mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Gruodis

Gruodis

2 d. – 60 metų, kai Telšiuose gimė [1957] gydytojas, Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojas, Skuodo sveikatos klubo pirmininkas Virginijus Kiguolis. Nuo 1982-ųjų gyvena Skuode.

8 d. – 75 metai, kai Šiaulių rajono Kušleikių kaime gimė [1942] literatė, bibliotekininkė Ona Budrienė. Nuo 1985-ųjų gyvena Skuode. 2008 m. išleista poezijos knygelė „Tylią valandą ištartas žodis“.

9 d. – 30 metų, kai Sidnėjuje, Australijoje mirė [1987] Plungės miesto knygininkas Povilas Doniela. Gimė 1903 m. sausio 7 d. Skuodo rajono Šatraminių kaime. Pradžios mokyklą lankė Mosėdyje, vėliau baigė 6 gimnazijos klases Skuode. 1932-1944 metais gyveno ir dirbo Plungėje.

14 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1952] mikrochirurgas, habil. biomedicinos m. daktaras, prof. Kęstutis Vitkus.

15 d. – 65 metai, kai Krasnojarsko krašte, Bogotolo rajone gimė [1952] inžinierius hidrotechnikas, Skuodo rajono meras (1997-2007) Liudvikas Žukauskas. Skuode gyvena nuo 1957-ųjų, 1959-1970 mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

18 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Igarių kaime gimė [1947] KTU Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų akredituotos laboratorijos vedėja Violeta Šemetaitė – Bieliūnienė. Gyvena Kaune.

23 d. – 80 metų, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1937] žurnalistė, filologė, tautodailininkė Alma Regina Skruibytė – Granauskienė. Nuskendo 1999 m. liepos 22 d. Plateliuose. Palaidota Mosėdžio kapinėse.

26 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Laumių kaime gimė [1957] tautodailininkas, literatas, kaimo muzikantas Napoleonas Reimontas. Pseudonimas – Laumiškis. Lankė Barstyčių vidurinę mokyklą. Gyvena Laumėse.

27 d. – 80 metų, kai gimė [1937] pedagogė, ilgametė Skuodo rajono Rukų pagrindinės mokyklos direktorė Vida Raštikienė. Mirė 2012 m. birželio 19 d. Skuode.

28 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Nevočių kaime gimė [1937] literatas, kaimo muzikantas Vaclovas Ruika. Mirė 2013 m. rugsėjo 18 d. Nevočiuose.

28 d. – 105 metai, kai Plungės rajono Kepurėnų kaime gimė [1912] kunigas, tremtinys, ilgametis Skuodo dekanato Šačių parapijos klebonas (1960-1986) Vincentas Senkus. Mirė 1986 m. balandžio 29 d. Šatėse, palaidotas Šačių bažnyčios šventoriuje.