mobili versija | standartinė versija
main-image

„Kalėdos su knyga namuose, svečiuose, bibliotekoje“

        Gruodžio 16 d. mažieji lenkimiškiai rinkosi į Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialo Knygų Kalėdų popietę „Kalėdos su knyga namuose, svečiuose, bibliotekoje“. Vaikams buvo papasakota apie Knygų Kalėdas. Mažieji „Smalsučiai“ ir pradinių klasių mokiniai pasiklausė Pasakų senelės sekamos A. Kandroškaitės pasakos „Kalėdų naktis“. Sulaukė ir svečių - 2016 metų simbolio Beždžionės, kuri visaip trukdė klausytis pasakėlės. Pasakų senelė ją bandė nuraminti, vaišino bananais, bet ir tai nepadėjo, todėl buvo išleista namo pailsėti, kad ateinančiais metais galėtų atkeliauti pas mus rimtai nusiteikusi visus metus dirbti. Pasakų senelė paskaitė dar vieną pasaką - S. Maršako „Dvylika mėnesių“, uždavinėjo klausimus apie mėnesius, pasiteiravo ar vaikai laukia Kalėdų. Neilgai trukus, pasirodė ir pats Kalėdų senelis su maišu dovanų. Vaikai deklamavo išmoktus eilėraščius, o Senelio buvo apdovanoti knygutėmis. Su Kalėdų seneliu ir pašokta. Sustoję į ratelį visi pašoko „Ančiukų šokį“ bei „Jurgeli, meistreli“. Apdovanoti mažieji „Smalsučiai“, kupini įspūdžių, išskubėjo pokaičio miegučio, o moksleiviai namo. Kalėdų renginiai jau prasidėjo...

Atmintis gyva, nes liudija

        Sausio 13 tosios ryte, uždegę žvakutes languose, Lenkimų S. Daukanto mokyklos – daugiafunkcio centro moksleiviai, mokytojai, keletas Lenkimų miestelio gyventojų, pakviesti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialo vyresniosios bibliotekininkės R. Bridikienės ir Skuodo rajono kultūros centro Lenkimų skyriaus kultūrinių renginių organizatoriaus Arno Gedmino, susirinko aikštėje prie seniūnijos. Prie degančio laužo, nuskambėjus Lietuvos himnui, pradėjome šventę, skirtą Laisvės dienos 25- tosioms metinėms paminėti. Skambėjo eilės apie Laisvę, Sausio 13 - tąją, kurias skaitė bibliotekininkė R. Bridikienė, žodį tarė Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus kultūrinių renginių organizatorius Arnas Gedminas, apie istorinius įvykius papasakojo istorijos mokytojas Liudas Gikaras, savo prisiminimais iš kelionės į Vilnių sausio 14-ąją pasidalino Lenkimų seniūnas Rimantas Mikšta, moksleiviai, su žuvusiųjų tą naktį nuotraukomis rankose, papasakojo apie juos, kokie buvo, kokias svajones nutraukė tankai, sovietų armija... Tylos minute pagerbti žuvę už Laisvę...

Lenkimų Kalėdų eglė įžiebta

        Gruodžio 18 d. Skuodo savivaldybės kultūros centro Lenkimų skyrius ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas pakvietė visus seniūnijos gyventojus į eglutės įžiebimo šventę, kurioje koncertavo Violeta Prišmontienė su dukra Rita. Pirmą kartą pasirodė Lenkimų kultūros centro trupė „Mes galim...“, - šventės dalyvius pasitiko Daktaras Aiskauda (renginių organizatorius Arnas Gedminas), šių metų simbolis Ožka (Aniceta Milašienė) ir 2016 m. simbolis Beždžionė – (Lenkimų filialo vyresnioji bibliotekininkė Romalda Bridikienė). Daktarui Aiskaudai iškeliavus, neužilgo su daina pasirodė Kalėdų Senelis, kuris visus pasveikino su artėjančiomis šventėmis, pakvietė linksmintis. Šoko visi, - ir maži ir dideli, skambant muzikai ir dainoms. Smagu būti draugėje, šokti, bet atėjo metas įžiebti eglę, tad ji ir sužibo visomis spalvomis, o tai palydėjo gražus fejerverkas, už kurį esame dėkingi Lenkimų bendruomenei ir jos pirmininkei B. Butkienei. Prie šventės prisidėjo ūkininkai Budrikiai, Lenkimų S. Daukanto mokykla – daugiafunkcis centras. Visi dėkingi Adelei Jonkuvienei, kuri padovanojo nuostabią sidabrinę eglę, kurią sodino ir užaugino buvęs sodybos šeimininkas A. Šonas. Po eglutės įžiebimo vyko šventinė diskoteka, kurią organizuoti padėjo Skuodo atviras jaunimo centras. Centro darbuotojai jaunimui organizavo įvairius žaidimus, rungtis, tad vakaras prabėgo nepastebimai. Gerų ateinančių 2016 – tųjų metų visiems!

Užgavėnės Lenkimuose

        Lenkimiškiai Užgavėnių šventei tikrai ruošėsi. Vasario 9 d. bendromis jungtinėmis pajėgomis: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Lenkimų filialas, Skuodo kultūros centro Lenkimų skyrius, Lenkimų bendruomenė ir Lenkimų S. Daukanto mokykla–daugiafunkcis centras ir Lenkimų seniūnija suorganizavo šaunią popietę, kurios dalyvių neišgąsdino nei lietus, nei vėjas. Šventę pradėjo vasario 8 d. į Naujus metus įžengusi Ugninė beždžionė, kuri pasveikino visus susirinkusius su Naujaisiais metais, o Lenkimų „Armonikieriai“ trankia muzika pakvietė visus šokti, nors ir nedrąsiai, bet po truputį išsijudino daugelis ne tik kaukėtų dalyvių, bet ir atėjusių pažiūrėti. Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus vaidintojų trupė „Mes galim...“ turėjo savo personažus Ugninę beždžionę, Lašininį, Kanapinį. Išrinkta komisija peržiūrėjusi šokančius ir ne, paskelbė gražiausios originaliausios kaukės nugalėtojus – jų buvo trys... Nugalėtojai apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis. Privalgę skanių blynų, atsigėrę karštos arbatos, skambant muzikai vėl šokta. Pagaliau prasidėjo Lašininio ir Kanapinio I – oji kova – muštynės su maišais, kurią ir laimėjo Lašininis. Lenkimų S. Daukanto mokyklos–daugiafunkcio centro moksleiviai parodė savo programėles, o po jų Lašininis su Kanapiniu, susirinkę savo komandas, vėl stojo kovon. Komandos traukė virvę. Aišku, kad Lašininis daugiau jėgų turėjo, tad ir vėl laimėjo. Norėdami įveikti Lašininį, Kanapinio gerbėjai ir draugai sumanė kitą rungtį – kas ilgiau šoks... Storuliui Lašininiui šįkart nepavyko, nes jam labai nuo persivalgymo susuko pilvą, tad Giltinė su vežimėliu išgabeno merdintį ligonį. Triukšmingai visi nusiteikę, šokdami apie laužą, rėkdami „Žėima, žėima, biek iš kėima“, varė žiemą . Morė, kaip ir pridera, buvo sudeginta. Dabar belieka laukti pavasario, nes žiema išvaryta.