mobili versija | standartinė versija
main-image

Juozo Vyšniausko knygos „Fotografija Klauseikių kaime 1905-2012 metais“ pristatymas

Vasario 8 d. Aleksandrijos seniūnijos salėje susirinko gausus būrys knygos mylėtojų ir svečių. Susirinkusius nuotaikingais kūriniais pasveikino Aleksandrijos kaimo kapela. Renginį vedė Irma Baužienė. Ji apžvelgė J.Vyšniausko biografiją nuo gimimo iki dabartinių dienų. Knyga turtina ne vien tik Klauseikių kaimo auditorijai. Šią knygą turėtų pamatyti klauseikiškių vaikaičiai. Renginio vedėja pakvietė prisiminimais pasidalinti Juozo bendramokslę, giminaitę Birutę Kaupienę, su kuria jis kartu mokėsi Telšių dailės technikume. Apie savo vyrą kalbėjo jo žmona Liuda Vyšniauskienė. Taip pat geru žodžiu minėjo Klauseikių kaimo žmones. Juozas papasakojo kaip gimė jo knyga. Anot jo, dar dirbdamas „Mūsų žodžio“ redakcijoje, kaupė nuotraukas, susijusias su Klauseikiais. Per porą žiemų aplankė visus klauseikiškius. Knygoje spausdinamos ir brolio Petro nuotraukos. Brolis pasidžiaugė, kad kažkiek prisidėjo prie knygos gimimo, palinkėjo sveikatos ir naujų knygų. Sesuo Marija Jankauskienė pasidalijo prisiminimais ir, anot sesers, Juozas išleistų ir daugiau knygų, jeigu atsirastų parama. Daug gražių žodžių ir sveikinimų išsakė Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Levutė Staniuvienė, savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Jonas Grušas, Aleksandrijos kaimo bendruomenės pirmininkė Vilija Statkuvienė. Mero pavaduotoja užsiminė, kad J.Vyšniauską galima siūlyti Skuodo garbės piliečiu. Už puikią knygos šventę J.Vyšniauskas padėkojo visiems, atėjusiems į pristatymą.