mobili versija | standartinė versija
main-image

„Kai žodžiai prabyla iš širdies“ - skirta M. Untulio 125 m.

        Lapkričio 21d. 13 val. seniūnijos salėje įvyko popietė „Kai žodžiai prabyla iš širdies“, skirta M. Untulio 125 metinėms paminėti. Renginį vedė Šačių kultūros skyriaus renginių organizatorė Jūratė Bagočienė. Buvo parengtos šios parodos: „Matui Untuliui – 125 m.“, „Etninės kultūros darbai apie Šačių seniūnijos kaimus ir žymius žmones“, „Napoleono Reimonto drožiniai iš medžio“. Renginio metu pirmiausia buvo pristatyta antra Daivos Norvaišienės poezijos knygutė „Anapus tylos“. Autorė supažindino su savo kūryba ir paskaitė keletą eilėraščių iš naujai išleisto poezijos rinkinuko. Kraštotyrininkė Justina Griauslienė supažindino su Stasio Janutos, kilusio iš Vabalių kaimo, gyvenimu ir kūryba. Bibliotekininkė Janina Skeizgelienė paskaitė Stasio Janutos eilėraščius. Mokytoja kraštotyrininkė Magdutė Taurinskienė supažindino su Mato Untulio veikla, savo surinktų kraštotyros darbų pagalba, pakeliavo po seniūnijos kaimus kuriuose tvyro Mato Untulio dvasia. Iš Vabalių kaimo kilusi Danutė Jazdauskaitė-Baranauskienė, kuriai teko garbė susitikti ir pabendrauti su M. Untuliu, savo kūrybos eiles skyrė šiai progai. Kraštotyrininkė Stanislava Veitienė paskaitė Rumšaičiuose gyvenusios Rozalijos Rimgailienės kūrybos eiles. Šačių pagrindinės mokyklos mokiniai perskaitė po keletą M. Untulio surinktų žodžių ir jų reikšmių. Akordeono garsais, pritariant triūbai, savo dainas ir eilėraščius atliko N. Reimontas. Kadangi M. Untulis lankėsi ir Rukų kaime, tai to kaimo poetai D. Lekniuvienė, J. Jucienė, J. Jankauskas irgi tai progai paskaitė savo kūrybos eiles. Renginyje dalyvavo ir Skuodo miesto garbės pilietis J. Vyšniauskas, kuris labai pasidžiaugė šatiškių kraštotyrininkių veikla. Šačių seniūnas A. Raudonis kartu su bendruomenės pirmininke J. Bagočiene padėkos raštais už etnokultūrinę veiklą apdovanojo D. Jazdauskaitę-Baranauskienę ir N. Reimontą. Visiems skaitovams įteikta po gvazdiko žiedą. Po renginio, susėdus prie arbatos puodelio, dar ilgai dalintasi mintimis apie kraštotyrą poeziją.

Nuotraukų galerija