mobili versija | standartinė versija
main-image

„Valanda su Stasiu Jonausku“

        Balandžio 23d. 12 val. Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos Šačių filiale vyko poezijos valandėlė, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei, „Valanda su Stasiu Jonausku“. Vyresnioji bibliotekininkė Janina Skeizgelienė supažindino su poeto biografija. Pirmieji kūriniai pasirodė spaudoje 1966 metais. „Poezijos paukštės“ laureatu tapo 1987 metais. Šiais metais rašytojas tapo Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatu. Jo kūrybą skaitė: Jūratė Bagočienė, Monika Jablonske, Reda Ložienė, Jurga Vasilauskienė. Šačių kultūros skyriaus renginių organizatorė, Jūratė Bagočienė, su malonumu paskaitė, mūsiškės poetės, mokytojos Danutės Lekniuvienės keletą eilėraščių iš nesenai išleistos knygutės „Vėlyvos uogos“.

„Rudenėjant....“

        Spalio mėn. 3 d., 15val., šventiškai pasipuošę šatiškiai senjorai susirinko paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Renginį vedė Šačių kultūros skyriaus kultūrinių renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Popietės metu buvo atidaryta R. Šarpnecko paveikslų paroda. Jos autorius labai nuoširdžiai apžvelgė nueitą kelią meno srityje. Nuotaikingomis melodijomis ir dainomis linksmino Kretingos rajono Salantų kultūros centro retro ansamblis. Rašytojas, Skuodo Žemaičių teatro įkūrėjas, bibliotekininkas Edmundas Untulis paskaitė savo kūrybos jumoreskas. Susėdę prie vaišėmis nukrautų stalų šatiškiai ir svečiai dar ilgai bendravo, traukė dainas, sukosi šokio sūkuryje.

Pakalnutės skelbia žinią 2015

Gegužės 22d.19 val. Šačių seniūnijos salėje įvyko tradicinis renginys „Pakalnutės skelbia žinią...“ (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Renginį vedė Skuodo kultūros centro Šačių skyriaus renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Kraštotyros būrelis „Alkierius“ surinko ir išleido knygą „Žebrokų kaimo istorija“. Ją pristatė Rukų bibliotekos bibliotekininkė žebrokiškė Aldona Stončiuvienė. Būrelio narė Danutė Beniušienė papasakojo, kaip jai sekėsi rinkti medžiagą knygai, perteikė senųjų žmonių prisiminimus apie lobio paieškas, šeimą palietusią tremtį į Sibirą. Mokytoja Danutė Lekniuvienė du eilėraščius sukūrė to kaimo simboliams ąžuolui ir eglei, vienas jų patalpintas knygoje, rinko medžiagą .Renginio metu nuoširdžiai padėkota „Alkieriaus“ būrelio sielai ir žinomai ne tik Šatėse kraštotyrininkei Magdutei Taurinskienei už subūrimą kupetėlėn veikti, įžiebtą širdyse domėjimąsi savų kaimų praeitimi. Juk savo, Vabalių kaimo istoriją, renka ir vabališkiai. Apie tai papasakojo vabališkė Justina Grauslienė.
Šiemet įsteigtos trys nominacijos: Virgaudui Preibiui už kultūros paminklų savanorišką priežiūrą, Irutei Paulauskienei už aktyvią bendruomeninę veiklą, kraštotyros būreliui „Alkierius“ už aktyvią etnokultūrinę veiklą. Nominantai apdovanoti pakalnučių puokštelėmis — mokyklos direktoriaus pavaduotojos N. Prialgauskienės dailės darbeliais.
Renginio metu buvo pristatytas projektas „Šačių krašto kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas.“ Renginio dalyviai su malonumu pažiūrėjo Šačių kultūros centro jaunimo dramos būrelio pjesę „Pokštas“ ir Skuodo kultūros skyriaus aktorių režisuotą pjesę „Bedarbių godos.“

Tautosakos pateikėją Stefaniją Pladukienę prisimenant...

        Spalio 24 d. 12 val. po šv. mišių bažnyčioje, aplankę Pladukų kapus, giminės, šatiškiai susirinko Šačių seniūnijos salėje. Šačių filialo vyresnioji bibliotekininkė Janina Skeizgelienė pakvietė Stefanijos Pladukienės dukras (sūnus miręs) uždegti žvakes. O kad dar jaukiau būtų, mokytoja M. Taurinskienė supažindino svečius su saviškiais: visų trijų Šačių seniūnijoje esančių bibliotekų bibliotekininkėmis, kraštotyros būrelio „Alkierius“ atstovėmis.
        Renginyje prisiminta kaip iš Vilniaus, iš Salantų, kuriuose po melioracijos apsigyveno Stefanija Pladukienė su dukra Adele, atgal į gimtąsias vietas parkeliavo jos tautosakos lobynas: dainos, pasakos, atsiminimai, smulkioji tautosaka. Dukra Adelė pasakojo apie unikalią mamos atmintį, meilę gamtai, kūrybą. Adelės vaikystės ir jaunystės draugė G. Lukienė atskleidė tuose namuose tvyrojusią dvasią: dėmesingumą, meilę grožiui. Buvo parodytas filmas apie Geidučių kaimą. Šačių pagrindinės mokyklos mokinė Aistė Prialgauskaitė padeklamavo dukros Adelės sukurtą eilėraštį skirtą naujai pastatytam kryžiui. Jaudino giminių prisipažinimai. Pasirodo ne visi viską žinojo apie Stefanijos Pladukienės talentą, jos didelį, vertingą tautosakos palikimą. Tad vartė parodoje sudėtas knygas, albumą. Džiaugėsi susitikę. O susitikti buvo proga — dukra Adelė tėviškėje, Geidučiuose, pastatė kryžių, kurį tą dieną pašventino Šačių klebonas K. Pajaujis, o jam padėjo diakonas V. Daugėla, kurio senelių gimtinė irgi Geidučiai. Kryžių padarė tautodailininkas ersliškis Juozas Jankauskas. Nuostabiai atrodė naujasis statinys saulėtą dieną pageltusių beržų, ąžuolų, kuriuos sodino dar Stefanijos Pladukienės tėvas, fone. O plazdenančios žvakių liepsnelės priminė, jog artėja Vėlinės.