mobili versija | standartinė versija
main-image

2015 metų Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kultūros ir meno srities projektai

        Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka rudenį įgyvendins kultūros ir meno srities projektą–renginių ciklą „KULTŪRŲ SPIEČIUS“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba. Šio projekto veiklos skirtos Etnografinių regionų metams, o jų pagrindinis tikslas yra kitus Lietuvos Etninius regionus supažindinti su Skuodo krašto kalbos, kultūros, tradicijų savitumu ir išskirtinumu. Žemaičių kultūrines programas planuojama parodyti Pasvalio, Vilkaviškio ir Varėnos kraštų gyventojams, o įgyvendintas veiklas – įamžinti išleistoje brošiūroje „Kultūrų spiečius-2015“.

                                   ***                                ***                                   ***

        Dar vienas kultūros ir meno srities projektas „TA TĖVŲ KALBA TAIP ŠIRDŽIAI MIELA“, kurį dalinai finansuos Lietuvos kultūros taryba taip pat skirtas Etnografinių regionų metams, o jo pagrindinis tikslas – organizuoti renginius, prisidėsiančius prie žemaičių tarmės, gyvosios mūsų krašto tradicijos, puoselėjimo bei tradicijų bei papročių žinomumo didinimo. Į projekto veiklas įtraukti ir tradiciniais tapę renginiai – autorių rašančių žemaičių kalba (tarme) ir regioninis skaitovų „Skaitome žemaitiškai“ konkursai.

                                    ***                                ***                                   ***

        Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos projekto renginių ciklo „Kas nušviečia mūsų sielas, tuo privalome dalintis su visais“, kurį dalinai remia Lietuvos kultūros taryba, veiklos bus nukreiptos Skuodo rajono globos įstaigų gyventojų kultūrinimui bei švietimui.
        Įgyvendinant projektą, bus sudarytos galimybės plačiajai visuomenei susipažinti su poetės D. Paulauskaitės ir literatūros kritiko R. Pakalniškio kūrybos ir gyvenimo faktais, pasitelkiant gyvą poetų, literatų žodį, kvalifikuotų specialistų – literatūrologų pranešimus, kurie aktualizuos kultūrines, tautines vertybes jų kūryboje.
Bus surengti portretiniai vakarai, skirti Danutei Paulauskaitei, Vaclovui Pociui, Ričardui Pakalniškiui atminti Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje bei Rukų ir Barstyčių filialuose.

                                  ***                                ***                                   ***

Jungtinis projektas „Cirulielis“
        Tai jungtinis projektas kartu su leidykla „Druka“ – leidinio, pristatysiančio Žemaitijos regioną išleidimas, kurį dalinai finansuos Lietuvos kultūros taryba. Knygoje „Cirulielis“ su žemaičių kalbos gramatika supažindins lituanistas dr. Juozas Pabrėža, bus pateikta žemaitiškai rašančių autorių kūryba. Ne tik Skuodo rajono literatų, bet ir iš kitų Žemaitijos regiono autorių kūriniai, skirti jaunesniam mokykliniam amžiui.
       Ši žemaitiškų skaitinių knygelė – svarbus žingsnis siekiant puoselėti ir išsaugoti šio krašto kalbą.

                                  ***                                ***                                   ***

        Skuodo savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendins kultūros ir meno srities edukacinių renginių ciklą „MENAS ŽMOGAUS GEROVEI“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros plėtros rėmimo fondas. Projekto tikslas – didinti kultūrinės, meninės ir socialinės aplinkos tarpusavio bendradarbiavimą įtraukiant socialinės atskirties grupes, šeimas į kultūrinę – edukacinę veiklą. Užsiėmimai vyks – Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje, senamiesčio, Didžiųjų Rūšupių, Gėsalų filialuose.