mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Sausis

Sausis


1 d. – 135 metai, kai Urvių kaime gimė [1881] gydytojas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis Danielius Alseika. Mirė 1936 05 09 Vilniuje, palaidotas Saulės kapinėse.
        – 105 metai, kai gimė [1911] skulptorius Pranas Baltuonis. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Gyveno Kanadoje.
       – 95 metai, kai Mosėdyje gimė [1921] žymus Amerikos keramikas, skulptorius, ilgametis Filadelfijos universiteto prof. emeritas Petras Vaškys. Išgarsėjo vaško figūrų kolekcija. Mirė 2001 04 14 Filadelfijoje.

5 d. – 55 metai, kai Skuode gimė [1961] ekonomistas, Kovo 11-osios Akto signataras Vilius Baldišis. Mokėsi 1968-1979 m. Skuodo vidurinėje mokykloje. Gyvena Vilniuje.

6 d. – 80 metų, kai Akmenės rajone gimė [1936] kunigas, kanauninkas, Viekšnių garbės klebonas Vincentas Gauronskis. 1972-1975 m. klebonavo Skuodo rajono Aleksandrijos bažnyčioje. Mirė 2012 05 26 Viekšniuose, palaidotas Akmenės rajone, gimtosios Šiaudinės parapijos kapinėse.

11 d. – 25 metai, kai Skuode mirė [1991] krepšininkas, krepšinio treneris Šarūnas Stragys. 1986 m. baigė Skuodo II-ąją vidurinę mokyklą. Gimė 1968 m. Pasvalyje.

14 d. – 80 metų, kai Tauragėje gimė [1936] ilgametis Skuodo rajono veterinarijos ligoninės vyr. gydytojas (1960-1997) Algimantas Totoraitis. Mirė 2004 04 27 Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.

15 d. – 245 metai, kai Večių kaime gimė [1771] lietuviškos botanikos terminijos kūrėjas, poetas, vienuolis ir pamokslininkas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Liaudyje vadinamas šventuoju. Mirė 1849 10 30 Kretingoje, palaidotas senosiose Kretingos kapinėse.
        – 110 metų, kai Raudonių kaime gimė [1906] teisininkas, pedagogas, Teisės m. daktaras, bibliografas Zenonas Ašoklis. Mirė 1972 06 30 Čikagoje, JAV.

17 d. – 5 metai, kai Ylakiuose mirė [2011] Ylakių kultūros namų direktorė [1976-2003] Ieva Gineitytė-Draukšienė. Gimė 1948.08.11 Ylakiuose.

18 d. – 80 metų, kai Kervių kaime gimė [1936] muzikos mokytoja, choro dirigentė Elena Vareikaitė-Petkienė. Baigė Ylakių vidurinę mokyklą.

23 d.- 95 metai, kai Vilniuje gimė [1921] garsi mokslininkė, archeologė Marija Gimbutienė. Jos tėvas – Danielius Alseika. Mirė 1994 02 02 Los Andžele, JAV. Urna su palaikais parvežti ir palaidoti Kaune šalia motinos.

24 d.- 70 metų, kai Pakalniškių kaime, Skuodo seniūnijoje gimė [1946] literatė Joana Pajauskienė.

25 d. – 110 metų, kai Milvydžių kaime gimė [1906] Nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, eskadrilės vadas, majoras (1938) Juozas Vaičius. Mirė 1969 01 15 Santa Monikoje, Los Andželas.

31 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1936] muzikas, technikos m. daktaras, prof. Sigitas Kudarauskas. 1942-1944 mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje.