mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Be tikslios datos

 
650 metų, kai gimė [1367] Apuolės pilies kunigaikštytė Danutė Rimgaudaitė. Mirties data nežinoma.

260 metų, kai gimė [1757] istoriko Simono Daukanto motina Kotryna Odinaitė – Daukantienė. Mirė 1847 m. kovo 7 d. Skuodo rajono Kalvių kaime, palaidota Lenkimų Šv. Onos bažnyčios šventoriuje.

235 metai, kai Kretingos apskrityje, Skuodo-Kretingos krašte gimė [1782] poetas, vertėjas, dvasininkas Antanas Savickis. Baigė Vilniaus universitete mediciną ir Varnių kunigų seminariją. Mirė 1836 m. gegužės 23 d. Žemalėje, Mažeikių rajone.

210 metų, kai Skuode gimė [1807] teisininkas, dramaturgas Aleksandras Brinza. Mirė 1863 m. Varšuvoje.

145 metai, kai Aleksandrijoje, Skuodo rajone gimė [1872] valstietis, miestiečių valdybos raštininkas, knygnešys Povilas Embrasas. Gyveno Telšiuose. Mirties data nežinoma.

60 metų, kai Skuode gimė [1957] UAB „Labtarna“ Vilniuje direktoriaus pavaduotojas, Respublikinės mitybos centro Centrinės laboratorijos vedėjas Remigijus Uščinas.

40 metų, kai Skuode gimė [1977] garsi pianistė, „Dainų dainelės“ (1982) laureatė Ieva Jokubavičiūtė. Gyvena ir kuria Niujorke, JAV.