mobili versija | standartinė versija
main-image

Pakalnutės skelbia žinią 2015

Gegužės 22d.19 val. Šačių seniūnijos salėje įvyko tradicinis renginys „Pakalnutės skelbia žinią...“ (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Renginį vedė Skuodo kultūros centro Šačių skyriaus renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Kraštotyros būrelis „Alkierius“ surinko ir išleido knygą „Žebrokų kaimo istorija“. Ją pristatė Rukų bibliotekos bibliotekininkė žebrokiškė Aldona Stončiuvienė. Būrelio narė Danutė Beniušienė papasakojo, kaip jai sekėsi rinkti medžiagą knygai, perteikė senųjų žmonių prisiminimus apie lobio paieškas, šeimą palietusią tremtį į Sibirą. Mokytoja Danutė Lekniuvienė du eilėraščius sukūrė to kaimo simboliams ąžuolui ir eglei, vienas jų patalpintas knygoje, rinko medžiagą .Renginio metu nuoširdžiai padėkota „Alkieriaus“ būrelio sielai ir žinomai ne tik Šatėse kraštotyrininkei Magdutei Taurinskienei už subūrimą kupetėlėn veikti, įžiebtą širdyse domėjimąsi savų kaimų praeitimi. Juk savo, Vabalių kaimo istoriją, renka ir vabališkiai. Apie tai papasakojo vabališkė Justina Grauslienė.
Šiemet įsteigtos trys nominacijos: Virgaudui Preibiui už kultūros paminklų savanorišką priežiūrą, Irutei Paulauskienei už aktyvią bendruomeninę veiklą, kraštotyros būreliui „Alkierius“ už aktyvią etnokultūrinę veiklą. Nominantai apdovanoti pakalnučių puokštelėmis — mokyklos direktoriaus pavaduotojos N. Prialgauskienės dailės darbeliais.
Renginio metu buvo pristatytas projektas „Šačių krašto kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas.“ Renginio dalyviai su malonumu pažiūrėjo Šačių kultūros centro jaunimo dramos būrelio pjesę „Pokštas“ ir Skuodo kultūros skyriaus aktorių režisuotą pjesę „Bedarbių godos.“

Nuotraukų galerija