mobili versija | standartinė versija
main-image

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS R. GRANAUSKO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ PROJEKTAI

PROJEKTAS „IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS Į ŠIANDIENĄ PER AMATUS IR KULTŪRĄ“

Projekto tikslas – skatinti domėtis Žemaičių krašto kultūriniu paveldu, Simono Daukanto kūrybiniu palikimu, jų aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei, supažindinti su senaisiais ir šiandieną populiariais amatais, skatinti užimtumą meninėmis ir kūrybinėmis veiklomis.

Projekto trukmė – 2019-03-01 – 2019-12-15.

Rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Trumpas projekto pristatymas. Žmogus, ieškodamas prasmės, atspirties naujiems darbams, sumanymams ir veikloms, dažnai atsigręžia į praeitį. Iškiliausio žemaičio, XIX amžiaus švietėjo, tautinio atgimimo žadintojo, mūsų kraštiečio Simono Daukanto idėjos ir darbai yra aktualūs ir šių dienų žmogui, kuris dažnai juose randa ne tik įkvėpimą naujiems darbams, bet ir pajaučia prigimtinę Žemaitijos krašto savastį, atskleidžiamą per amatus (edukacijas). Žemaitijos metais (2019 m. yra paskelbti Žemaitijos metais) įgyvendinamu kultūriniu-edukaciniu projektu „Iš amžių glūdumos į šiandieną per amatus ir kultūrą“ siekiame profesionalių kūrėjų pagalba per edukacijas, meninę kūrybą ir praktinį darbą stiprinti ryšį tarp kartų, puoselėti etninę (žemaičių) kultūrą, supažindinti su amatais, aprašytais S. Daukanto literatūriniame palikime, ir amatais, kurie Žemaitijoje populiarūs šiandieną.

 

KOMUNIKACIJOS KOMPANIJA „ES DRAUGE SAUGIAU“

Projekto tikslas – plačiau informuoti visuomenę apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo įvairių pavojų ir grėsmių. Šios kampanijos dėmesio centre – paprasti herojai, kurie europiniu lygmeniu padeda įveikti iššūkius sveikatos, aplinkos, nusikalstamumo, terorizmo, migracijos ir ekonomikos srityse. Per paprastų žmonių gyvenimo istorijas siekiama parodyti, kokia svarbi yra Europos Sąjunga kasdieniniame žmonių gyvenime.

Projekto trukmė –2019-04-03 – 2019-05-14

Projekto rėmėjas – Projektą remia Europos komisija.

Projekto partneriai – Skuodo rajono priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Skuodo rajono policijos komisariatas; Latvijos Respublikos Priekulės nuovada.

Trumpas projekto pristatymas. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka organizavo renginį „Lietuva – Latvija: drauge saugiau“, kuriame savo darbo patirtimi apie kaimyninių šalių specialiųjų tarnybų bendradarbiavimą: bendrą patruliavimą, nusikalstamumo užkardymą dalijosi Skuodo rajono ir Latvijos Respublikos Priekulės nuovados policijos komisariatų ir priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų atstovai bei Priekulės merė Vija Jablonska. Taip pat į susitikimą atvyko Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius.


RENGINIŲ CIKLAS „BALSUOJU, NES MAN RŪPI“

Projekto tikslas – paskatinti daugiau žmonių balsuoti, renkant Europos Parlamentą.

Projekto trukmė – 2019-05-01 – 2019-05-24.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto prioritetai – Skuodo rajono savivaldybės gyventojų:
•    supažindinimas su Europos Parlamento vaidmeniu Europos Sąjungoje;
•    supažindinimas su Europos Parlamento veikla;
•    supažindinimas su Europos Sąjungos vertybėmis, pagrindiniais tikslais, pagrindiniais principais ir t. t.;
•    skatinti jaunąją kartą domėtis Europos Sąjungos veikla.

