mobili versija | standartinė versija
main-image

Knyga – geriausias mano draugas

        Gegužės 5d. 15 val. Šačių filiale vyko viktorina „Knyga – geriausias mano draugas“. Į balionais papuoštą biblioteką atėjo I-V klasių mokiniai. Vyresn. bibliotekininkė Janina Skeizgelienė papasakojo apie knygos kelią nuo rašytojo stalo iki bibliotekos ir paprašė vaikų kuo pagarbiau elgtis su knygutėmis. Vaikai susiskirstė į 2 komandas ir atliko įvairias užduotis susijusias su knyga: minė mįsles apie knygą, atsakinėjo į įvairias užduotis. Teisingai atsakiusieji į klausimus buvo apdovanoti prizais. Susėdę prie stalo aptarėme renginį ir vaikai paprašė daugiau tokių renginių organizuoti. Pasivaišinę saldumynais išsiskirstė namo ruošti pamokų.

Popietė „Rudenėjant...“

        Spalio 4d. 14 val. šatiškiai senjorai gausiai susirinko paminėti Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.
      Renginį vedė Šačių kultūros centro renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Popietės metu buvo atidaryta mokytojos Danutės Lekniuvienės fotografijų paroda. Žodį tarė ir pati autorė, kuri papasakojo, kaip ji gamtoje atranda tuos nuostabius vaizdus. Renginio metu buvo pristatyta pavasarį išleista D. Lekniuvienės poezijos knyga “Vėlyvos uogos“. Šatiškiai su malonumu klausėsi eilėraščių iš šios knygutės ir dar naujai sukurtų eilių. Renginyje dalyvavo seimo narė A. Pitrėnienė, kuri pasveikino senjorus su jų švente ir padovanojo saldžių dovanų, taip pat pasveikino parodos ir poezijos knygutės autorę D. Lekniuvienę. Sveikinimo žodį tarė seniūnas A. Raudonis. Nuotaikingomis melodijomis ir dainomis linksmino Rukų kaimo kapela „Gaspadorius“. Susėdę prie suneštinėmis vaišėmis nukrautų stalų šatiškiai kartu su muzikantais traukė dainas, sukosi šokio sukūryje.

Pakalnutės skelbia žinią 2014 m.

       Gegužės 23d. 12 val. ant Ryklės kalno įvyko tradicinis renginys Pakalnutės skelbią žinią... (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Šačių pagrindinės mokyklos aštuntos klasės mergaitės popietę pradėjo savo kūrybos eilėmis apie pakalnutes. Seniūnas Antanas Raudonis ir bendruomenės pirmininkė Jūratė Bagočienė padėkos raštais apdovanojo: Vilmą Stončienę už savarankišką veiklą puoselėjant seniūnijos aplinką, Gražiną Kerienę už aktyvią visuomeninę veiklą ir Šačių seniūnijos atstovavimą rajone, Danutę Lekniuvienę už aktyvią visuomeninę veiklą meno srityje. Visoms dar teko ir po puokštelę pakalnučių. Mokytoja M. Taurinskienė pristatė kraštotyros knygą Lukošaičių kaimo istorija. Susirinkusiųjų akivaizdoje knygos autorė dar kartą „perėjo“ per visą kaimą. Buvusi to kaimo gyventoja M. Kaniavienė-Kušleikatė padeklamavo savo kūrybos eilėraštį apie Lukošaičių kaimą. Knygos pristatymo metu D. Lekniuvienė paskaitė jausmingų savo kūrybos posmų apie obelis ir ievas, arklius ir melioracijos griovius. Jos žodžiais, kanalai - kaip atverstos knygos. Už surinktą ir išleistą knygą mokytojai M. Taurinskienei šiltai padėkojo buvusi to kaimo gyventoja J. Alseikienė su dukra Aldona.

„Kai žodžiai prabyla iš širdies“ - skirta M. Untulio 125 m.

        Lapkričio 21d. 13 val. seniūnijos salėje įvyko popietė „Kai žodžiai prabyla iš širdies“, skirta M. Untulio 125 metinėms paminėti. Renginį vedė Šačių kultūros skyriaus renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Buvo parengtos šios parodos: „Matui Untuliui – 125 m.“, „Etninės kultūros darbai apie Šačių seniūnijos kaimus ir žymius žmones“, „Napoleono Reimonto drožiniai iš medžio“. Renginio metu pirmiausia buvo pristatyta antra Daivos Norvaišienės poezijos knygutė „Anapus tylos“. Autorė supažindino su savo kūryba ir paskaitė keletą eilėraščių iš naujai išleisto poezijos rinkinuko. Kraštotyrininkė Justina Griauslienė supažindino su Stasio Janutos, kilusio iš Vabalių kaimo, gyvenimu ir kūryba. Bibliotekininkė Janina Skeizgelienė paskaitė Stasio Janutos eilėraščius. Mokytoja kraštotyrininkė Magdutė Taurinskienė supažindino su Mato Untulio veikla, savo surinktų kraštotyros darbų pagalba, pakeliavo po seniūnijos kaimus kuriuose tvyro Mato Untulio dvasia. Iš Vabalių kaimo kilusi Danutė Jazdauskaitė-Baranauskienė, kuriai teko garbė susitikti ir pabendrauti su M. Untuliu, savo kūrybos eiles skyrė šiai progai. Kraštotyrininkė Stanislava Veitienė paskaitė Rumšaičiuose gyvenusios Rozalijos Rimgailienės kūrybos eiles. Šačių pagrindinės mokyklos mokiniai perskaitė po keletą M. Untulio surinktų žodžių ir jų reikšmių. Akordeono garsais, pritariant triūbai, savo dainas ir eilėraščius atliko N. Reimontas. Kadangi M. Untulis lankėsi ir Rukų kaime, tai to kaimo poetai D. Lekniuvienė, J. Jucienė, J. Jankauskas irgi tai progai paskaitė savo kūrybos eiles. Renginyje dalyvavo ir Skuodo miesto garbės pilietis J. Vyšniauskas, kuris labai pasidžiaugė šatiškių kraštotyrininkių veikla. Šačių seniūnas A. Raudonis kartu su bendruomenės pirmininke J. Bagočiene padėkos raštais už etnokultūrinę veiklą apdovanojo D. Jazdauskaitę-Baranauskienę ir N. Reimontą. Visiems skaitovams įteikta po gvazdiko žiedą. Po renginio, susėdus prie arbatos puodelio, dar ilgai dalintasi mintimis apie kraštotyrą poeziją.