mobili versija | standartinė versija
main-image

Literatūrinė popietė „Atversiu knygos lapelį, rasiu išminties takelį“

     Rugsėjo 30 dieną biblioteka pakvietė jaunuosius skaitytojus į literatūrinę popietę. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje skaitymą palaipsniui išstumia vis kitokie informacijos gavimo būdai ir vis dažniau laisvalaikis neįsivaizduojamas be televizoriaus ir kompiuterio, knyga lieka nuošaly. Vienas svarbiausių šių laikų uždavinių – skaitymo skatinimas. Jaunasis skaitytojas, kuris dažniau atvers knygos lapelį, tikrai ras išminties takelį.
      Renginys prasidėjo žaidimu „Taip ir Ne“. Buvo parodytas vokas, ant kurio užrašyta „Literatūros kūrinio herojus“. Popietės dalyviai turėjo atspėti, koks herojus slėpėsi voke. Buvo įvairiausių klausimų: tai žmogus? tai gyvūnas? tai naminis gyvūnas?... Voke slėpėsi „katytė“. Kūrėme savo pasakojimą. Po to buvo perskaitytas Jono Biliūno apsakymas „Kliudžiau“. Šis kūrinys buvo pasirinktas specialiai. Neužilgo, spalio 4 dieną, minėsime Pasaulinę gyvūnų globos dieną. Skaitytojai aptarė apsakymą. Po to visi papasakojo apie savo augintinius, meilę jiems. Skaitydami literatūros kūrinius, įdomiai juos pateikdami, mes visi kartu atrandame tą išminties takelį.
      Popietėje buvo pagerbti, paminėti ir apdovanoti per vasarą didžiausius knygų medžius išauginę skaitytojai. Aktyviausi popietės dalyviai buvo apdovanoti prizais ir siurprizais.

Pr. Mašioto skaitymai

        13 Nacionalinė bibliotekų savaitė Ylakių filiale balandžio 23 d. prasidėjo rašytojo Prano Mašioto skaitymais.
        Pranas Mašiotas – pedagogas, matematikos mokytojas, vaikų rašytojas, vertėjas. Šių metų gruodžio 19-ą minėsime 150-ąsias rašytojo metines. Todėl bibliotekų savaitę pradėjome prisimindami rašytojo biografiją, skaitydami jo kūrinius.
       Pr. Mašiotas, kaip ir kiekvienas tikras mokytojas, troško, kad vaikai skaitytojai kuo daugiau žinotų, kuo geriau pažintų pasaulį, gimtąjį kraštą, būtų dori, sąžiningi. Bibliotekininkė ir kai kurie skaitytojai skaitė parinktas ištraukas iš knygos „Kad greičiau augčiau“. Aptarėme rašytojo kūrybinį palikimą, jo gyvenimą.

Literatūrinis susitikimas su rašytojais V. Čepu ir J. Šikšneliu Ylakių miestelio bibliotekoje

