mobili versija | standartinė versija
main-image

„LAIKAS EINA TODĖL, KAD NEKALTAS“

        Balandžio 28 d., 14 val. Lenkimų filiale įvyko popietė, skirta pristatyti žinomo Skuodo poeto Stasio Jonausko gyvenimą ir kūrybą. Šį, nacionalinei bibliotekų savaitei skirtą renginį padėjo organizuoti Skuodo viešosios bibliotekos darbuotojai Birutė Strakšytė, Edmundas Untulis ir Giedrius Lekstutis. Dar kartą prisimindama Nacionalinės bibliotekų savaitės svarbą, įžanginį žodį tarė filialo vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė. Prasmingos literatūrinės valandos metu gana plačiai buvo pažvelgta į Stasio Jonausko gyvenimą ir veiklą, ne tik kalbant apie jį ir jo darbus, bet ir demonstruojant filmą, pristatant fotografijų konkurso pagal poeto kūrybą, skaidres ir nuotraukas ir, žinoma, klausantis jo eilių, kurias tądien skaitė Birutė, Edmundas ir pats Stasys Jonauskas. Antroji renginio dalis buvo skirta Lenkimų literatams ir 2013 metais išėjusiai jų kūrybos rinktinei „Leisiu pragyst sielos paukštei“, kuri išleista, įgyvendinus Skuodo kultūros centro Lenkimų skyriaus europinį projektą. Gražina Daukantienė trumpai apžvelgė naująją knygą, kurioje patalpinti septynių lenkimiškių - Augenijos Strakšienės, Romaldos Bridikienės, Juditos Narkutės - Tarvydienės, Leono Rimeikio, Ramutės Skersinskienės, Violetos Prišmontienės ir pačios bibliotekininkės eilėraščiai. Buvo apgailestaujama, kad ruošiant knygą, nesitarta su autoriais, kad nė vienu sakiniu nepaminėta, kokio tai krašto literatai, kad nėra turinio, tačiau vis dėlto pasidžiaugta, kad toks darbas atliktas, nes tai vis tiek yra indėlis į krašto literatūrinį gyvenimą. Eiles iš knygelės skaitė Sigutė Petrauskienė, Violeta Prišmontienė, Gražina Daukantienė. Intarpuose skambėjo Violetos ir jos dukros Ritos atliekamos dainos. Knygos autoriai, svečiai ir renginio dalyviai buvo apdovanoti knygutėmis ir kompaktinėmis plokštelėmis „Lenkimų armonikieriai“. Bibliotekininkė dėkojo renginio pagalbininkams ir dalyviams, linkėjo visiems šilto ir darbingo pavasario, kvietė nepamiršti bibliotekos, lankytis jos organizuojamuose renginiuose.

Nuotraukų galerija