mobili versija | standartinė versija
main-image

„Kas tu, žvelgiantis iš veidrodžio“

       Lapkričio 22 d., 16 val., Lenkimų bibliotekoje vyko psichologinės saviugdos seminaras „Kas tu, žvelgiantis iš veidrodžio?“, kurį vedė žurnalistė Genovaitė Paulikaitė.
     Įžanginį žodį apie savęs pažinimą ir žmogaus tyrinėjimą, kuris beveik prilygsta kosminiam tyrinėjimui, tarė vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė. O lektorė tądien kalbėjo apie daugelį svarbių, leidžiančių pažinti save, dalykų. Apie žmogų, tarsi susidedantį iš mozaikų ir sueinantį į vieną esybę, apie tai, kaip svarbu yra išmokti save stebėti. Buvo kalbama apie tai, koks unikalus ir nepakartojamas yra kiekvienas žmogus ir koks svarbus yra santykis su savimi, požiūris į gyvenimą, emocijos, kuriomis galima kurti ateitį ir programuoti savo likimą. Seminaro dalyvės atliko porą iš pažiūros nereikšmingų, tačiau nemažai apie asmenybę pasakančių užduočių - dešimčia daiktavardžių įvardino save „Kas aš esu“ ir piešė piešinį, kurio spalvos, fantazija byloja apie žmogaus savybes ir jo troškimus. Trys seminaro valandos pralėkė atidžiai įsiklausant ir gyvai diskutuojant. Tai buvo tik savęs pažinimo įvadas, o ar sulauksime tęsinio, priklausys nuo dalyvių.

Tautodailininko Antano Petrausko siuvinėtų paveikslų paroda

        Vasario 3 d. Lenkimų filialas pasipuošė neįprasta, nuostabiai spalvinga tautodailininko, LTS Žemaitijos skyriaus nario Antano Petrausko siuvinėtų paveikslų paroda. Ir dideli, ir maži bibliotekos lankytojai kraipo galvas, stebisi ir gėrisi begalinio kruopštumo ir talento dėka sukurtais darbais. Ačiū tautodailininkui, suteikusiam galimybę kurį laiką pasidžiaugti jo tobulai išsiuvinėtais paveikslais.

Lenkimų šviesuolio kūrybos popietė

        Gruodžio 17 d. 16 val., Lenkimų miestelio bibliotekoje įvyko lenkimiškio Leono Rimeikio knygos „Skaituom žemaitėška“ pristatymas. Šį, jau ne vienos knygos autorių galima vadinti Lenkimų šviesuoliu, žengiančiu S. Daukanto pėdomis, tad nenuostabu, kad jauki bibliotekos skaitykla vos sutalpino šio renginio lankytojus. Popietę, mintimis apie gimtojo krašto pažinimą, meilę jam, apie dvasinį paveldą, pradėjo filialo vyresn. bibliotekininkė Gražina Daukantienė, kuri po to dar pristatė ir kiek anksčiau už tarmiškąją, paties Leono išleistą knygą „Klajūnas“. Šiame autobiografiniame leidinyje ne tik sudėtas visas autoriaus gyvenimas, bet jame atsispindi ir Lenkimų istorija, žmonės, todėl, anot popietės vedančiosios, šią knygą perskaityti yra kiekvieno lenkimiškio garbės reikalas, o turint galimybę, ją reiktų ir įsigyti. Gražu tai, kad knygą paruošė autoriaus anūkė Indrė Jonušienė, o iliustracijas sukūrė lenkimiškė Virgina Rancienė. Po trumpo paties Leono pasisakymo apie šį savo darbą, žodį tarė Skuodo VB direktorius Jonas Grušas, kurio iniciatyva buvo išleista kita, Tarmių metams skirta Leono Rimeikio knyga „Skaituom žemaitėška“.

       Pamažu pradėta eiti tarmiškosios knygelės puslapiais. Pirmasis eilėraštis „Rudeniejont“, pritariant akordionui, nuskambėjo kaip daina, mat melodiją jam sukūrė kapelos „Lenkimų armonikieriai“, kurioje dalyvauja ir Leonas, vadovė Violeta Prišmontienė, o jai pritarė dainininkės Daiva, Rita ir Gražina. O toliau, palydimi tų pačių dainininkių atliekamų dainų, tarsi upelio čiurlenimas liejosi žemaitiški Leono Rimeikio posmai (skaitovė Adelė Zubienė), kuriuose gausu ir nostalgijos jaunystei, ir meilės supančiai aplinkai, ir šilumos artimiems žmonėms, ir skausmingų gyvenimo prisiminimų atgarsių. Nuotaikingą savo senelio eilėraštį „Keporė prapoulė“ paskaitė Leono anūkas Aurimas Mickus. Leono draugas Benas, dar kartais ir broliu vadinamas, dovanojo visiems nuotaikingą, armonika atliekamą melodiją, kuri labai tiko po linksmo prozinio kūrinėlio „Daktara belaukont‘, mat knygos autorius mėgsta žemaitiškai pašmaikštauti, kas atsispindi ir jo kūryboje.        

        Trumpais žingsneliais prabėgus knygos puslapiais, autorių sveikino Lenkimų seniūnas Rimantas Mikšta, bendruomenės pirmininkė Barbora Butkienė, draugai ir bendraminčiai literatai. Nuotaikingus palinkėjimus išsakė Mosėdžio seniūnas, literatas Augenijus Zabitis, linkėjimus nuo Leono ilgamečio ir paties ištikimiausio draugo, laikraščio „Mūsų žodis“, atvežė Dalia Zabitienė. Susirinkusių draugų dėmesio ir šilumos apsuptas Leonas visiems dėkojo už padovanotą šventę.  

      Renginio laikas išseko, bet niekas neskubėjo skirstytis, kai kas panoro įsigyti knygas su autoriaus autografu, pabendrauti prie arbatos puodelio. Visos šventės kada nors baigiasi, tačiau širdyje lieka šilti prisiminimai.

Psichologinės saviugdos seminaras „Bendravimas - šeima, draugai, kolegos“

           Į vasario 6 d. 16 val. Lenkimų filiale vykusį psichologinės saviugdos seminarą susirinko vos kelios dalyvės, nors tema labai aktuali, nors bendrauti mokomės kone visą gyvenimą, nes buvimas šalia žmonių, santykiai su aplinkiniais- be galo svarbūs dalykai, nuo kurių priklauso ir mūsų gyvenimo sėkmė, ir šalia esančių laimė. Tokias temas tądien ir gvildenome kartu su lektore, žurnaliste Genovaite Paulikaite.
       Žmogaus ryšys su žmogumi, meilė sau ir kitiems, konfliktinių situacijų sprendimo būdai, mokėjimas atleisti ir atsiprašyti ne tik kitų, bet ir savęs, sugebėjimas įsiklausyti ir išgirsti savo širdies balsą- įdomios mintys ir pasvarstymai apie visus tuos dalykus renginio dalyves ne tik privertė susimąstyti, bet ir užduoti klausimus. Nors į visus juos atsakyti neįmanoma, bet trys pokalbio ir diskusijų valandos pralėkė greitai. Ir jos buvo labai naudingos, nes kai kurios bendravimo subtilybės tapo daug suprantamesnės.