mobili versija | standartinė versija
main-image

Kita

Romualdas Granauskas (1939 – 2014)

„...viskas ateina iš gyvenimo patyrimo. Juk negali aprašyti to, apie ką nesi nei girdėjęs, nei matęs, nei sapne sapnavęs.“
                                                                   /Romualdas Granauskas/

Rašytojas Romualdas Granauskas gimė 1939.04.18 Mažeikiuose. Pokariu, šeimai persikėlus gyventi į Skuodo rajoną, gyveno Šauklių kaime, senojoje Apulskių sodyboje, mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Toje pačioje mokykloje 1964-1967 m. dirbo matematikos mokytoju, 1965-1966 m. buvo įkūręs dūdų orkestrą. Pirmuosius apsakymus pradėjo spausdinti 1954 m. 1966-1968 m. dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. Laikraščio „Literato“ puslapyje publikavo savo poezijos bei prozos kūrinius.
1972 m. išvyko gyventi į Vilnių, atsidėjo rašymui ir sukūrė per 20 prozos knygų: apsakymų, apysakų, esė rinkinių, romanų. Nuo 1995 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 2000 m. pelnė Nacionalinę kultūros ir meno premiją.
Pirmąją knygą – „Medžių viršūnės“ – išleido 1969 m. Po to sekė: „Duonos valgytojai“ (1975), „Baltas vainikas juodam garvežiui“ (1987), „Gyvenimas po klevu“ (1988), kurios motyvais sukurtas televizijos filmas, „Vakaras, paskui rytas“ (1995), „Raudoni miškai“ (1997), „Gyvulėlių dainavimas“ (1998), „Žodžio agonija“ (1999), „Su meškere ir katilu“ (1999), „Jaučio aukojimas“ (1999), „Su peteliške ant lūpų“ (2000), „Raudonas ant balto“ (2000), „Duburys“ (2003), „Šunys danguje“ (2005), „Kenotafas“ (2005), „Rūkas virš slėnių“ (2006), „Lietuvos įdomybės“ (2009), „Trys vienatvės“ (2011), „Kai reikės nebebūti“ (2012), „Šventųjų gyvenimai“ (2013), „Išvarytieji“ (2013), „Trečias gyvenimas“ (2014), „Baltas liūdesio balandis“ (2015), „Vidurdienio dalgis“ (2018).
Yra parašęs ir pjesę – „Rožės pražydėjimas tamsoj“ (1978), kino scenarijų – „Sodybų tuštėjimo metas“ (1976), „Vasara baigiasi rudenį“ (1982), „Neapykantos pamokos“ (1983).
    
Apdovanojimai, įvertinimai:

1973 m. Žemaitės literatūrinė premija už apsakymą „Vidurdienio dalgis“;
1987 m. Juozo Paukštelio literatūrinė premija už apysaką „Gyvenimas po klevu“;
1988 m. Blaivybės premija;
1990 m. suteiktas Lietuvos nusipelniusio veikėjo vardas;
1995 m. Antano Vaičiulaičio literatūrinė premija už novelę „Su peteliške ant lūpų“;
1997 m. Simono Daukanto premija už knygą „Vakaras paskui rytas“;
1999 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už knygą „Gyvulėlių dainavimas“;
1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija;
1999 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu;
2000 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas;
2004 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija už romaną „Duburys“;
2008 m. Liudo Dovydėno literatūrinė premija už romaną „Rūkas virš slėnių“;
2013 m. Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas R. Granausko knygą „Šventųjų gyvenimai“ išrinko kūrybiškiausia metų knyga;
2013 m. už knygas „Kai reikės nebebūti ir „Išvarytieji“, už nuopelnus literatūrai paskirta Meno kūrėjų asociacijos premija;
2014 m. R. Granausko autobiografinė knyga „Trečias gyvenimas“ pristatyta nominacijai „Metų knyga“ suaugusiųjų knygų kategorijoje;
2015 m. spalio 1 d. Skuodo savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Romualdo Granausko vardas.

Prozininkas, sukūręs savitą rašymo stilių, puoselėjęs lietuviško žodžio tradicijas, mirė spalio 28-osios rytą, eidamas 76-uosius metus. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Vaikų literatūros skyrius

