mobili versija | standartinė versija
main-image

Ant aukuro širdį nešiau...

        Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai tęsiasi. Daukšių moterys balandžio 24 d. buvo pakviestos į popietę prie kavos puodelio, kad pasiklausytų Maironio poezijos, laiškų, pamokslų fragmentų, Sigito Gedos sonetų iš ciklo „Maironio mirtis“, Juozo Naujalio, Aleksandro Kačanausko dainų, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudų, kuriuos atliko dainininkė Rita Preikšaitė (mecosopranas), skambino Rūta Blaškytė įrašų. Tekstus ir eilėraščius skaito Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas. Nedidelėje, bet malonioje draugijoje, besiklausant įrašų, smagiai prabėgo laikas. Norint turiningai praleisti laiką, nebūtina važiuoti į didmiesčius, galima ir kaimo bibliotekoje tai rasti...

Kryžiažodžių sprendimo varžybos

Pastebėjusi, kad bibliotekoje skaitytojai nebepasidalina žurnalais, kuriuose yra kryžiažodžių, pasiūliau surengt varžybas. Visi mielai sutiko. Tai birželio 14 dieną visi norintys pasirungti žiniose rinkose į organizuotas varžybas. Kaip bebūtų - nugalėjo žinios ir draugystė. Linksmai nusiteikusios moterys ėmėsi darbo. Visos gavo po penkis vienodus kryžiažodžius, tad išsiskirsčiusios prie atskirų stalų suko galvas, vis pasijuokdamos iš klausimų, ar savo nežinojimo... Nėra to blogo, kad neišeitų į gera. Pirmoji vos per 45 minutes savo darbus atidavė Vida Pagalienė, o neilgai trukus ir Vilma Kubilienė. Po varžybų, kuriose I vietą užėmė jau minėta Vida, II vietą – Vilma, III Giedrė Kasiulienė, moterys susėdo prie kavos stalo, kad aptarti šio nedidelio, bet įdomaus renginio rezultatus.
Laimėjusios dalyvės apdovanotos knygomis ir Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos padėkos raštais.

Bibliotekininkų šventė

        Skuodo rajono bibliotekininkai nacionalinę bibliotekų savaitę užbaigė Daukšių filiale organizuotoje bibliotekininkų šventėje balandžio 26 d. (penktadienį). Gausiai susirinkę filialų, mokyklų, aptarnavimo skyriaus, vaikų bibliotekos ir kt. bibliotekininkai linksmoje popietėje Daukšių bendruomenės salėje linksmai leido laiką. Su šūkiu „Visi keliai veda pas Romą“ vedančiosios R. Bridikienė ir Mosėdžio gimnazijos vyresn. bibliotekininkė D. Stonkuvienė pradėjo šventę. Išrinktas Skuodo rajono bibliotekų globėjas (direktorius Jonas Grušas) buvo apsiaustas toga, karūnuotas ir pasodintas į sostą. Pagiriamąjį žodį bibliotekoms perskaitė „romėnė“ Daiva. Priesaiką perskaitė ranką ant bibliotekininkų „biblijos“ (J. Paukštienė.“ Bibliotekų fondai ir katalogai“) uždėję naujokai: Jurgita Narvydaitė, Vilma Simaitienė, Daiva Stonkuvienė, Aldona Stončiuvienė, Virginija Milienė, Donatas Žvaginis. Po to „kūmos“ juos pakrikštijo ir įteikė krikštynų liudijimus. Vakaro metu ir vaidinta, ir žaidimai žaisti. Netrūko juoko, šmaikščių pasakymų, pagyrimų gerai dirbančioms bibliotekininkėms, muzikos ir šokių. Kitais metais tikimės, kad kita biblioteka organizuos dar šmaikštesnį, linksmesnį vakarą.

„Pasakų karalystė mūsų bibliotekoje“

       Lapkričio 6 d. Daukšių bibliotekoje mažieji skaitytojai buvo laukiami atvykstant į popietę „Pasakų karalystė mūsų bibliotekoje“. Gausus būrys vaikų su mokytojomis Milda Tumiene ir Birute Palšiene sugūžėjo į kaimo biblioteką, kur juos pasitiko pasakų senelė (vyresnioji bibliotekininkė Romalda Bridikienė). Smagu, kad į popietę su mama atvyko ir pati mažiausia kaimo gyventoja 1,5 mėnesio Justė Kasiulytė. Vaikai gavo įvairių užduočių, minė mįsles, inscenizavo pasakas. Visi buvo pavaišinti pasakų senelės gamintu obuolių sūriu, jos sodo obuoliais. O drąsiausi, kurie vaidino pantomimą (pasakas) gavo ir atminimo dovanėles. Mažieji bibliotekos lankytojai visi buvo apdovanoti knygų skirtukais.
        Pasiklausę sekamos lietuvių liaudies pasakos „Perlais verkianti sesuo“, mažieji skaitytojai mokėsi šokti liaudies šokį „Klausė žvirblis čiulbuonėlis“.
       Susitarta, kad vaikai kitais metais vėl atvyks pas pasakų senelę, o prieš tai, parašys jai laišką, kokios popietės norėtų. Gal ir ją pamokys kokios dainelės ar šokio.