mobili versija | standartinė versija
main-image

2016 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Svarbių datų sukaktys

Svarbių datų sukaktys


590 metų, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti (1426) Pašilės ir Puokės kaimai.

465 metai seniausiai rajono Romos katalikų bažnyčiai. 1551 pastatyta pirmoji medinė Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia. Ją pastatė vyskupas V. Viežbickis. Yra duomenų, kad šventovė Mosėdyje minima 1544 m.

420 metų, kai pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas (1596) Rumšaičių kaimas.

420 metų išlikusiam Luobos dvaro inventoriui (1596). Luobos dvaras priklausė Burbų giminei.

385 metai, kai rašytiniuose šaltiniuose minimas (1631) Barstyčių dvaras.

305 metai, kai vyko (1711) Skuodo valstiečių sukilimas.

295 metai, kai rašytiniuose šaltiniuose minimas (1721) Skuodo turgus.

245 metai, klestėjo (1771) Margininkų dvaras prie Lenkimų.

245 metai, kai Aleksandras Sapiega Šatėse pastatė (1771) naują (antrą) medinę Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. 1802 m. įsteigta altarija. 1851 m. įkurta parapija.

210 metų Šačių mokyklai. 1806 m. atidaryta pirmoji parapijinė mokykla Šatėse.

210 metų, kai Laumių kaime antrąkart pastatyta (1806) medinė Laumių Šv. Stanislovo koplyčia. Tada ji priklausė Sedos parapijai. 1905 m. pašventino vyskupas Pranciškus Karevičius. Dabar koplyčia priskiriama Barstyčių parapijai.

200 metų, kai baigta statyti (1816) dabartinė mūrinė Lenkimų Šv. Onos bažnyčia. 1844 įkurta parapija. 1881 ją konsekravo vyskupas Aleksandras Beresnevičius.

195 metai, kai pastatyta (1821) dabartinė Skuodo liuteronų evangelikų bažnyčia.

170 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmąkart minimas (1846) Trūbakių kaimas.

130 metų, kai baigta statyti (1886) dabartinė mūrinė Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.

125 metai, kai Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios senojoje varpinėje įkeltas (1891) pirmasis mažasis varpas. Nauja dabartinė varpinė statyta (1896-1904) Spaudos atgavimo ir knygnešių atminimui.

115 metų, kai Mosėdžio Šv. Arkangelo bažnyčios šventoriuje iš plytų sumūryta (1901) 19 koplytėlių-stacijų.

110 metų, kai suręsta, pastatyta (1906) dabartinė medinė Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia – Žemaičių Kalvarijos filija. Kunigas Tamošius Bričkus. Barstyčiuose 1908 m. įkurta parapija.

95 metai, kai pastatyta (1920-1921) dabartinė medinė Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia. Ją konsekravo 1922 vyskupas Pranciškus Karevičius. 1936 m. įkurta parapija.

90 metų, kai atidarytos (1926) Daukšių ir Puokės pradinės mokyklos.

90 metų, kai Papilės piliakalnio kapinėse sutvarkytas (1926) Simono Daukanto kapas.

85 metai, kai Stripinių kaime pastatyti (1931) mūriniai Baptistų maldos namai.

80 metų, kai pastatytas (1936) Barstyčiuose pavasarininkų ant laiptuotos pakylos obeliskas. Aukštis 6 metrai. Atstačius vadinamas Šaulių mūro kryžiumi.

80 metų, kai Luobos upės skardyje pastatytas, įrengtas (1936-1938) Užluobės Lurdas. Ją pastatė savo žemėje kaimo ūkininkas Juozapas Žadauskas.

70 metų, kai atidaryta (1946) Notėnų viešoji biblioteka, o Mosėdyje po karo atnaujino veiklą viešoji biblioteka. Mosėdyje viešoji biblioteka įkurta 1937.

65 metai, kai pradėtas leisti (1951.03.27) Skuodo rajono laikraštis „Pergalė“.

65 metai, atidarytos (1951) Luknių, Pašilės, Šauklių viešosios bibliotekos.

50 metų, kai atidaryta (1966.10.01) Skuodo vaikų muzikos mokykla.

50 metų, kai Kalviuose prie klėtelės atidengtas (1966 vėlų rudenį) paminklinis akmuo, skelbiantis, jog šioje sodyboje 1793.X.28 gimė rašytojas Simonas Daukantas.

50 metų, kai Skuode suburta (1966/67) motobolo komanda.

35 metai, kai pastatytas (1981-ųjų rudenį) Šauklių vaikų lopšelis darželis.

30 metų, kai atidarytas (1986-ųjų pradžioje) Apuolės vaikų lopšelis darželis.

30 metų, kai rekonstruotas cementinis obeliskas sušaudytiems Skuodo krašto piliečiams, daugiausia žydams, prie Šaulių salės. 1991 m. obeliskas dar kartą atnaujintas.

30 metų, kai Papilėje kunigo Vaišvilos name, kuriame gyveno istorikas, įkurtas (1986 m. spalį) memorialinis Simono Daukanto muziejus. Įkūrėjas – žurnalistas, kraštotyrininkas Leopoldas Rozga.

25 metai, kai Kulų I kaime, buvusių žvyrduobių vietoje, senųjų kapinaičių pašlaitėje atidengtas (1991.05.17) atminimo paminklas – du pusapvaliai akmenys – nužudytiems 800 žydų tautybės miesto ir rajono gyventojams atminti.

20 metų, kai Večių kaime atidengtas (1996.05.17) stogastulpis su Rūpintojėliu botanikui, vienuoliui ir pamokslininkui Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti.

15 metų, Skuode pastatyta ir pradėjo veikti (2001) Skuodo hidroelektrinė.

10 metų, kai Papilės piliakalnio papėdėje pradėtas kurti (2006) Simono Daukanto ąžuolynas.

5 metai, kai Jedžiotų kaime atidengtas (2011.07.06) paminklinis akmuo senovinei gyvenvietei žymėti.