mobili versija | standartinė versija
main-image

Laisvės gynėjų diena Lenkimuose

Sausio 13 d. Lenkimuose paminėta Laisvės gynėjų diena. Šv. Mišias aukojo klebonas G. Norvilas, o po jų visi susirinko prie bažnyčios šventoriuje, prie simbolinio laužo. Minėjimo metu skambėjo himnas, eilės, skirtos Lietuvai, Sausio 13-tajai, Lenkimų „Armonikieriai“, vadovaujami L. Gūžienės atliko keletą dainų apie gimtinę, Lietuvą. Žodį tarė Lenkimų seniūnas R. Mikšta. Tai ne tik liūdna šventė, tai ir Laisvės šventė... Pabaigoje visi sugiedojo Giesmę „Marija skaisčiausia lelija“.

Nuotraukų galerija