mobili versija | standartinė versija
main-image

Jubiliejinė gyvenimo ir kūrybos popietė. 2010 m.

Sveikinimai L.Rimeikiui

Spalio 29 d. Skuodo SVB Lenkimų filiale vyko garbaus lenkimiškio, literato kaimo šviesuolio, metraštininko, saviveiklininko Leono Rimeikio 80-mečiui skirta jubiliejinė gyvenimo ir kūrybos popietė.
Popietę vedė Lenkimų filialo vyr. bibliotekininkė Gražina Daukantienė, nes kas kitas geriau žino šio garbaus žmogaus gyvenimo vingius jei ne Lenkimų poetė ir kaimo šviesuolė. Jubiliato eiles raiškiai skaitė literatė Adelė Zubienė, o Viliutė Prišmontienė su dukra Rita savo dainomis ir gitaros akordais popietei suteikė gyvumo ir subtilumo.
Leonas Rimeikis turi daugybę talentų ir pomėgių. Kuria eilėraščius, yra išleidęs dvi kraštotyrines knygas apie Lenkimų kaimą „Gimtoji parapija Lenkimai“ (2005 m.) ir „Toli nuo tėvynės (2007 m.). Jo eilėraščiai spausdinami knygelėse 'Prie Bartuvos ir Luobos“, „Po ramybės medžiu“, „So meilė tievėške“. Naujausius eilėraščius anūkės sudėjo į knygelę ir pačios išspausdino.
Jubiliato pasveikinti susirinko gausus bičiulių būrys, jo talento ir darbų gerbėjai. Sveikino laikraščio „Mūsų žodžio“ redakcijos atstovai, nes Leonas neetatinis šio laikraščio korespondentas. Padėkos ir susižavėjimo žodį tarė Lenkimų seniūnijos atstovė, bendruomenės pirmininkė Barbora Butkienė, saviveiklininkai, moterų klubo „Kotryna“ atstovės, Skuodo SVB metodininkė Birutė Strakšytė, rajono literatai. Anūkas Aurimas, vos prieš dieną iškovojęs pirmąją vietą žemaitiškuose skaitymuose, perskaitė premijuotą kūrinį.
Leonas Rimeikis savo padėkos kalboje prasitarė, kad ruošiąs išleisti dar trečią kraštotyrinę knygą kitais metais ir dar vis kūriąs.
Šis entuziastingas žmogus aktyvus saviveiklininkas, groja Lenkimų armonikierių ansamblyje. Taip pat aistringas medžiotojas ir žvejys. Tai tik dalelė talentų ir pomėgių kuriais apdovanotas šis garbus kaimo šviesuolis.
Gaila, kad dar nepaskirta Leonui Rimeikiui Simono Daukanto premija, nes daugelis susirinkusiųjų akcentavo, kad jis tikrai jos vertas. Tai liks ateities uždavinys Lenkimų bendruomenės ir visuomeninių organizacijų atstovams pasistengti, kad šis iškilus žmogus būtų tinkamai įvertintas.
Šiam Lenkimų šviesuoliui net ąžuolai gali pavydėti stiprybės, o jaunatviškumo ir entuziazmo likimas atseikėjo net keliems gyvenimams, kūrybos versmė neišsenkama. Stiprybės, laimės, sveikatos ir naujų kūrybinių minčių Jums Leonai!