mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Spalis

Spalis

2 d. -70 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė [1947] pedagogė, S. Daukanto premijos laureatė Adelija Drukteinienė.

3 d. – 190 metų, kai Klaipėdos rajone gimė [1827] poetas, kunigas, Skuodo dekanato Mosėdžio parapijos klebonas Motiejus Žutautas. Mirė 1880 m. sausio 13 d. Mosėdyje.

12 d. – 75 metai, kai Rokiškyje gimė [1942] architektė, bajorų Vainauskų palikuonė Ieva Neniškytė – Kaušinienė. 1949-1953 m. lankė Skuode mokyklą.

14 d. – 80 metų, kai Plungės rajone gimė [1937] pedagogas, ilgametis Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos direktorius (1975-2006) Petras Donatas Tamašauskas. Mirė 2008 m. gruodžio 22 d. Skuode.

15 d. – 60 metų, kai Molėtų rajono Raupiškių kaime gimė [1957] matematikos mokytoja bei Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos bibliotekos vedėja (1980-2013) Birutė Drakšienė. Mirė 2013 m. sausio 22 d. Mosėdyje.

15 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Gricaičių kaime gimė [1962] Ylakių gimnazijos muzikos pedagogas, choro dirigentas Algimantas Matutis.

16 d. – 60 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė [1957] biologijos mokytoja metodininkė, ekspertė, Skuodo rajono biologijos mokytojų metodinio ratelio pirmininkė Irena Kondrotienė. Dirba Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje.

25 d. – 75 metai, kai Gonaičių kaime, Skuodo rajone gimė [1942] poetė Ramutė Girkontaitė.

27 d. – 105 metai, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1912] kunigas Antanas Žvinklys. Gyveno Vokietijoje, nuo 1950-ųjų – JAV. Mirties data nežinoma.

28 d. – 65 metai, kai Kretingos rajone gimė [1952] režisierė, Skuodo rajono Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Augenija Žilinskytė – Bertulienė.

30 d.- 90 metų, kai Brooklyne, JAV mirė [1927] lietuvių choro dirigentas ir vadovas, vargonininkas, kompozitorius Leonas Ereminas. Gimė 1863 m. birželio 23 d. Šarkėje, Skuodo rajone.