mobili versija | standartinė versija
main-image

Bibliotekoje esantys kraštotyros darbai

  • „Koplytėlės ir kryžiai D.Rūšupių, Pakalniškių , Būdvietės kaimuose“/paruošė Bronislava Domarkienė.-Skuodas: Skuodo savivaldybes viešoji biblioteka, 2006.-21p.: iliustr.
  • „Kultūra? Buvo visokios: ir prievarta brukamos ir iš širdies širdin plaukiančios“ Didžiųjų Rūšupių kultūros namų veikla 1979 – 1986 m.  /paruošė Bronislava Domarkienė.-Skuodas: Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka,2008.-58p.:iliustr
  • Kaimo gyvenimo spalvos ir jo atspindžiai: Didžiųjų Rūšupių bibliotekos aptarnaujamas mikrorajonas spaudoje 1994-2010 metais/ sudarė Bronislava Domarkienė. – D. Rūšupiai, 2010. – 338 p.: iliustr.
  • Kaimo gyvenimo spalvos ir jo atspindžiai: straipsniai iš spaudos apie Didžiųjų Rūšupių bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną nuo 2011 metų/ sudarė Bronislava Domarkienė. – iliustr. – (papild. kasmet).
  • Didžiųjų Rūšupių bibliotekos veiklos metraštis/ sudarė Bronislava Domarkienė. – iliustr. – (papild. kasmet).
  • Skuodo mobilus jaunimo centras: centro veiklos atspindžiai periodikoje nuo 2009 metų / sudarė Bronislava Domarkienė. – iliustr. – (papild. kasmet).
  • „Viltie mažyte, kibirkštėle po mano langu sužibėk...“: Didžiųjų Rūšupių kaimo literatės Joanos Pajauskienės kūryba/ sudarė Bronislava Domarkienė. – iliustr. – (papild. kasmet).