mobili versija | standartinė versija
main-image

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ PROJEKTAI

Projektas „Skuodo rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų ugdymo programa“

Projekto tikslas - ugdyti Skuodo rajono suaugusiųjų asmenų bendrąsias kompetencijas, pasitelkiant įvairias mokymo formas ir būdus.
 
Projekto trukmė – 2018 m. lapkričio 12 d. – 2018 m. gruodžio 14 d.
 
Projektą remia – Skuodo rajono savivaldybė.
 
Trumpas projekto pristatymas. Suaugusių švietimas yra labai svarbi mokymosi visą gyvenimą politikos dalis, turinti reikšmingos įtakos konkurencingumui, įsidarbinimui, aktyviam pilietiškumui, asmeniniam tobulėjimui, socialinei įtraukčiai ir t. t. Pažymėtina, kad ši mokymosi programa yra skirta padėti suaugusiems Skuodo rajono gyventojams tobulinti bendrąsias kompetencijas, motyvuoti juos užsiimti naudinga veikla, ugdyti papildomas kompetencijas bei mokytis visą gyvenimą.

 

Projektas „Mūsų paveldas: vakar, šiandien ir rytoj“

Projekto tikslas - paminėti Europos dieną, skatinant, kad kuo daugiau Skuodo rajono gyventojų atrastų Europos kultūros paveldą, imtų juo domėtis.

Projekto trukmė – 2018 m. balandžio 23 d. – 2018 m. gegužės 14 d.

Projektą remia – Europos komisijos atstovybė Lietuvoje.

Trumpas projekto pristatymas. Kultūros paveldas – tautos savasties išlikimo garantas, kraštovaizdžio sudėtinė dalis bei šalies įvaizdžio formavimo priemonė. Jis pagrįstai gali būti vadinamas visuotine vertybe, svarbia tiek individui, tiek bendruomenei, tiek visuomenei. 2018 m. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kartu su partneriais (Skuodo meno mokykla, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla, Skuodo Švč. Trejybės parapija, Skuodo muziejus, Šauklių kaimo bendruomenė, Skuodo krašto bendruomenė, Skuodo atviras jaunimo centras, Skuodo literatų klubas) organizuojamos Europos dienai skirtos šventės „Mūsų paveldas: vakar, šiandien ir rytoj“ tikslas – paminėti Europos dieną, skatinant, kad kuo daugiau Skuodo rajono gyventojų atrastų Europos kultūros paveldą, imtų juo domėtis.Projektas-renginių ciklas „Popieriniai knygutyčių labirintai“

Projekto tikslas – motyvuoti Skuodo miesto ir rajono vaikų skaitymo skatinimą ir ugdyti su skaitymu susijusius įgūdžius.
Projekto trukmė – 2018-02-01 – 2018-12-14.
Projektą remia – Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba.
Projekto partneriai – Skuodo meno mokykla, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo rajono pagrindinės mokyklos ir gimnazijos, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo vaikų ir moksleivių tėvų asociacija, Šačių ir Barstyčių kaimų bendruomenės.
Trumpas projekto pristatymas. Pagrindinė projekto idėja – organizuojant skaitymo skatinimo renginius kartu su vaikais kurti popierines ar kartonines renginių dekoracijas, žaidimus ir pristatomų knygų veikėjus. Įgyvendinant projekto uždavinius 2018 m. Skuodo rajono bibliotekos suorganizuos 6 knygų pristatymus-susitikimus su rašytojais; 2 skaitymus-žaidimus, kurių vedėjai bus profesionalūs aktoriai; vieną spektaklį, kurio scenarijus sukurtas pagal žinomo lietuvių rašytojo knygą. Po vieną tokio pobūdžio renginį įvyks septyniose Skuodo rajono vietovėse, kuriose yra bendrojo lavinimo mokyklos. Projekto veiklose dalyvaus ne tik Skuodo miesto, bet ir 15-os Skuodo rajono kaimų bei miestelių vaikai, Barstyčių ir Mosėdžio parapijos vaikų globos namų gyventojai, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro lankytojai. Projekto pabaigai bus sukurta virtuali fotografijų paroda-koliažas „Metai su knygutyčių nuotykiais“, kuris vizualiai pristatys ir apibendrins visus projekto renginius ir nuveiktus darbus.