mobili versija | standartinė versija
main-image

Bibliotekoje esantys kraštotyros darbai

  • Siunčiu linkėjimų puokštę.-proginiai posmai/ autorė Gražina Daukantienė.-Lenkimai, 2005 m.
  • Lenkimų krašto tautodailininkai/ sudarė Gražina Daukantienė,- Lenkimai, 2006.-25 p.
  • Lenkimai/ Istorija, kultūra, paveldas. Įvykiai ir žmonės. Žvilgsnis į dabartį/ sudarė Gražina Daukantienė ir Romalda Bridikienė,- Lenkimai, 2008 m.-56 p.
  • Lenkimai spaudoje/sudarė Gražina Daukantienė.-(papild. kasmet).
  • Posmų vainikas mamai/sudarė Gražina Daukantienė.-(papild. kasmet).