mobili versija | standartinė versija
main-image

Poeto Stasio Jonausko kūrybos skaitymai – „Jo kūryba brangi ir sava“

        XV-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę „Biblioteka: informacija ir žinios kiekvienam“ Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filialas pradėjo 2015 metų balandžio 23-ią dieną 12-ą valandą Skuodo krašto poeto Stasio Jonausko kūrybos skaitymais – „Jo kūryba brangi ir sava“. Pradžioje popietės dalyviai susipažino su poeto kūrybos knygomis, savarankiškai skaitė ir atsirinko labiausiai patikusius kūrinius. Apie poeto Stasio Jonausko gyvenimą ir kūrybą papasakojo vyresnioji bibliotekininkė. Susirinkusieji stengėsi įtaigiai, raiškiai perskaityti pasirinktus eilėraščius. Išgirdome eilėraščius: „Liepos“, „Žemaitija“ , „Rūkymas“ ir kitus. Popietė buvo įdomi, turininga.

Būk saugus internete padedant bibliotekininkui

        Liepos 31 d. Ylakių miestelio bibliotekoje įvyko informacinė popietė „Informacinis raštingumas ir saugumas virtualioje erdvėje“.
       Kai šiandieninėje visuomenėje mes kasdien susiduriame su dideliais informacijos kiekiais, gausiais informacijos šaltiniais, sunku nepasiklysti tarp šitiek žinių. Sparčiai tobulėjant technologijoms, žmogus ne visada geba išsirinkti reikalingiausias žinias, naudingiausius šaltinius ir jais pasinaudoti. Tam gali padėti bibliotekininkas. Šios popietės metu, prie kavos puodelio, buvo aptarta apie informacijos saugumą, savo duomenų atskleidimą. Ylakių miestelio bibliotekininkė dalijosi žiniomis, kurias įgijo dalyvaudama mokymuose, Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Kurių tikslas sustiprinti regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinio raštingumo žinias ir įgūdžius bei paskatinti informacinio raštingumo praktikavimą visuomenėje, ypatingai atkreipiant dėmesį į kaimo vietovių vyresnio amžiaus gyventojus ir jaunimą. Todėl ši popietė buvo surengta būtent šių amžiaus grupių žmonėms. Su susirinkusiais lankytojais buvo aptarta interneto leidinių tipologija, daugelis internetinių puslapių, kuriuose lankomės. Kalbėta apie kiekvienos svetainės paskirtį, jų teigiamas ir neigiamas savybes. Taip pat apie savo duomenų atskleidimą, socialiniame tinklapyje ,,Facebook“, kuris šiandien yra labai populiarus. Kartais net nesusimąstome kokią informaciją skleidžiame jame apie save. Susirinkę bibliotekos lankytojai išdėstė savo pastebėjimus apie grėsmes tykančias internete, kaip elgtis šiais atvejais ir kiek prie šios problemos gali prisidėti bibliotekininkas.
        Popietės metu buvo užsiimta ir praktiniais užsiėmimais, lankytojai pildė savo profilio anketas, kuriomis parodė kiek duomenų atskleidžia apie save. Kartu nagrinėjome įvairias situacijas, kurios ištinka internetinėje erdvėje. Kad popietė vasaros pavakarę neprailgtų susirinkusiems V. Kernagio dainą atliko Skuodo meno mokyklos, Ylakių filialo mokinys Gintaras Ružauskas. Skambėjo smuikas, kuriuo griežė daugkartinė respublikinių konkursų nugalėtoja Jūratė Baltinaitė. Bibliotekininkė pasidalijo savos kūrybos eilėmis bei pristatė jau Ylakių filiale turimą žemaitiškų skaitinių vaikams knygą ,,Cirulielis“, kurią išleido Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka. Šiandien Ylakių biblioteka gali pasiūlyti net du šios knygos egzempliorius, kurios laukia savo skaitytojų. Labai džiugu, kad Ylakių bibliotekai nestinga lankytojų ir vasarą. Šauniai pavykusi popietė prie stalų draugiškame rate, tik parodo, kad bibliotekos lankytojai suinteresuoti, kaip tobulėja bibliotekininkai ir jų pagalba patys skaitytojai. Taip pat labai svarbu, kad nuolatos vyksta įvairūs mokymai, projektai, kurie gilina bibliotekininkų žinias. Ši naudinga informacija pasidalyta su Ylakių filialo lankytojais. Tai buvo projekto dėka, kurį įgyvendino VIPT (asociacija viešieji interneto prieigos taškai) kartu su Skuodo viešąja biblioteka, finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Įvykusia popiete patenkinti lankytojai parodo, kad šis projektas ir išklausyti mokymai davė naudos bibliotekos darbuotojui, kuris šią popietę pasidalijo su savo lankytojais.