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Savo kompetencijų ribose, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos strategiją, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio viešųjų bibliotekų padaliniais, aptarnaujančiais vaikus ir jaunimą, švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t. t.;
2.    Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metų veiklos ataskaitomis, atliktų tyrimų bei veiklos analizės rezultatais, rengti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus metų veiklos planus ir jais vadovautis;
3.    Organizuoti vartotojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
4.    Komplektuoti ir kaupti aktualų, vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą;
5.    Nurašyti ir iš Vaikų literatūros skyriaus fondo išimti nebeaktualius ar sugadintus dokumentus;
6.    Organizuoti ir rengti įvairius vartotojų poreikius atitinkančius renginius, įskaitant parodas ir viešųjų erdvių renginius;
7.    Vaikų literatūros skyriaus registruotiems vartotojams organizuoti ir vesti įvairius edukacinius užsiėmimus;
8.    Mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis;
9.    Vartotojui paprašius, vykdyti bibliografinę paiešką;
10.    Pagal vartotojų pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
11.    Analizuoti vartotojų pateiktas užklausas;
12.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams per Lietuvos integraliąją bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) rezervuoti dokumentus arba pratęsti pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
13.    Vartotojams pageidaujant, rezervuoti arba pratęsti jų pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
14.    Kurti naujus ir tobulinti esamus skaitytojų aptarnavimo metodus;
15.    Kurti ir taikyti naujus vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo metodus;
16.    Teikti nestacionaraus aptarnavimo paslaugas: užsiėmimų ir renginių organizavimas vaikų lopšeliuose darželiuose, vaikų globos namuose, mokyklose;
17.    Rengti ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyresniajam bibliotekininkui-LIBIS administratoriui teikti informaciją, skirtą informuoti apie Vaikų literatūros skyriaus veiklą;
18.    Rengti ir įvairiems fondams teikti projektus, skirtus kultūrinei, edukacinei veiklai finansuoti;
19.    Dalyvauti vykdant vartotojų nuomonės ir kitus socialinius tyrimus.

Funkcijos

1.    Tenkinti vartotojų informacinius ir bibliotekinius poreikius;
2.    Organizuoti ir vykdyti renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus;
3.    Komplektuoti aktualų dokumentų fondą;
4.    Rengti ir teikti projektų paraiškas, įgyvendinti laimėtus projektus;
5.    Informuoti visuomenę apie Vaikų literatūros veiklą, ją viešinti.

Skaitytojų aptarnavimo skyrius

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Savo kompetencijų ribose, įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos strategiją, bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio viešųjų bibliotekų padaliniais, aptarnaujančiais vaikus ir jaunimą, švietimo ir kultūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir t. t.;
2.    Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metų veiklos ataskaitomis, atliktų tyrimų bei veiklos analizės rezultatais, rengti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metų veiklos planus ir jais vadovautis;
3.    Organizuoti Skuodo miesto gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą;
4.    Komplektuoti ir kaupti aktualų Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą;
5.    Nurašyti ir iš Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fondo išimti nebeaktualius ar sugadintus dokumentus;
6.    Rinkti, kaupti ir saugoti dokumentus, susijusius su Skuodo rajono savivaldybe: žymūs krašto žmonės, gamtos objektai, verslo įmonės, kultūrinis tapatumas ir t. t.;
7.    Vykdyti išliekamąją vertę turinčių dokumentų, fotografijų ir kitų objektų skaitmeninimo darbus;
8.    Organizuoti ir vykdyti skaitmeninės informacijos duomenų bazės kūrimą;
9.    Organizuoti ir rengti įvairius Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius renginius, įskaitant parodas ir viešųjų erdvių renginius;
10.    Organizuoti ir vykdyti įvairius, Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius mokymus: kompiuterinio, informacinio, skaitmeninio raštingumo ir t. t., tai užtikrinant galimybę mokytis, tobulėti (mokymasis visą gyvenimą);
11.    Organizuoti ir vesti įvairius, Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų poreikius atitinkančius edukacinius užsiėmimus;
12.    Mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis, duomenų bazėmis;
13.    Vartotojui paprašius, vykdyti bibliografinę paiešką;
14.    Pagal vartotojų pateiktas užklausas atlikti informacijos paiešką;
15.    Analizuoti vartotojų pateiktas užklausas;
16.    Senyvo amžiaus arba neįgaliesiems asmenims teikti nestacionaraus aptarnavimo paslaugas: dokumentų pristatymas į namus arba globos įstaigas, užsiėmimų ir renginių organizavimas globos įstaigose;
17.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams, turintiems regėjimo problemų (silpnaregiams, akliesiems), dirbti kompiuteriu su specialia programine įranga;
18.    Konsultuoti, mokyti ir padėti vartotojams per Lietuvos integraliąją bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) rezervuoti dokumentus arba pratęsti pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
19.    Vartotojams pageidaujant, rezervuoti arba pratęsti jų pasiskolintų dokumentų išdavimo laiką;
20.    Kurti naujus ir tobulinti esamus skaitytojų aptarnavimo metodus;
21.    Kurti ir taikyti naujus vaikų ir jaunimo skaitymo skatinimo metodus;
22.    Rengti ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniajam bibliotekininkui teikti informaciją, skirtą informuoti apie Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;
23.    Maketuoti plakatus, skrajutes, lankstinukus ir t. t., skirtus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklai viešinti;
24.    Registruoti gautus prenumeruojamus leidinius LIBIS Periodikos registravimo posistemėje;
25.    Registruoti kraštotyrinio pobūdžio analizuojamus aprašus;
26.    Konsultuoti ir mokyti vartotojus naudotis elektroninėmis skaityklėmis;
27.    Bendradarbiaujant su Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigomis organizuoti ir koordinuoti darbą su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos jaunimo grupės vartotojais;
28.    Suteikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vartotojams galimybę pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento (toliau TBA) arba tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (toliau TTBA) paslaugomis;
29.    Konsultuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialų ir kitų skyrių, aptarnaujančių vartotojus, darbuotojus darbo su vartotojais, kraštotyrinio, bibliografinio-informacinio, renginių organizavimo ir kitais klausimais;
30.    Rengti ir įvairiems fondams teikti projektus, skirtus kultūrinei, edukacinei veiklai finansuoti;
31.    Dalyvauti vykdant vartotojų nuomonės ir kitus socialinius tyrimus.

