mobili versija | standartinė versija
main-image

Popietė „Pakalnutės skelbia žinią“

         2016 m. gegužės 14 d. 13 val. Šačių seniūnijos salėje įvyko popietė „Pakalnutės skelbią žinią“ (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Renginį vedė Skuodo rajono kultūros centro Šačių skyriaus renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Ji paskelbė pirmąją žinią — padėkas Genutei Tamošauskienei už triūsą, besirūpinant paminklais, susijusiais su Šačių seniūnijos kaimų istorija; Jadvygai Sėlenienei — už nuoširdų darbą renkant Šačių kaimų istoriją; Stasiui Janutai — už aktyvų dalyvavimą, renkant Vabalių kaimo istoriją, už istorijos-etnokultūros medžiagą. Antrąją džiugią pakalnučių žinią paskelbė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Rukų bibliotekos bibliotekininkė Aldona Stončiuvienė. Ji pristatė septynių vyresniosios kartos seniūnijos poetų — Valerijos Bumbulės, Danutės Baranauskienės, Stasio Janutos, Vytauto Motuzo, Stefanijos Pladukienės, Stasio Poškio, ir Rozalijos Razmienės kūrinių leidinį „Šačių seniūnijos vyresniosios kartos kūryba“. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Šačių filialo vyresnioji bibliotekininkė Janina Skeizgelienė padėkojo kūrėjams, palinkėjo kūrybinės sėkmės ir įteikė visiems jų kūrybos leidinį paprašydama paskaityti iš jo po du eilėraščius. Trečioji džiugi pakalnučių žinia — knygos „Vabaliai“ kaimo bendruomenei, susirinkusiems pristatymas. Apie tai, kaip gimė šis 128-ių puslapių iliustruotas leidinys papasakojo kraštotyrininkė M. Taurinskienė. Ji nuoširdžiai padėkojo visiems talkininkams, seniūnijos bibliotekoms, S. Janutos dukrai Romai už gražią rankdarbių parodą. Vabališkis K. Grauslys nuoširdžiai pristatė Vabalių kaimo raidą, surengė antikvarinių knygų parodą. Jaunosios kartos poetė vabališkė Daiva Norvaišienė nuotaikingomis eilėmis apibūdino pakilią nuotaiką, gimus savojo kaimo istorijos knygai. Džiugu buvo stebėti buvusius ir dabar gyvenančius vabališkius su knygomis rankose. Jie turi savo kaimo istoriją!.. Dar ilgai prie arbatos puodelio būreliais šnekučiavosi susirinkusieji, buvo ką prisiminti ir kitam pasakyti.

Nuotraukų galerija