mobili versija | standartinė versija
main-image

Renginys Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti

        Balandžio 2 d. įvyko renginys Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Susirinko nemažas būrys vaikų, kurie įdėmiai klausėsi 2012 – ais metais išleistų knygų vaikams apžvalgos.
Paskui vaikai ruošėsi piešinių konkursui ,,Aš ilgiuosi pasakos“. Iš pradžių nebuvo lengva sugalvoti, kokios pasakos veikėjus norėtų nupiešti, todėl buvo aptariamos labiausiai žinomos pasakos, apžiūrimos bibliotekoje turimos pasakų knygutės. Gerai apgalvoję vaikai ėmėsi darbo. Piešiniuose atgijo herojai iš pasakų ,,Liūtas karalius“, ,,Coliukė“, ,,Princesė ir varlius“, ,,Batuotas katinas“, ,,Pifo nuotykiai“ ir kt.
        Vėliau vyko piešinių pristatymas, vaikai pasidžiaugė vieni kitų darbeliais. Visi stengėsi, todėl sunku buvo išrinkti gražiausią. Visiems labiausiai patiko Rolando ir Rėjaus Eitučių piešiniai.
        Dar daug knygučių neskaityta, todėl, renginiui baigiantis, daugelis vaikų noriai rinkosi naujas knygutes, kurias skaitys grįžę į namus.

Žemaitiški skaitymai

        Balandžio 24 d. popietė prasidėjo žemaitiškais skaitymais. Pradžioje buvo pasakota apie tai, kad Lietuva yra unikalus kraštas pasaulyje pagal kalbas ir tarmes. Tokioj mažoj tautoj tiek skirtingų kalbų, tarmių. O mes iškėlę galvas galim drąsiai sakyti, kad žemaičių kalba yra gyva, stipri ir tai kalbai vis plačiau atveriami vartai spaudoje, knygose, radijuje, televizijoje, mokyklose. Mūsų visų pareiga išsaugoti žemaičių tarmę, ją puoselėti ir niekada neišsižadėti. Ir pasauliui ir aplinkiniams ir patys sau būsim įdomesni ir turtingesni ne standartiniu vienodumu, o kaip tik savitu skirtingumu.
        Po įžanginio žodžio vyko konkursas ,,Kap liob rokouteis žemaite“. Šio konkurso metu vaikai turėjo ,,išversti“ į žemaičių tarmę lietuviškus žodžius arba atvirkščiai. Nors ir kalbam žemaičių kalba, bet daugumoje šeimų jau nebevartojami kai kurie senesni žemaitiški žodžiai. Todėl kai kuriems nebuvo lengva ,,vertėjauti“, bet buvo smagu prisiminti ar naujai sužinoti tikrą žemaitišką daikto pavadinimą ar pasakymą.
        Vėliau buvo paskaityti žemaitiški posakiai, patarlės ir priežodžiai, dainuškos. O popietę bibliotekininkė užbaigė Alinos Valatkienės eilėraščiu ,,Diekou“.

Pr. Mašioto skaitymai Rukų bibliotekoje

         Balandžio 23 d. vyko renginys, skirtas Pr.Mašioto 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Bibliotekininkė pirmiausia supažindino su P. Mašioto biografija, jo veikla ir kūryba. Vėliau buvo apžiūrimos bibliotekoje turimos šio autoriaus knygutės. Keletas dalyvių prisiminė, kad kai kurias knygutes jau yra skaitę, bandė prisiminti pasakėles.
       Vėliau geriau skaitantys vaikai garsiai skaitė pasakas iš knygų ,,Senelio pasakėlės“ ir ,,Vaikučių pasakėlės“. Kartu su bibliotekininke aptarė pagrindinius veikėjus, jų poelgius, ko šitos pasakos mus pamoko. Paskui buvo užduodamos mįslės apie knygą, raštą, pavasarį ir jo reiškinius. Aktyviausiųjų laukė saldūs prizai.

Popietė "Paskui knygą eičiau ir eičiau..."

        Kasmet gegužės 7 d. Lietuvoje minima spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Šios dienos minėjimas įvyko ir Rukų bibliotekoje. Renginys prasidėjo įžanginiu žodžiu apie tai, kad ši diena kiekvienam lietuviui primena baisias rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžoma kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Bibliotekininkė kartu su renginio dalyviais plačiau aptarė 40-ies metų laikotarpio įvykius: slaptųjų knygų platinimą, jų konfiskavimą ir deginimą, kaip platintojai buvo baudžiami kalėjimu ir tremtimi į Sibirą. Po ilgos kovos lietuviško žodžio laisvė buvo atgauta 1904 m. gegužės 7d. Spaudos atgavimas visą tautą prikėlė naujam gyvenimui.
        Daugelis net nesuprantame kokia brangi yra Tėvynė, koks brangus yra gimtasis žodis. O lietuvių poetai, suprantantys Tėvynės ir gimtojo žodžio reikšmę, tai mums perteikia eilėmis. Bibliotekininkė ir kiti susirinkusieji skaitė Maironio, J.Nekrošiaus, J. Marcinkevičiaus eiles apie Tėvynę.
        O kaip mes mylime Tėvynę? Ta meilė nebūtinai turi pasireikšti dideliais darbais. Mes saugome Tėvynės grožį nešiukšlindami, stengdamiesi, kad visur būtų tvarka, brangindami gimtąją kalbą. O kad gerai išmoktume savo kalbą, mums reikia mokytis skaityti ir skaityti labai daug knygų. Tą proga aktyviausiems skaitytojams buvo išdalinti plakatėliai ,,Perskaičiau knygelę – išaugo lapelis“.
Vėliau vaikų laukė žemaitiškų žodžių viktorina, žaidimai, saldžios vaišės.