Funkcijos

1.    Tenkinti Skuodo miesto ir Skuodo rajono savivaldybės gyventojų informacinius ir bibliotekinius poreikius;
2.    Organizuoti ir vykdyti renginius, mokymus, edukacinius užsiėmimus;
3.    Rinkti, sisteminti, kaupti ir viešinti kraštotyrinę informaciją;
4.    Viešinti Skaitytojų aptarnavimo skyriaus veiklą;
5.    Rengti ir teikti projektų paraiškas, įgyvendinti laimėtus projektus.

Ūkio skyrius

ŪKIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Uždaviniai

1.    Organizuoti ir atlikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų procedūras ((kanceliarinių, ūkio prekių, kuro, automobilių techninės apžiūros, transporto remonto paslaugą ir kt. pirkimui), įskaitant pirkimus, naudojantis Centrine perkančiosios organizacijos (toliau CPO) ir Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau CVP IS);
2.    Rengti viešųjų pirkimų planą, dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, technines specifikacijas);
3.    Užtikrinti tinkamą darbų ir sveikatos, priešgaisrinę ir civilinę saugą: organizuoti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instruktažus (įvadinius ir darbo vietoje), pildyti darbo saugos ir priešgaisrinės saugos žurnalus;
4.    Organizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos filialų turto apsaugą;
5.    Prižiūri Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos sutarčių, susijusių su turto apsauga, turto draudimu, komunalinėmis paslaugomis (šilumos, elektros energijos, vandens tiekimu ir t. t.) vykdymą;
6.    Užtikrinti patalpų (Birutės g. 8, Skuodas) inžinerinių sistemų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, apšildymo, elektros energijos tiekimo, dujų) funkcionavimą:
6.1.    Kontroliuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos naudojamus energetinius resursus: vandenį, elektros energiją, šilumos energiją;
6.2.    Organizuoti inžinerinių sistemų techninę priežiūrą ir patikras;
7.    Organizuoti ir pagal galimybes atlikti einamąjį Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos filialų patalpų remontą;
8.    Organizuoti ir užtikrinti tarnybinio automobilio techninę priežiūrą;
9.    Užtikrinti tarnybinio automobilio tikslinį naudojimą ir saugojimą;
10.    Išduoti ūkines, higienos, kanceliarines bei kitas prekes ir inventorių kitiems Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams ir filialams;
11.    Prižiūrėti vidaus šilumos įrenginius, vidaus kanalizacijos ir vandentiekio tinklą, esamus santechnikos įrenginius;
12.    Tikrinti elektros sistemos ir įrenginių techninę būklę;
13.    Rūpintis kultūros renginių ūkiniu aptarnavimu: parodų montavimu, salės paruošimu renginiams, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos pastato puošyba ir kt.;
14.    Teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriui darbuotojų darbo sąlygų gerinimo, pastatų techninės būklės priežiūros klausimais;
15.    Pagal kompetenciją dalyvauti atliekant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos turto inventorizaciją;
16.    Rengti su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ūkine veikla susijusių dokumentų projektus;
17.    Sudaryti turto nurašymo, įkainojimo, perdavimo naudoti veikloje ir kitus aktus;
18.    Organizuoti ir vykdyti valdomų pastatų, patalpų, materialinio inventoriaus tinkamą priežiūrą ir eksploataciją:
18.1.    Organizuoti pastatų, patalpų ir įrenginių techninę priežiūrą;
18.2.    Remontuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos patalpas ir jose esančius sanitarinius įrenginius;
19.    Organizuoti ir vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos materialinį aprūpinimą:
19.1.    Nustatyti materialinių vertybių poreikį, užtikrinti ekonomišką ir efektyvų materialinių vertybių panaudojimą;
19.2.    Organizuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, statybinėmis medžiagomis, kanceliarinėmis priemonėmis;
19.3.    Tiekti, sandėliuoti ir išduoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams darbo priemones ir materialines vertybes;
19.4.    Planuoti ir inicijuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklai vykdyti reikiamus pirkimus;
19.5.    Organizuoti ir atlikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos, Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros, Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyrių patalpų ir teritorijos valymą;
19.6.    Organizuoti ir vykdyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos tarnybinių automobilių eksploataciją, organizuoti automobilių remontą, techninę apžiūrą;
19.7.    Organizuoti ir kontroliuoti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos pastatų, patalpų apsaugą;
19.8.    Organizuoti ir pagal kompetenciją vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą įstaigoje;
19.9.    Dalyvauti įvairiuose projektuose ir (ar) juos vykdyti pagal kompetenciją;
20.    Vykdyti ir kitas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus užduotis ir pavedimus (pagal Ūkio skyriaus kompetenciją).

