mobili versija | standartinė versija
main-image

„Tebūna knygos švyturiais“

        Balandžio 4 d. 11 val. Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos aktų salėje įvyko popietė „Tebūna knygos švyturiais“, skirta Tarptautinei Vaikų knygos dienai, kurią surengė Lenkimų filialo ir mokyklos bibliotekų darbuotojos. Šventę pradėjo Lenkimų filialo vyresn. bibliotekininkė Gražina Daukantienė. Įžanginiame žodyje buvo kalbama apie puikią tarp dviejų bibliotekų susiklosčiusią tradiciją - kartu pažymėti šią progą, dar kartą prisiminti nepakaičiamus dalykus mūsų gyvenime - knygas ir skaitymą. Vaikai, paprašyti bibliotekininkės, vardino priežastis, dėl ko jie skaito, ir tų priežasčių buvo ne viena, nes knygelės yra žinių, informacijos šaltinis, prasminga laisvalaikio praleidimo forma, jos lavina mūsų protą, fantaziją, praturtina kalbą, ugdo kūrybiškumą ir gebėjimą mąstyti ir pan. Vėliau visi renginio dalyviai buvo supažindinti su sveikinimu, kurį pasaulio vaikams šios išskirtinės šventės proga parašė airių rašytoja Siobkam Parkinson ir plakatu, kurį nupiešė Niamh Sarkey. „Nesiliaukime skaitę“, savo laiške vaikams sako airių rašytoja. Tuos pačius žodžius Lenkimų mokiniams pakartojo ir abi bibliotekininkės. Smagiojoje popietės dalyje Lenkimų mokyklos bibliotekininkė Vilma Simaitienė, į pagalbą pasikvietusi ir mokyklos direktorių Alfonsą Palšį, apdovanojo savo geriausius skaitytojus, įteikdama jiems padėkos raštus ir saldžius prizus. Filialo darbuotoja savo geriausiems skaitytojams įteikė knygutes, prizus ir padėkos raštus. Lenkimų filialo geriausiais skaitytojais tapo Živilė Strakšytė, Agnė Liuterytė, Paulius Stanius, Ovidija Gūžytė. Padėkos raštai ir prizai kiek vėliau buvo įteikti ir vyresniųjų klasių skaitytojoms Karolinai Gūžytei, Sonatai Černikaitei, Justinai Eidėnaitei, Eleonorai Einaitei. Po apdovanojimų šventė tęsėsi, keliaujant žaidimų ir klausimų apie knygas ir rašytojus labirintais. Daug šurmulio ir juoko sukėlė bibliotekininkės Vilmos sugalvota pasaką, kurią kurti ir vaidinti teko patiems vaikams. O jiems visai puikiai sekėsi vaizduoti ošiantį mišką, vinguriuojantį upelį, kukuojančią gegutę, pasakų heroję Raudonkepuraitę bei jos tykantį vilką ir į pagalbą Raudonkepuraitei atskubančius medžiotojus. Teisingai atsakiusiems į bibliotekininkės Gražinos pateiktus klausimus buvo dalinami prizai. Savo jėgas išbandė ir vaikai, kurie mėgsta piešti. Dviejų komandų žaidėjai užrištomis akimis paeiliui piešė zuikį ir lapę. Piešinukai sukėlė linksmą žiūrovų juoką, nes ne taip paprasta, nieko nematant, visas žvėrelių kūno dalis sulipdyti teisingai. Šventėje niekas neliko nuskriaustas - pabaigoje visiems išdalinti saldainiai ir knygų skirtukai. Pralaimėjusių nebuvo, o vaikų noras draugauti su knygelėmis atgimė iš naujo. To tikisi šventę surengusios bibliotekininkės, kaip bus iš tiesų, parodys laikas.

„LAIKAS EINA TODĖL, KAD NEKALTAS“

        Balandžio 28 d., 14 val. Lenkimų filiale įvyko popietė, skirta pristatyti žinomo Skuodo poeto Stasio Jonausko gyvenimą ir kūrybą. Šį, nacionalinei bibliotekų savaitei skirtą renginį padėjo organizuoti Skuodo viešosios bibliotekos darbuotojai Birutė Strakšytė, Edmundas Untulis ir Giedrius Lekstutis. Dar kartą prisimindama Nacionalinės bibliotekų savaitės svarbą, įžanginį žodį tarė filialo vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė. Prasmingos literatūrinės valandos metu gana plačiai buvo pažvelgta į Stasio Jonausko gyvenimą ir veiklą, ne tik kalbant apie jį ir jo darbus, bet ir demonstruojant filmą, pristatant fotografijų konkurso pagal poeto kūrybą, skaidres ir nuotraukas ir, žinoma, klausantis jo eilių, kurias tądien skaitė Birutė, Edmundas ir pats Stasys Jonauskas. Antroji renginio dalis buvo skirta Lenkimų literatams ir 2013 metais išėjusiai jų kūrybos rinktinei „Leisiu pragyst sielos paukštei“, kuri išleista, įgyvendinus Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus europinį projektą. Gražina Daukantienė trumpai apžvelgė naująją knygą, kurioje patalpinti septynių lenkimiškių - Augenijos Strakšienės, Romaldos Bridikienės, Juditos Narkutės - Tarvydienės, Leono Rimeikio, Ramutės Skersinskienės, Violetos Prišmontienės ir pačios bibliotekininkės eilėraščiai. Buvo apgailestaujama, kad ruošiant knygą, nesitarta su autoriais, kad nė vienu sakiniu nepaminėta, kokio tai krašto literatai, kad nėra turinio, tačiau vis dėlto pasidžiaugta, kad toks darbas atliktas, nes tai vis tiek yra indėlis į krašto literatūrinį gyvenimą. Eiles iš knygelės skaitė Sigutė Petrauskienė, Violeta Prišmontienė, Gražina Daukantienė. Intarpuose skambėjo Violetos ir jos dukros Ritos atliekamos dainos. Knygos autoriai, svečiai ir renginio dalyviai buvo apdovanoti knygutėmis ir kompaktinėmis plokštelėmis „Lenkimų armonikieriai“. Bibliotekininkė dėkojo renginio pagalbininkams ir dalyviams, linkėjo visiems šilto ir darbingo pavasario, kvietė nepamiršti bibliotekos, lankytis jos organizuojamuose renginiuose.

