mobili versija | standartinė versija
main-image

Gimtosios kalbos diena

Vasario 21 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Didžiųjų Rūšupių filialo Mažųjų Rūšupių knygų išdavimo punkte buvo paminėta tarptautinė gimtosios kalbos diena. O kokia ta mūs gimtoji kalba?

Perfrazuodami Zauerveino žodžius galime sakyti: ,,Žemaičiais esame mes gimę, žemaičiais turime ir būt...“ Šiemet ši diena įgavo išskirtinę prasmę – juk minimas Žemaitijos vardo jubiliejus ir 2019 paskelbti Žemaitijos metais. Bibliotekininkė Ramutė Šličiuvienė paskaitė eiles iš knygos ,,So meilė tievėške“, pakvietė branginti ir puoselėti savo gimtąją kalbą. Mokyti jos savo vaikus, ugdyti pasididžiavimą, kad mes esam Baltijos vėjų užgrūdinti, kad mūsų, žemaičių, stiprybė iš ąžuolo ir laukų akmens. Prisiminti ypatingesni žemaičių žodžiai, bendrauta šiandieninio gyvenimo aktualijomis. Ir net pretendentai į mero postą turėjo prisitaikyt prie dienos temos – kalbėti žemaitiškai. Tarmė, gimtoji motinos kalba, yra gyvybės šaltinis bendrinei lietuvių kalbai. Jei nustosime vartoti savo gimtąją kalbą, jei lankstysimės visiems vėjams,- čia rusinami buvom, dabar anglicizmai veržiasi į mūsų kalbą,- kas mes būsime? Miestuose žvelgdami į viešuosius užrašus, vitrinas jau nebegalime suprasti Lietuvoj ar kokioj užsienio valstybėj esame. Tik išlaikydami savo unikalumą mes būsim įdomūs pasauliui, kitaip išnyksime. Verta susimąstyti.

Nuotraukų galerija