mobili versija | standartinė versija
main-image

Įrašai

Vaikų literatūros skyrius

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Savo kompetencijų ribose, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos strategiją, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio viešųjų bibliotekų padaliniais, aptarnaujančiais vaikus ir jaunimą, švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t. t.;
2.    Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metų veiklos ataskaitomis, atliktų tyrimų bei veiklos analizės rezultatais, rengti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metų veiklos planus ir jais vadovautis;
3.    Organizuoti vartotojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
4.    Komplektuoti ir kaupti aktualų, vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą;
5.    Nurašyti ir iš Vaikų literatūros skyriaus fondo išimti nebeaktualius ar sugadintus dokumentus;
6.    Organizuoti ir rengti įvairius vartotojų poreikius atitinkančius renginius, įskaitant parodas ir viešųjų erdvių renginius;
7.    Vaikų literatūros skyriaus registruotiems vartotojams organizuoti ir vesti įvairius edukacinius užsiėmimus;
8.    Mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis;
9.    Vartotojui paprašius, vykdyti bibliografinę paiešką;
10.    Pagal vartotojų pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
11.    Analizuoti vartotojų pateiktas užklausas;
12.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams per Lietuvos integraliąją bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) rezervuoti dokumentus arba pratęsti pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
13.    Vartotojams pageidaujant, rezervuoti arba pratęsti jų pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
14.    Kurti naujus ir tobulinti esamus skaitytojų aptarnavimo metodus;
15.    Kurti ir taikyti naujus vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo metodus;
16.    Teikti nestacionaraus aptarnavimo paslaugas: užsiėmimų ir renginių organizavimas vaikų lopšeliuose darželiuose, vaikų globos namuose, mokyklose;
17.    Rengti ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniajam bibliotekininkui-LIBIS administratoriui teikti informaciją, skirtą informuoti apie Vaikų literatūros skyriaus veiklą;
18.    Rengti ir įvairiems fondams teikti projektus, skirtus kultūrinei, edukacinei veiklai finansuoti;
19.    Dalyvauti vykdant vartotojų nuomonės ir kitus socialinius tyrimus.

Funkcijos

1.    Tenkinti vartotojų informacinius ir bibliotekinius poreikius;
2.    Organizuoti ir vykdyti renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus;
3.    Komplektuoti aktualų dokumentų fondą;
4.    Rengti ir teikti projektų paraiškas, įgyvendinti laimėtus projektus;
5.    Informuoti visuomenę apie Vaikų literatūros veiklą, ją viešinti.