Stasio Jonausko bibliografija

Stasys Jonauskas/Bibliografija/1964 – 2015/paruošė Judita Galdikienė

Stasys Jonauskas: trys gyvenimai

Stasys Jonauskas "Laikas pelkių viršūnėmis eina"