mobili versija | standartinė versija
main-image

Gavėnios popietė Luknėse senelių globos namuose

        Vos įpusėjus Gavėnios laikui, kovo 26-ąją, Skuodo viešosios bibliotekos Luknių filialas organizavo, padedant Viešosios bibliotekos darbuotojai Juditai Galdikienei ir Bartuvos mokyklos mokytojai Stanislavai Sandarienei, Šv. Pranciškaus pasekėjų susitikimą Skuodo globos namuose Luknių kaime. Prisistatymas ir parodyta programa skirta Šeimos metams paminėti.

          Nei Pranciškaus, nei Klaros pasekėjai negali gyventi po vieną. Jie turi eiti į bendrystę, jungtis į brolijas. Ir taip sudaryti pranciškonišką šeimą. Po prisistatymo parodytas miuziklas „Klara, apšvietusi pasaulį“. Miuziklas apie XIII a. Italijoje, Asyžiuje gyvenusius Pranciškų ir Klarą, kai buvo įkurti trys pagrindiniai pranciškonų ordinai. Broliai, sekę Pranciškų, sudarė Mažesniųjų brolių, sesės, sekusios Klarą – Sesių neturtėlių, ordinus. Pranciškų pradėjo sekti ištisos šeimos, vyrai ir moterys. Buvo būtinybė įsteigti trečiąjį Atgailos ordiną pasauliečiams. Miuziklo atlikėjai – Kretingos pranciškoniško jaunimo grupė. Talkino Mažesnieji broliai, brolis kun. Evaldas. Pagrindinė veikėja miuzikle – Klara. Jos vardas lietuviškai reiškia šviesą. Miuziklo metu ne vienam džiaugsmo ašara nuriedėjo.

       Bendrystė gimsta prie lietuvio širdžiai brangaus stalo, kur paragauta beržų sulos, paskanauta pyragėliais. Pagiedota, išklausyta senelių sugiedotos giesmės. Sesė Adelė paskaitė savo kūrybos eiles. Tokią bendrystę išgyvenome su seneliais. Dėkojame senelių globos namų socialinei darbuotojai Sigitai Račinskienei už nuoširdų sutikimą ir pagalbą.

"Pavasario darbai laiko tėkmėje"

        2014 balandžio 14 d. 14 val. Luknės biblioteka organizavo renginį "Pavasario darbai laiko tėkmėje".
        Renginys skirtas literatūros klasiko K.Donelaičio metams pažymėti. Negalėdami šį renginį atlikti bibliotekų savaitėje, padarėme jį anksčiau. Sukvietėme Luknių bendruomenę, Luknių moterų klubą ,,Luknelę“, senelių namų aktyvistus. Skaitėme ,,Pavasario linksmybės“, ,,Parlėkė gandras“, ,,Darbai laukia“, ,,Pričkus ragina sėti“. Po kiekvieno poemos teminio posmo, vyko pasidalinimai, pasakojimai iš praeities, diskusijos, dainos, labai senų eilių deklamavimas (juos atliko 93 metų senelių namų gyventoja Stefanija - ji neatsiliko ir žaidimuose bei rateliuose). Vaišinomės. Pasitikome pavasario darbus ir kitus rūpesčius bei linksmybes prasmingai.

Popietė Skuodo globos namuose Luknėse

     Senelių namų renginių organizatorės aktyviai bendradarbiauja su Luknėse esančiom bendruomenėm.
         Buvo pageidauta, kad Luknių bibliotekininkė supažindintų, kuo žymus Luknių kaimas. Tokią popietę balandžio 9 dieną ir pravedžiau aš, Birutė Bružienė. Buvo prisimintos Luknėse veikiančios bendruomenės, veikiančios įmonės, įžymūs žmonės, įžymios vietos ir kiek daug praeityje buvusių įmonių ir padalinių. Skaityta literato Valiaus Girdžiūno poezija, mintos minklės, dainuotos liaudies dainos. Seneliai aktyviai prisiminė savo jaunystės patirtis, deklamavo senų laikų gražius eilėraščius. Vaišinomės.

Paroda "Velykų margutis ir zuikiai“

        Luknių filiale 2014 m. balandžio 17d. surengta buvusios lukniškės Aušros Bružaitės velykinių darbų paroda. Tai įvairūs Velykų margučiai, zuikiai ,dovanų maišeliai drugeliai ,gėlės, nameliai, viščiukai, gaidžiai, pintinėlė. Naudota įvairi medžiaga ,panaudota daug popieriaus. Tai nuotaikingi darbeliai.