 


TARPTAUTINIAI STASIO JONAUSKO SKAITYMAI „MIRKSNIS, KAI ŠVIETĖ DANGUS“

Projekto tikslas – pagerbti poetą Stasį Jonauską ir jo nuopelnus kalbai, literatūrai ir visai lietuvių tautai, minint pirmąsias jo mirties metines. Įgyvendinant projektą, sudaryti galimybės plačiajai visuomenei susipažinti su šviesaus atminimo poeto Stasio Jonausko kūrybos ir gyvenimo faktais, pasitelkiant gyvą poetų, literatų žodį, kvalifikuotus specialistus – literatūrologus, aktualizuoti kultūrines ir tautines vertybes jo kūryboje bei skatinti latvių ir lietuvių rašytojų bendradarbiavimą.

Projekto trukmė –2019-05-15 – 2019-12-15.

Projekto rėmėjas – Lietuvos kultūros taryba.

Projekto partneriai – Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Latvijos Respublikos rašytojų sąjungos Liepojos skyrius, Skuodo literatų klubas.

Trumpas projekto pristatymas. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriumi, Latvijos Respublikos rašytojų sąjungos Liepojos skyriumi, Skuodo literatų klubu, rengia tarptautinius Stasio Jonausko skaitymus „Mirksnis, kai švietė dangus“, ekspoziciją apie jo asmenybę ir kūrybą bei filmuotą medžiagą „Prisiminimai apie Stasį Jonauską“, įsigis Stasio Jonausko portretą, parengs ir pagamins atvirlaiškius, skirtus S. Jonausko atminimui, organizuos Stasio Jonausko garsinius skaitymus Gėsaluose, Ylakiuose, Lenkimuose. Šiuo bendradarbiavimu siekiama plėtoti profesionaliojo meno bei bendruomenių projektų sklaidą.

 

PROJEKTAS „ATVERKIME DURIS KŪRYBAI“

Projekto tikslas – skatinti Skuodo rajono Daukšių ir Šauklių kaimų gyventojų iniciatyvumą bei bendruomeniškumą, ugdant įvairaus amžiaus gyventojų kūrybinę raišką, suteikiant galimybę ugdyti kompetencijas edukaciniuose užsiėmimuose bei buriant gyventojus bendrai veiklai.

Projekto trukmė – 2019-04-15 – 2019-12-01.

Rėmėjas – Skuodo rajono savivaldybė (Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų programa).

Trumpas projekto pristatymas. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka bendradarbiaudama su Daukšių ir Šauklių kaimų bendruomenėmis vykdo projektą „Atverkime duris kūrybai“, kurio tikslas – ugdyti gyventojų kūrybiškumą, puoselėti ir skleisti Skuodo krašto literatų kūrybą, didinti iniciatyvumą ir bendruomeniškumą, apjungiant įvairaus amžiaus gyventojų grupes bendriems užsiėmimams ir sudarant sąlygas dalyvauti organizuojamoje kultūrinėje bei edukacinėje veikloje. Į projekto veiklas bus stengiamasi įtraukti socialiai sunkiai besiverčiančias šeimas, praskaidrinant jų laisvalaikį įdomiais susitikimais ir kūrybiniais užsiėmimais.
Įgyvendindami projektą „Atverkime duris kūrybai“ Skuodo rajono Daukšių ir Šauklių kaimų bendruomenių gyventojams sudarysime sąlygas kūrybinei raiškai ir didinsime iniciatyvumą bei aktyvumą organizuodami įvairias veiklas.

 

PROJEKTAS „JUOZO TUMO-VAIŽGANTO PĖDSAKAS MOSĖDYJE“

Projekto tikslas – įprasminti Juozo Tumo-Vaižganto švietėjišką veiklą Mosėdyje bei, pasitelkiant įvairias kultūrines veiklas, supažindinti su J. Tumo-Vaižganto asmenybe, pasiekimais.

Projekto trukmė – 2019-09-01 – 2019-10-31.