Valanda su Donelaičiu Lenkimų filiale

        Balandžio 23 d. visoje Lietuvoje prasidėjo Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai. Lenkimų filiale tą dieną, 12 val. vyko Kristijono Donelaičio kūrybos skaitymai. Filialo vyresn. bibliotekininkė Gražina Daukantienė renginio dalyves supažindino su šio unikalaus Lietuvos poeto biografija ir kūryba. Ištraukas iš garsiausio autoriaus kūrinio „Metai“ bei jo sukurtas pasakėčias skaitė Nomeda Kumpienė, Violeta Prišmontienė, Sigutė Petrauskienė, Gražina Daukantienė, Kristina Kovienė, Vilma Simaitienė. Keletas moterų atėjo tik palaikyti šios gražios akcijos ir paklausyti Donelaičio kūrybos, tačiau vėliau pokalbyje apie unikalią rašytojo kūrinių kalbą, jo gyvenimą, geriant kavą ir vaišinantis saldumynais, dalyvavo visos. Valanda su Donelaičiu pralėkė greitai, tačiau skirstytis neskubėta, nes dar buvo diskutuojama apie vietinius literatus, jų kūrybą bei neseniai išėjusią rinktinę „Leisiu pragyst sielos paukštei“. Iš šios knygelės, seniūnijos darbuotoja Sigutė Petrauskienė netgi perskaitė kelių autorių eilėraščių. Taigi, šis renginys buvo susietas ne tik su didžiojo Donelaičio pagerbimu, bet visa, kas buvo skaitoma ir apie ką buvo kalbama - skirta jam.

„Minčių tėkmėj skamba pavasaris“

         Gegužės 30 d. 14 val. Lenkimų filiale rinkosi Skuodo literatai ir poezijos mylėtojai į tradicinę poezijos popietę ‚Minčių tėkmėj skamba pavasaris“. Renginį pavasariška daina pradėjo Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus armonikierių vadovė Violeta Prišmontienė su dukra Rita, o eilėmis apie „dainavimą gyvenimui žodžiais“ prabilo literatas, skaitovas Stanislovas Batakis. Lenkimų filialo vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė pasveikino susirinkusius, pasidžiaugė, kad kasmet su saulės šiluma, su pražydusiais sodais ir gimtinėn sugrįžusiais paukščiais į Lenkimus grįžta ir poezijos pavasaris. Šis pavasaris buvo pavadintas siurprizų pavasariu, nes kai kurie kuriantys turi kūrybinių naujienų. Renginio eigoje visi siurprizai buvo ir paminėti - tai ir Leono Rimeikio dvi naujai išleistos knygos „Klajūnas“ bei „Skaituom žemaitėška“, Stanislovo Batakio įrašyta kompaktinė plokštelė „Mylėkime... Ir būkime mylimi“, Danutės Lekniuvienės išleista poezijos knygutė „Vėlyvos uogos“ bei Lenkimų literatų kūrybos rinktinė „Leisiu pragyst sielos paukštei“. Popietėje liejosi mintys, liejosi poezija, skambėjo Violetos ir Ritos dainos. Savo kūrybą skaitė Romalda Bridikienė, Adelė Viskontienė, Irena Gudaitienė, Leonas Rimeikis, Bronė Diekontienė, Stasys Batakis, Joana Pajauskienė, Aldona Mončienė, Augenija Strakšienė, Adelė Mosteikienė, Adelė Zubienė, Danutė Lekniuvienė, Janina Jucienė, Gražina Daukantienė. Skuodo viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriaus vedėja, literatė Birutė Strakšytė pakvietė visus į Tarptautinį poezijos pavasarį Skuode bei paskaitė keletą poeto Stasio Jonausko eilėraščių. Visiems renginio dalyviams įteiktos knygos „Leisiu pragyst sielos paukštei“ ir kompaktinė plokštelė „Lenkimų armonikieriai“. „Kartais mūsų širdys vaikšto po debesis, kartais jos supasi žvaigždžių karuselėse, kartais mus pavadina keistokais, nes kitaip matome pasaulį. Bet kas gali nesutikti, kad mes jį matome spalvingesnį, gražesnį, subtilesnį. Ne keisti esam, o šiek tiek „lengvai išprotėję, kaip vadinasi viena iš literatų knygelių“ - tai buvo paskutiniai renginio vedėjos žodžiai. Su palinkėjimu tokiems ir išlikti, popietė nesibaigė - dalintasi savo kūrybiniais laimėjimais, autografais, kalbėtasi prie kavos puodelio.