mobili versija | standartinė versija
main-image

"Pakalnutės skelbią žinią..."

Rukiškis Juozapas Jankauskas skaito savo kūrybos eiles

2012 m. gegužės 31 d. 15 val. Šatėse, ant Ryklės kalno, įvyko literatūrinė - poetinė popietė "Pakalnutės skelbią žinią..." (kas gražaus nutiko Šačių seniūnijoje). Renginį vedė Šačių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelio mokiniai vadovaujami mokytojos Magdalenos Taurinskienės. Popietės metu išgirdom padavimą apie Ryklės kalną.
Savo kūrybos pirmają knygelę "Aš dar esu...." pristatė ir eilėraščius skaitė vabališkė Daiva Norvaišienė. Buvusios geidutiškės Adelės Pladukaitės - Semenavičienės pirmąją jos eilėraščių knygą surinko ir išleido Šačių pagrindinės mokyklos kraštotyros būrelis. Viešnia Adelė Pladukaitė - Semanavičienė nuoširdžiai padėkojo už knygą ir paskaitė keletą eilėraščių. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Danutė Lekniuvienė ir Juozapas Jankauskas iš Rukų kaimo.
Renginio dalyviai buvo vaišinami vabališkės ūkininkės, Vandos Petrauskienės, naminiu sūriu, laumatiškės Alinos Rimkienės pienių medumi.
Bendruomenės pirmininkė Jūratė Bagočienė ir Šačių seniūnas Antanas Raudonis padėkos raštais apdovanojo:
Daivą Norvaišienę išleidus pirmąją savo kūrybos knygelę, Adelę Pladukaitę - Semenavičienę už gimtinės aprašymą savo eilėraščiuose, Verutę Gliaudienę už protėvių kapelių priežiūrą, Leoną Bagdoną už Drupių kapelių priežiūrą.
Seniūnas dėkodamas organizatoriams už renginį pasiūlė, kad jis taptų tradicinis ir būtų rengiamas žydint pakalnutės, kurios čia juosia visą kalną, ir jo metu pagerbti seniūnijos gyventojus, kurie be jokio atlygio daro gerus darbus.

Nuotraukų galerija