mobili versija | standartinė versija
main-image

Atidarytas bibliotekos padalinys – knygų išdavimo punktas

Nors pastaruoju laiku mūsų rajone vis dažnesnė informacija apie tai, jog kas nors uždaryta, panaikinta – nebeliko, kartais vis dėlto pasitaiko ir gerų naujienų. Štai kovo 15 d. Mažuosiuose Rūšupiuose oficialiai atidarytas Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos padalinys – Didžiųjų Rūšupių filialo knygų išdavimo punktas. Ta proga susirinkę Mažųjų Rūšupių kaimo gyventojai sulaukė ir svečių, ir sveikinimų, ir programos.

Kaip sakė nuo kovo 5-osios bibliotekininkės pareigas pradėjusi eiti Ramutė Šličiuvienė, ji ilgai svarstė, ar imtis šio darbo. Bet esą reikia žiūrėti realybei į akis: mokyklose mokinių mažėja, tad jai kaip lituanistei lietuvių kalbos ir literatūros pamokų Ylakių gimnazijoje – taip pat. Nors be to, jog dirba ten, bei Mažuosiuose Rūšupiuose, kur dar vadovauja kaimo bendruomenei, moteris eina bibliotekininkės pareigas ir Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Didžiųjų Rūšupių filiale, veikiančiame po kelias valandas visas penkias darbo dienas per savaitę. Tad darbo tikrai netrūksta.
Kol kas knygų išdavimo punkte Mažuosiuose Rūšupiuose skaitytojų bus laukiama tik po 3 valandas porą dienų per savaitę: antradieniais – nuo 16.30 val. iki 19.30 val., ketvirtadieniais – nuo 15 val. iki 18 val. Ir lentynų su knygomis, kaip esame įpratę matyti bibliotekose, čia nebus: bibliotekininkė kiekvieną kartą atveš tik po keletą leidinių bei pagal konkrečius pageidavimus. O dėl pastarųjų, kaip teigė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas, problemų nekils: anksčiau ar vėliau skaitytoją pasieks kiekviena pageidaujama knyga – bibliotekininkė ją parveš, nesvarbu, kokiame rajono bibliotekos filiale bebūtų. Nors viliamasi, jog „knygnešių laikai“ truks neilgai – antrame pastato, kuriame dabar yra ne tik Mažųjų Rūšupių kaimo bendruomenės namai, bet ir gyvena žmonės, aukšte pavyks suremontuoti kažkada čia buvusios bibliotekos patalpas, tad atsiras vietos ne tik knygų lentynoms, bet ir kompiuteriams. Todėl svarbiausia, ko dabar reikia, – pinigai remontui. Nors knygų išdavimo punkto atidaryme dalyvavusi valdžia – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė su administracijos direktoriaus pavaduotoju Žydrūnu Ramanavičiumi – pažadėjo padėti, kad vietos gyventojų poreikiai būtų patenkinti. Tuo labiau, jog tų gyventojų, kaip informavo J. Grušas, tikrai nemažai – net 400. Tad šiame kaime gyvenantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys Liudvikas Žukauskas ir dėjo pastangas, kad čia atsirastų bibliotekos padalinys.
Nors štai D. Budrienė teigė, jog kadaise veikusios mokyklos pastate turėtų įsikurti tiesiog daugiafunkcis centras, į kurį būtų malonu ateiti bei ką veikti ne tik suaugusiems, bet ir vaikams, jaunimui. Ž. Ramanavičius pažadėjo padėti gauti pastarojo užimtumui ir sveikos gyvensenos propagavimui reikalingos sporto bei kitokios įrangos. Kaip sakė Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys Vincas Jablonskis, jis dėsiąs pastangas, kad šiame centre būtų teikiamos ir medicinos paslaugos. Juk niekam nėra paslaptis, jog mūsų rajonas senėja – kaimuose daug garbingo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga nuolatinė medicinos pagalba, o nukakti į miestą, net jei atstumas – vos keli kilometrai, – didžiulė problema.
Taigi, kaip ir kiekviename ko nors atidaryme, kovo 15-osios vakarą Mažuosiuose Rūšupiuose netrūko nei svečių, nei gėlių, nei palinkėjimų. O lygiai pusė Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių – Staselė Jurgilevičienė, Joana Pajauskienė, Adelė Mosteikienė, Aldona Mončienė, Genutė Kaunienė, Danutė Lekniuvienė, Adelė Viskontienė, Robertas Ramonas, ne tik eilių, bet ir dainų savo tekstais kūrėjas bei atlikėjas Napoleonas Reimontas (beje, jam dainuoti ir groti padėjo draugė Benadinta Skaivydienė) bei šių eilučių autorė, klubo vadovė Dalia Zabitienė – susirinkusiesiems dovanojo programėlę. Juk ar gali kas labiau tikti bibliotekos atidaryme nei tie, kurie ne tik skaito, bet ir rašo?!. Kadangi renginio būta neilgai trukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos bei Knygnešio dienos išvakarėse, netrūko eilių nei apie Tėvynę, nei apie gimtąją kalbą, knygas. O toji kūrybos dvasia taip užkrėtė, kad Skuodo kaimiškosios seniūnijos seniūnė Viliutė Jautakienė nežinomo autoriaus, o Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Ramanavičius savo paties sukurtą eilėraštį padeklamavo. Tegu šie namai būna pilni kūrybinio įkvėpimo naujiems planams ir darbams visiems čia besilankantiems!..
 
Dalia ZABITIENĖ   
 
Daugiau nuotraukų žiūrėkite foto galerijoje.

Nuotraukų galerija