mobili versija | standartinė versija
main-image

Mokslo ir žinių dienos šventėje – mėgstamų knygų herojai

Rugsėjo 2 d. Lenkimų vaikai, tėveliai ir mokytojai šventė mokslo metų pradžią. Šiais mokslo metais Lenkimų S. Daukanto mokykla-daugiafunkcis centras tapo Skuodo Bartuvos progimnazijos Lenkimų skyriumi. Nežiūrint to, smagu, kad mažieji lenkimiškiai šiais metais dar mokysis savo priprastoje ir mieloje mokykloje.


Kaip ir kiekvieną sykį, tokia iškilminga ir svarbia proga, Lenkimų parapijos Šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios, o po jų visi skubėjo į mokyklos aktų salę. Pirmoje renginio dalyje netrūko sveikinimų, palinkėjimų, kuriuos išsakė svečiai bei mokykloje likusios dirbti mokytojos. Mokinukai prisistatė atskiromis klasėmis, o kai kurie ir eilėraštuką padeklamavo. Po kalbų, visus nustebindama ir pralinksmindama, salėje pasirodė rašytojos Linos Žutautės knygų herojė Kakė Makė. Viešnia ne tik eilėraštuką padeklamavo, bet pareiškė atvykusi mokytis. O kadangi labai nemėgsta tvarkytis, tai vis nuo Netvarkos Nykštuko slepiasi. O kada tvarkysies, jei saulei šviečiant, norisi būti dviratininke, o lyjant lietui – bibliotekininke? Suskambėjus smagiai dainelei, Kakė Makė puolė slėptis, nes į salę įžingsniavo Netvarkos Nykštukas ir specialaus prietaiso Netvarkonometro bei vaikų pagalba surado nemėgstančią tvarkytis mergaitę. Netvarkos Nykštuko ir vaikų verčiama Kakė Makė pasižadėjo būti tvarkinga, nes netvarkingų vaikų ši mokykla nepriima. Viskas baigėsi taikiai ir gerai – vaikams išdalinti saldainiai, sušoktas smagus šokis, o tada visi su savo mokytojomis išsiskirstė po klases. Mokslo metai Lenkimuose prasidėjo nuotaikingai!

Nuotraukų galerija