mobili versija | standartinė versija
main-image

Filialų uždaviniai ir funkcijos

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Organizuoti vartotojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
2.    Komplektuoti ir kaupti aktualų, vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą;
3.    Nurašyti ir iš fondų išimti nebeaktualius ar sugadintus dokumentus;
4.    Organizuoti ir rengti įvairius vartotojų poreikius atitinkančius renginius, įskaitant parodas ir viešųjų erdvių renginius;
5.    Registruotiems vartotojams organizuoti ir vesti įvairius edukacinius užsiėmimus;
6.    Mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis;
7.    Pagal vartotojui pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
8.    Pagal vartotojų pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
9.    Analizuoti vartotojų pateiktas užklausas;
10.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams per Lietuvos integraliąją bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) rezervuoti dokumentus arba pratęsti pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
11.    Vartotojams pageidaujant, rezervuoti arba pratęsti jų pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
12.    Kurti naujus ir tobulinti esamus skaitytojų aptarnavimo metodus;
13.    Kurti ir taikyti naujus vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo metodus;
14.    Teikti nestacionaraus aptarnavimo paslaugas: užsiėmimų ir renginių organizavimas vaikų lopšeliuose darželiuose, vaikų globos namuose, mokyklose;
15.    Rengti ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniajam bibliotekininkui teikti informaciją, skirtą informuoti apie Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų veiklą;
16.    Rengti ir įvairiems fondams teikti projektus, skirtus kultūrinei, edukacinei veiklai finansuoti;
17.    Dalyvauti vykdant vartotojų nuomonės ir kitus socialinius tyrimus;

Funkcijos

1.    Tenkinti vartotojų informacinius ir bibliotekinius poreikius;
2.    Organizuoti ir vykdyti renginius, mokymus ir edukacinius užsiėmimus;
3.    Komplektuoti aktualų dokumentų fondą;
4.    Rengti ir teikti projektų paraiškas, įgyvendinant laimėtus projektus;
5.    Informuoti visuomenę apie Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų veiklą, ją viešinti.