mobili versija | standartinė versija
main-image

Metaraštingumas – visiems

        Lapkričio 11 d. popietę Lenkimų S. Daukanto mokyklos daugiafunkcio centro moksleiviai buvo pakviesti į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialą pasiklausyti paskaitos apie metaraštingumą, - saugumą virtualioje erdvėje. Paskaitą skaitė filialo vyresnioji bibliotekininkė Romalda Bridikienė. Moksleiviai buvo supažindinti su saugumu internete, pamokinti kaip elgtis įvairiose situacijose, pažiūrėjo filmukus ta tema. Vyresnieji gavo užduotis pamokyti jaunesnius draugus, kaip elgtis, jei kas prašo įvairių asmeninių duomenų, prisijungimo vardų ir slaptažodžių. Tai ne pirmas tokio pobūdžio renginys filiale. Pavasarį čia vyko popietė „Aš saugus – mama rami“. Moksleiviai noriai atliko užduotis, uždavinėjo klausimus bibliotekininkei. Tikimasi, kad ši paskaita pasėjo gerą sėklą vaikų mintyse, kaip nereikia elgtis, kaip saugiai naudotis internetu.

„Kalėdos su knyga namuose, svečiuose, bibliotekoje“

        Gruodžio 16 d. mažieji lenkimiškiai rinkosi į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialo Knygų Kalėdų popietę „Kalėdos su knyga namuose, svečiuose, bibliotekoje“. Vaikams buvo papasakota apie Knygų Kalėdas. Mažieji „Smalsučiai“ ir pradinių klasių mokiniai pasiklausė Pasakų senelės sekamos A. Kandroškaitės pasakos „Kalėdų naktis“. Sulaukė ir svečių - 2016 metų simbolio Beždžionės, kuri visaip trukdė klausytis pasakėlės. Pasakų senelė ją bandė nuraminti, vaišino bananais, bet ir tai nepadėjo, todėl buvo išleista namo pailsėti, kad ateinančiais metais galėtų atkeliauti pas mus rimtai nusiteikusi visus metus dirbti. Pasakų senelė paskaitė dar vieną pasaką - S. Maršako „Dvylika mėnesių“, uždavinėjo klausimus apie mėnesius, pasiteiravo ar vaikai laukia Kalėdų. Neilgai trukus, pasirodė ir pats Kalėdų senelis su maišu dovanų. Vaikai deklamavo išmoktus eilėraščius, o Senelio buvo apdovanoti knygutėmis. Su Kalėdų seneliu ir pašokta. Sustoję į ratelį visi pašoko „Ančiukų šokį“ bei „Jurgeli, meistreli“. Apdovanoti mažieji „Smalsučiai“, kupini įspūdžių, išskubėjo pokaičio miegučio, o moksleiviai namo. Kalėdų renginiai jau prasidėjo...

Įkvėpimo žemė - Lenkimai

         Lapkričio 20 d. popietę lenkimiškiai ir kiti svečiai rinkosi į kultūros namus pasveikinti gerbiamo literato, muzikanto, kraštotyrininko Leono Rimeikio 85 - ųjų gimimo metinių proga. Šventę rengė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas. Bibliotekininkė Romalda Bridikienė organizavo ir vedė šį renginį. Buvo prisimintas Leono gyvenimas, jo kūryba. Skambėjo dainos, kurias atliko Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus meno vadovė Violeta Prišmontienė su dukra Rita, Lenkimų. „Armonikieriai“, laumiškis bardas, literatas, tautodailininkas Napoleonas Reimontas. Skambėjo dainos ir Leono Rimeikio žodžiais. Jo poezijos paskaitė literatė skuodiškė Adelė Zubienė. Naujausios kūrybos paskaitė ir pats šventės „kaltininkas“ Leonas Rimeikis. Sveikintojų buvo labai daug, - meras Petras Pušinskas, tarybos narys Stasys Vainoras, Lenkimų seniūnas Rimantas Mikšta, rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorė Dalia Zabitienė, Mosėdžio seniūnas ir ilgametis draugas Augenijus Zabitis, Rukų bendruomenės atstovės Danutė Lekniuvienė ir Janina Jucienė, Leono sesuo (93 m.), krikšto sūnus, Skuodo rajono literatų klubo pirmininkė Gražina Daukantienė, būrys rajono literatų, kaimynai, draugai. Visi draugiškai Leonui sugiedojo „Ilgiausių metų“. Nė nepajutome kaip popietė jau ir į vakarą „įvažiavo“. Pasėdėta prie kavos puodelio, pakalbėta, padainuota, pasidžiaugta, kad mūsų kaimo šviesuolis dar toks jaunatviškas, pilnas energijos, kūrybinių minčių. Sveikatos, energijos, stiprybės Tau, Leonai.

Lenkimų Kalėdų eglė įžiebta

        Gruodžio 18 d. Skuodo savivaldybės kultūros centro Lenkimų skyrius ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas pakvietė visus seniūnijos gyventojus į eglutės įžiebimo šventę, kurioje koncertavo Violeta Prišmontienė su dukra Rita. Pirmą kartą pasirodė Lenkimų kultūros centro trupė „Mes galim...“, - šventės dalyvius pasitiko Daktaras Aiskauda (renginių organizatorius Arnas Gedminas), šių metų simbolis Ožka (Aniceta Milašienė) ir 2016 m. simbolis Beždžionė – (Lenkimų filialo vyresnioji bibliotekininkė Romalda Bridikienė). Daktarui Aiskaudai iškeliavus, neužilgo su daina pasirodė Kalėdų Senelis, kuris visus pasveikino su artėjančiomis šventėmis, pakvietė linksmintis. Šoko visi, - ir maži ir dideli, skambant muzikai ir dainoms. Smagu būti draugėje, šokti, bet atėjo metas įžiebti eglę, tad ji ir sužibo visomis spalvomis, o tai palydėjo gražus fejerverkas, už kurį esame dėkingi Lenkimų bendruomenei ir jos pirmininkei B. Butkienei. Prie šventės prisidėjo ūkininkai Budrikiai, Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras. Visi dėkingi Adelei Jonkuvienei, kuri padovanojo nuostabią sidabrinę eglę, kurią sodino ir užaugino buvęs sodybos šeimininkas A. Šonas. Po eglutės įžiebimo vyko šventinė diskoteka, kurią organizuoti padėjo Skuodo atviras jaunimo centras. Centro darbuotojai jaunimui organizavo įvairius žaidimus, rungtis, tad vakaras prabėgo nepastebimai. Gerų ateinančių 2016 – tųjų metų visiems!