome pusvalandį atsitraukti nuo kompiuterių, pailsinti akis ir pasukti galveles minant mįsles . Visi emocingai minė mįsles. Paskui pasivaišinę saldumynais ,gerai nusiteikę vėl sėdome prie kompiuterių, savų darbų. Visi buvo patenkinti tokia nuotaikinga pertraukėlę.