Rėmėjas – Skuodo rajono savivaldybė (Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų programa).

Trumpas projekto pristatymas. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka kartu su partneriais Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnija, Skuodo rajono kultūros centru, Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendruomene ir Mosėdžio gimnazija siekia įprasminti Juozo Tumo-Vaižganto švietėjišką veiklą Mosėdyje bei, pasitelkiant įvairias kultūrines veiklas, supažindinti su J. Tumo-Vaižganto asmenybe, pasiekimais. Visų projekto veikloje dalyvaujančių bendruomenių nariai įsitrauks į savanorišką veiklą, viešins būsimas veiklas savo artimųjų, pažįstamų ir draugų rate, suartins ir sujungs bendrai visuomeninei veiklai. Jaunąją bendruomenių kartą skatins nepamiršti žymių žmonių sukakčių, jubiliejinių metų paminėjimą turiningai ir įdomiai. Visos projektinės veiklos stiprins vietos kultūros identitetą.

 

PROJEKTAS „RESPUBLIKINIS LITERATŪRINIS KONKURSAS ,,KURIAME ŽEMAITIŠKAI“

Projekto tikslas – surengti respublikinį literatūrinį žemaitiškai rašančių autorių konkursą „Koram žemaitėškā“, skirtą puoselėti ir saugoti žemaičių kalbą (tarmę) bei paminėti Žemaitijos metus.

Projekto trukmė – 2019-01-02 – 2019-12-16.

Rėmėjas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Trumpas projekto pristatymas. 2019 m. – Žemaitijos metai. Vienas svarbiausių Žemaitijos etnografinio regiono turtų yra tarmė, kuri dažnai įvardijama net atskira kalba. Žemaičių kalbos buvimo įrodymų yra gana nemažai. Bene svarbiausias iš jų – žemaičių kalba turi visas kalbai privalomas sudedamąsias dalis: fonetiką, morfologiją, sintaksę ir leksiką. Žemaičių kalba taip pat yra išlaikiusi senesnių, archaiškų formų, konstrukcijų ir kitų ypatybių, kurios nėra išlikusios nei bendrinėje kalboje, nei tarmėse. Nepaisant to, kaip įvardysime žemaičių kalbą: kaip tarmę ar kaip kalbą, būtina suvokti, kad jos ekspresyvumas, savitumas ir išskirtinumas yra didelis turtas. Būtent dėl to žemaičių kalbą (tarmę) būtina saugoti, populiarinti ir vartoti kasdieninėje kalboje. Kuo greičiau suprasime, kad kalbėti tarmiškai nėra gėdinga, kad tarmiškai kalbantis žmogus nėra prasčiokas, mužikas ar neišsilavinęs asmuo, tuo labiau prisidėsime prie tarmės išlikimo.
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka daug dirba, puoselėdama žemaičių kalbą (tarmę) ir kultūrą ne tik Skuodo rajone, bet ir už jo ribų. Projektas, skirtas Žemaitijos metams paminėti, įtrauks įvairaus amžiaus, socialinės padėties, išsilavinimo ir t. t. žmones, besidominčius neįkainojamu Žemaitijos regiono turtu – žemaičių kalba (tarme).

 

PROJEKTAS-RENGINYS „LIETUVA – LATVIJA: DRAUGE SAUGIAU“

Projekto tikslas – plačiau informuoti apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo globalių grėsmių ir kitų pavojų.

Data – 2019 m. gegužės 14 d.

Rėmėjas – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

Trumpas projekto pristatymas. Europos Komisijos vykdoma komunikacijos kampanija „ES drauge saugiau“, kurios tikslas – plačiau informuoti apie tai, kaip ES saugo savo piliečius nuo globalių grėsmių ir kitų pavojų. Šios kampanijos dėmesio centre – paprasti herojai, kurie europiniu lygmeniu padeda įveikti iššūkius sveikatos, aplinkos, nusikalstamumo, terorizmo, migracijos ir ekonomikos srityse.