mobili versija | standartinė versija
main-image
Filtras
 • „Maironis daugiau negu poetas“

  2012 m. balandžio 23 dienos  popietę   pabūti kartu , paskaityti  ir paklausyti  poeto Maironio poezijos  į Šauklių biblioteką susirinko nemažas būrys  kaimo gyventojų  iš  Šauklių, Šatraminių ir Mosėdžio kaimų. Maironio skaitymus  „Maironis  daugiau negu poetas“ pradėjo  bibliotekininkė  O. Čeponienė , kuri  pakvietė visus  pabūti  svajotojais ir skrieti  per poeto apdainuotą kraštą, pamatyti  jo natūralų grožį, kurį  sukūrė  motina  gamta, džiaugtis tėvynės vaizdu, kurį  posmais  apdainavo  Maironis.
  Po  trumpos  Maironio biografijos  jo poeziją  skaitė Roma Baužienė, Justina  Beniušienė, Bronė Jakumienė, Ramunė  Jonutienė, Violeta  Liepienė,  Aldona Malūkienė,   Marija  Dvarionienė,  Adolfas  Raišutis,  o dainingieji  šaukliškiai , kuriuos labai aktyviai suorganizavo Jadvyga  Kazlauskienė dainavo dainas pagal  Maironio eiles „Kur bėga Šešupė“, „Oi  neverk motušėle“.     O „Lietuva brangi“ sugiedojome atsistoję su visa pagarba savo tėvynei  ir poeto  kūrybai.

 • „Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčių genocidas sovietiniu laikotarpiu“

          Mintis papasakoti apie sudėtingą buvusio Mažosios Lietuvos krašto bažnyčių likimą kilo kunigui Mindaugui Žilinskiui pradėjus kunigauti Kintuose. Kintų liuteronų evangelikų bažnyčios palėpėje jis rado Nukryžiuotojo, dar vadinamo krucifiksu, dalis. Kunigas suprato, kad Kristus yra nuluptas nuo pagrindinio bažnyčios kryžiaus. Jį sukrėtė, kad ir jo galvoje ir širdies vietoje buvo kulkų skylės. Buvo apmaudu, jog toks menkas tų į Kristų šaudžiusių žmonių supratimas, kad taikiniu pasirinko būtent Kristų.
            Taip gimė idėja, jog bendradarbiaujant su Kintų bendruomene būtų galima paruošti parodą apie šio krašto bažnyčių tragišką likimą. Taip pat tai taptų iš šio krašto žmonių pagerbimu, kurie labai dažnu atveju neteko ne tik namų, bet daugeliu ir savo maldos namų. Tuo pačiu tai būtų pasakojimas augančiai kartai apie sudėtinga ir tragišką šio krašto likimą.
  Kintų bendruomenė Kultūros rėmimo fondui pateikė paraišką. Ji buvo pripažinta tinkama ir jai skirtas finansavimas.
        Informacinėje parodoje eksponuojami 6 stendai su nuotraukomis ir istorine rašytine medžiaga, išversta ir į anglų bei vokiečių kalbas. Stenduose pateikta informacija pasakoja apie sudėtingą buvusio Mažosios Lietuvos krašto bažnyčių likimą: bendrą evangelikų-liuteronų bažnyčios istoriją, bažnyčių tinklą, kunigus. Nemažai dėmesio skiriama sakytojams kantoriams, kurie po Antrojo pasaulinio karo, rizikuodami savo bei savo šeimos laisve, o dažnai ir gyvybe, atlikdavo būtinas apeigas, nes dauguma kunigų pasitraukė į Vakarus. Istorija tęsiama pasakojant apie tragišką bažnyčių likimą Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, maldos namų likimą sovietiniais laikais. Paroda baigiama pasakojant, kaip atgimė evangelikų liuteronų bažnyčios po 1990 metų.

  Paroda eksponuojama Ylakių filialo bibliotekoje.

 • „Poezija - sielos daina“

  2012 m. gegužės 22 d., 16 val.  Lenkimuose apsilankė tradicinė poezijos paukštė. Bibliotekoje įvyko popietė, kurioje dalyvavo rašytojai iš  Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus: Jūratė Sučylaitė, Rita Latvėnaitė, Sigitas Poškus, Danielius Milašauskas ir Dainius Sobeckis. Filialo bibliotekininkė pristatė svečius, o  į pavasarinėmis gėlėmis išpuoštą biblioteką susirinkę literatūrinio žodžio mėgėjai turėjo galimybę pabendrauti su poetais ir paklausyti jų kūrybinio žodžio. Renginį paįvairino Violetos Prišmontienės ir Ritos Prišmontaitės atliekamos dainos. Poetams buvo padėkota, įteikant gėlių ir lankstinukus apie Simoną Daukantą. Po viešnagės Lenkimuose,  rašytojai išskubėjo į poezijos pavasario šventę Skuode.

 • „POEZIJA LIETUVAI, ŽMOGUI IR PAUKŠČIUI...“-poeto Justino Marcinkevičiaus valanda Lenkimų filiale 2011-04-26

  Šis renginys buvo skirtas Nacionalinei bibliotekų savaitei. Dalyvavo moterų klubo narės, kultūros centro, seniūnijos darbuotojai. Renginio pradžioje bibliotekininkė apžvelgė poeto biografiją, apsistodama ties svarbiausiais jo gyvenimo faktais. Vėliau prie arbatos puodelio vyko dalinimasis mintimis apie didžiojo poeto kūrybą- prisiminimais kas, kiek ir kada skaitė jo eiles. Šis poetas mėgiamas visų- dėlto nekilo nė mažiausios abejonės. Toliau skaitoma jo kūryba. Ir ne tik tai, kas anksčiau išdalinta pačios bibliotekininkės, bet moterys atsinešė daugybę poeto eilėraščių, atspausdintų iš interneto. Gražu... Į valandą nesutelpama...Čia susirinko ne kritikai, ne literatūros žinovai, bet tiek daug minčių, tiek daug prisiminimų. Tai tikrai buvo šviesi Justino Marcinkevičiaus valanda dar vienoje, mažoje miestelio bibliotekoje...

 • „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas. Skaitymo konkursas bei šventės vaikams ir jaunimui Lietuvos bibliotekose“

          Lietuvos LIONS klubų asociacija ir Lietuvos bibliotekininkų draugija vykdo projektą „SKAITYMAS: sėkmė ir džiaugsmas. Skaitymo konkursas bei šventės vaikams ir jaunimui Lietuvos bibliotekose“, kuriame gali dalyvauti visos bibliotekos. Konkursas vyks nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. įskaitytinai. Plačiau apie konkursą