Funkcijos

1.    Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas (kanceliarinių, ūkio prekių, kuro, automobilių techninės apžiūros, transporto remonto paslaugą ir kt. pirkimui);
2.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos aprūpinimo inventoriumi ir būtinomis darbo priemonėmis organizavimas ir vykdymas;
3.    Saugių darbo sąlygų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams ir vartotojams užtikrinimas;
4.    Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos patalpų, įskaitant patalpas, kuriose yra įkurti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos filialai, priežiūra, remonto darbų poreikio nustatymas ir remonto darbų atlikimas.

Leidinių užsakymas internetu

Leidinių užsakymas vykdomas www.ibiblioteka.lt

Dokumentų užsakymas-1

 


Tarnybiniai nusižengimai

Šiuo metu tarnybinių nusižengimų nenustatyta.

Teismo sprendimai

Šiuo metu teismo sprendimų nėra.

Valstybės kontrolierių sprendimai

Šiuo metu  valstybės kontrolierių sprendimų nėra.

Komisijos ir darbo grupės

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje veikiančios komisijos ir tarybos

 

Komisijos

1.Spaudinių, vadovėlių, elektroninių laikmenų ir mokymo priemonių perdavimo Skuodo rajono bendrojo lavinimo bei neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms komisija

2.Materialinių vertybių nurašymo komisija

3.Ilgalaikio turto nurašymo, turto perdavimo, turto įvedimo į eksploataciją komisija

4.Įkainojimo komisija

5.Laikraščių užpajamavimo komisija

6.Inventorizacijos komisija

7.Filialo fondo perdavimo komisija

8.Neblaivumo darbe prevencijos komisija

9.Pretenzijų nagrinėjimo komisija

 

Tarybos

1.Komplektavimo taryba

2.Darbo taryba

Nuorodos į elektronines paslaugas

vyturys

„Vyturys“ – internetinė biblioteka vaikams ir jaunimui, skaitytojams siūlanti tik pačias pačiausias, didelių ir mažų ekspertų atrinktas knygas, įrodžiusias savo vertę ir visiems laikams atradusias vietą mūsų širdyse ir lentynose. Kviečiame apsilankyti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje ir susipažinti su „Vyturiu“! 


 

1   Pristatome unikalų žodynų portalą, kuris siūlo net 30 kalbų, ir tai yra vienas iš didžiausių žodynų pasaulyje.
Žodynas sudarytas ne automatinių vertimų pagrindu, bet kruopščiai parengtas profesionalių kalbininkų. Jis nuolat atnaujinamas ir papildomas naujomis kalbomis, todėl lyginant su automatiniais vertėjais, vertimų kokybė yra nepalyginamai geresnė.
Žodynas prieinamas internete ir yra visai nemokamas.logoKultūros paveldo platforma e-Paveldas. Ieškote dokumento, nuotraukos, iliustracijos, piešinio? Kaip tai galėtumėt padaryti, neišeidami iš namų? Surastus kultūros paveldo objektus sumanėte pakartotinai panaudoti – atsispausdinti ant marškinėlių, panaudoti kaip iliustraciją ir t. t. Ar jūsų rasti dokumentai ir (arba) kiti objektai yra saugomi autorių teisių, ar nepažeisite įstatymų juos atsisiųsdami ir panaudodami? Kaip tai atlikti korektiškai? Atsakymus rasite čia.Nemokamos elektroninės knygos
logo og       rodyklė     naujas vardas      


 
skaitiniai
 
 
 
 

 elvis dyslexia plakatas compressed1 1-1    ELVIS – elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema, skirta centralizuotai kaupti, tvarkyti ir teikti skaitytojams garsinius ir kitus skaitmeninio formato leidinius. http://elvis.labiblioteka.lt/home/show