        2013 metų rugsėjo 12 dieną skaitytojai susirinko į Ylakių miestelio bibliotekoje organizuotą literatūrinį susitikimą su Lietuvos rašytojų sąjungos nariais, rašytojais V. Čepu ir J. Šikšneliu. Labai malonu, jog svečiai neužmiršo savo pažado pristatyti savo naujausius kūrinius mūsų miestelio bibliotekoje. Rašytojai atvyko su glėbiu dovanų – atvežė ir bibliotekos skaitytojams padovanojo knygų.
     Bibliotekoje buvo parengta paroda, pristatanti rašytojų kūrybą. Renginio dalyviai galėjo artimiau susipažinti su literatūros kūriniais, kitais talentais ir gebėjimais.
       Bibliotekininkė Janina supažindino skaitytojus su svečių nuveiktais darbais. Pristatė jų kūrybą. Vytautas Čepas – psichologas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, buvęs jūrininkas, kriminalinės paieškos inspektorius, universiteto dėstytojas, dvi kadencijas buvo Lietuvos respublikos Seimo nariu... Dabartiniu metu dirba Klaipėdos savivaldybės vicemeru. Išleido du esė rinkinius, 2 romanus: „Po saule keičiasi tik laikas“, „Vienišų moterų meilė“. Apie naujausią romaną „Vienišų moterų meilė“ kalbėjo ir bibliotekininkė, spėjusi perskaityti šį kūrinį ir pasidalijusi savo įspūdžiais. Po to kalbėjo rašytojas. Skaitytojams viskas buvo įdomu: ar kūrinys turi prototipų, kiek ilgai rašė, kodėl tokia tematika... ir daugiau.
      Rašytojas Juozas Šikšnelis (Slapyvardis Raidas Dubrė) – prozininkas, dramaturgas, skulptorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Yra parašęs novelių ir apysakų, eilę detektyvinių romanų, pjesių. Naujausią romaną „Banga atgal negrįžta“ yra skaitę nemaža dalis skaitytojų. Todėl ir klausimų buvo nemažai. Menininkas ne tik rašo knygas, bet ir drožia iš medžio, kala akmens skulptūras, rengia autorines darbų parodas. Šiuo metu dirba Klaipėdos viešosios I. Simonaitytės bibliotekos direktoriumi.
         Pora valandų įdomaus, malonaus bendravimo tikrai neprailgo. Niekas nenorėjo dar skirstytis, diskusijos vyko ir po renginio.
       Visų dalyvių vardu bibliotekininkė padėkojo autoriams bei palinkėjo naujų kūrybinių sumanymų išsipildymo.

„Kuriantis žmogus yra amžinas, skaitantis – gyvas“

        Balandžio 24 dienos popietę bibliotekininkė pradėjo Dž. Adisono žodžiais: „Skaitymas protui yra tas pats, kas fizinis lavinimas kūnui“.
      Dalyviai grupėmis susiskirstė, ištraukę lapelius su užrašais: „Katinukas“, „Šuniukas“. Pagal gyvūnų skleidžiamus garsus skaitytojai susirado komandos draugus. Buvo perskaitytas vaikų knygos dienos kreipimasis.
    Jaunieji skaitytojai pristatė perskaitytas knygas. Įdomiausiai pasakojo skaitytoja Inesa Uškevičiūtė, pristačiusi Darren Shan „Vampyrų kalną“. Po to komandos atliko užduotis, išsiaiškinant, ar daug knygų jie perskaitė. Kūrybinę užduotį: iškarpyti iš žurnalų paveikslėlius, juos suklijuoti ir pagal tai pasekti pasaką, komandos atliko entuziastingai ir kūrybingai. Gražiausiai pasaką pasekė Justina Šakalytė. Buvo perskaitytos ištraukos iš knygų. Komandos turėjo atspėti knygų pavadinimus bei autorius. Žaidimas „Anagramos“ privertė susikaupti ir perskaityti pasiklydusius užrašus. Buvo menamos mįslės ir žaidžiami kiti žaidimai.
     Po to bibliotekininkė analizavo jaunųjų skaitytojų skaitymo rezultatus. Geriausiems skaitytojams buvo įteikti „Bibliotekos bičiulio diplomai“ bei rašikliai. Aktyviausi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
      Renginį bibliotekininkė baigė vertinga citata, pasakyta A. Zalatoriaus: “Iš gero literatūros kūrinio galime gerti lyg iš kalnų šaltinio, ir jis niekada neišseks. Svarbu panerti į jį nuoga širdimi, nusimetus išankstinių nusistatymų rūbą, pasinerti kaip į naują, nežinomą pasaulį, turintį savo logiką ir religiją”.
        Norėčiau visiems palinkėti atrasti jums įdomias knygas ir jas skaityti. Lankykitės bibliotekoje, skaitykite. Juk su knygomis jūs augate...