Literatūrinė popietė „Apie ką kuždasi knygos“

        Literatūros popietė Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filiale įvyko 2015 balandžio mėnesio 24 dieną 13 valandą. Ji buvo skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai, kuri Lietuvoje yra švenčiama nuo 1993 metų, paminėti. Buvo perskaitytas Tarptautinės vaikų knygos dienos kreipimasis „Daug kultūrų, vienas pasakojimas“. Po to skaitytojas Andrius Šerpetis pristatė labiausiai patikusią knygą Cassandra Clare „Mirtingieji įrankiai“. Tai įspūdinga, gera fantastikos knyga. Rekomendavo perskaityti ir kitiems. Vyresnioji bibliotekininkė, peržiūrėjusi skaitytojų formuliarus, analizavo jaunesniųjų skaitytojų lankymosi dažnumą, skaitomų kūrinių įvairovę. Labai gaila, tačiau skaitomumas mažėja. Dažniau bibliotekos vartotojai dirba su kompiuteriais, naudojasi socialiniais tinklais, žaidžia žaidimus, ieško naudingos informacijos savarankiškiems darbams. Linksmiausia ir įdomiausia dalis - užduotys ir žaidimai, kur skaitytojai galėjo pasitikrinti savo žinias: ar teisingai prisimena knygų autorių pavardes, parašytus kūrinius. Ant atskirų kortelių grupėms pateikti knygų pavadinimai ir autoriai. Kortelės sumaišytos, reikėjo teisingai atrinkti. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais, knygomis.

Diskusijų valandėlė „Už ir prieš“

        Alkoholio ir tabako prevencijai skirta diskusijų valandėlė „Už ir prieš“ Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Ylakių filiale įvyko 2015 spalio mėnesio 21 dieną 14 valandą.
        Bibliotekininkė pristatė literatūros apžvalgą, skirtą alkoholio ir tabako prevencijai. Buvo paruošti lapeliai su teiginiais apie rūkymą ir alkoholį. Garsiai perskaičius vieną teiginį, buvo siūloma į vieną stalo pusę susėsti tuos, kurie sutinka su šiuo teiginiu, o į kitą - tuos, kurie su juo nesutinka. Diskusija vyko laikantis šių taisyklių: kiekviena grupė turėjo išsakyti savo nuomonę, pateikdama argumentus, o ne kritikuodama kitos grupės nuomonę. Pasisakė visi kiekvienos grupės dalyviai. Diskusija vyko įdomiai, mokiniai prisiminė kai kuriuos atvejus iš draugų gyvenimo. Po to, pasiskirstę į tris grupes, išsitraukė situacijos aprašymą ir, pasitarę su grupės draugais, pasakė savo nuomonę, kaip turėtų elgtis ir ką turėtų sakyti pagrindinis situacijoje nurodytas veikėjas. Tokia diskusija patiko. Įdomiausiai ir originaliausiai atsakiusios grupės buvo apdovanotos saldžiais prizais. Popietės dalyviai padėkojo bibliotekininkėms už įdomų renginį.