mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Įžymios datos

Įžymios datos
 
765 metai, kai Livonijos ordinas nukariavo [1252 m. pabaiga] Keklio sritį – Pietų Kuršą ir Šiaurės vakarų Žemaitiją.

625 metai, kai Kuršo vyskupas savo dalį Keklyje iškeitė [1392] į Livonijos ordino pilį.

460 metų, kai nuo pradėtos vykdyti Lietuvoje valakų reformos pradėjo augti [1557] Notėnų gatvinis kaimas.

450 metų, kai Skuode erdvioje buvusioje turgaus aikštėje pastatytas [1567] Mūro kryžius pirmosioms katalikų misijoms atminti.

450 metų, kai Skuodas istoriniuose šaltiniuose įvardintas [1567] miesteliu.

445 metai, kai Skuodui suteiktos [1572.05.17] miesto privilegijos, Magderburgo miesto teisės. Tai Skuodo savivaldos įkūrimo data.

440 metų, kai Skuode ant Bartuvos dešiniojo kranto pastatyta [1577] pirmoji medinė katalikų bažnyčia. Leidimas buvo gautas 1572 metais. Taip pat sukanka 170 metų, kai Skuodo klebono  Tomo Sudinto rūpesčiu užbaigta sumūryti [1847] dabartinė akmens mūro Švč. Trejybės bažnyčia. Pakonsekruota 1850 m. liepos 16 d. vyskupo M. Valančiaus. Didžiajame altoriuje įdėti Šv. kankinių: Probo, Bonifaco, Faustos ir Vincento relikvijos.

420 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėti Daukšiai, Kernai, Kulai prie Skuodo, Šatraminiai.

390 metų, kai baigėsi [1627], trejus metus tęsusieji, nederliaus ir bado metai Lietuvoje ir Skuodo krašte.

365 metai, kai Žemaitiją niokojo [1652] sausra.

350 metų, kai įkurta [1667] Aleksandrijos gyvenvietė.

225 metai, kai Skuodui pakartotinai suteiktos [1792] Magdeburgo miesto teisės.

225 metai, kai Mosėdyje pastatytas [1792] vandens malūnas. Čia dabar įsikūręs Respublikinis V. Into akmenų muziejus, administracija.

195 metai, kai Lietuvos istorikas Simonas Daukantas parašė [1822] pirmąjį istorijos veikalą lietuvių kalba – „Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“.

155 metai, kai Skuode veikusių [1862] sagų dirbtuvės ir odos perdirbimo įmonės gaminiai pasiekdavo Maskvą ir Sankt Peterburgą.

150 metų, kai Mosėdyje įsteigta [1867] valdinė surusinta pradžios mokykla. 1936 metais pradinė mokykla pavadinta P. Karevičiaus vardu.

140 metų, kai pradėjo veikti [1877] Skuodo stačiatikių cerkvė.

125 metai, kai rekonstruoti [1892] Mosėdžio šventoriaus vartai. Pastatyti prieš 1805 metus.

120 metų, kai pastatyta [1897] plytų mūro dabartinė katalikų Ylakių Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia.

120 metų, kai pradėjo veikti [1897] Derkinčių medinis vandens malūnas.

115 metų, kai Kaukolikuose atidaryta [1902] pradinė mokykla. 2011/12 metais Kaukolikuose mokyklos nebeliko.

105 metai, kai oficialiai atidaryta [1912] Aleksandrijos pradinė mokykla.

95 metai, kai Udraliuose atidaryta [1922] pradinė mokykla. 2007 metais uždaryta.

90 metų, kai Prialgavoje ir Laumaičiuose atidarytos [1927] pradinės mokyklos.

85 metai, Apuolės piliakalnio šiaurinio pylimo viršuje archeologo generolo Vlado Nagiaus-Nagevičiaus rūpesčiu pastatytas [1932] ąžuolinis kryžius. Rajono valdžios nurodymu 1968 m. nupjautas.

85 metai, kai Notėnuose, rytinėje kaimo pakraštyje prie kelio į Šliktinę šauliai pastatė [1932] betoninį Kristaus Karaliaus paminklą. Nugriautas 1962-ais, 1989 m. atstatytas.

85 metai, kai atidarytos [1932] Laumių ir Gondlaukės pradinės mokyklos.

80 metų, kai Mosėdyje įkurta viešoji biblioteka. Per karą buvusi uždaryta, atkurta 1946 m.

80 metų, kai Klauseikiuose atidaryta [1937] pradinė mokykla.

80 metų, kai Gėsaluose pastatytas [1937] Vaserio vandens malūnas.

70 metų, kai Truikinų kaime, prie dabartinės D. Vaserienės sodybos pastatytas [1947] medinis Truikinų Benediktino kryžius su dviem kryžmom.

65 metai, kai Lenkimuose pradėjo darbą [1952] vidurinė mokykla. Čia parapijinė mokykla buvo įsteigta 1780 ir veikė iki 1863-ųjų sukilimo numalšinimo.

65 metai, kai Skuode atidarytas [1952] pirmasis rajone vaikų darželis.

65 metai, kai Ylakiuose įvyko [1952] pirmoji rajone kolūkinė dainų šventė.

60 metų, kai daktaras Vaclovas Intas Mosėdyje pradėjo rinkti akmenis, puošti miestelį [1957].

60 metų, kai Puodkaliuose atidaryta [1957] pradinė mokykla.

55 metai, kai Mosėdyje kilo [1962] didysis miestelio gaisras, sudeginęs beveik visą centrą.

50 metų, kai Skuode atidarytas [1967.02.16] Skuodo vaikų lopšelis/darželis „Liepaitė“.

40 metų, kai Ylakiuose susibūrė [1977] Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas. Vadovai – A. Tautvydas, vėliau A. Žilius.

35 metai, kai Skuode pastatyta [1982] Skuodo „jūros“ užtvanka.

35 metai, kai Pašilės mokykla tapo [1982] aštuonmete mokykla.

30 metų, kai Skuodo parke atidarytas [1987.07.18] Sveikatos takas su medžio skulptūrų ansambliu.

30 metų, kai Skuode vyko [1987.07.17-18] rajoninė aplinkos tvarkymo, liaudies meno ir amatų bei grožio šventė.

25 metai, kai patvirtintas dabartinis Skuodo herbas. Mėlyname lauke – auksiniai vartai su trimis bokštais. Vartų angoje – Šv. Jono Krikštytojo galva auksiniame rate. Šį herbą Skuodas įgijo dar 1572 m. Šv. Jonas Krikštytojas tapo miesto įkūrėjo Jono Chodkevičiaus ir Skuodo miesto globėju. Dabartinį herbą nutapė grafikas Valerijonas Jucys.

25 metai, kai Skuode, miesto parko pradžioje pašventinta [1992.06.14] Tautos kančioms atminti skulptūrinė koplyčios kompozicija, tremtinių paminklas. Pastatytas 1991 m., autorius – skulptorius Vytautas Narušis.

25 metai, kai duris lankytojams atvėrė [1992] Skuodo muziejus. Įsteigtas 1991-ųjų gruodį.

20 metų, kaip išleista [1997] poeto Justino Marcinkevičiaus 2 dalių draminė apysaka „Daukantas“.

20 metų, kai atidengtos [1997.08.17] penkios ąžuolinės figūros pakeliui į Ylakių kapines.

20 metų, kai Šatėse atidengtas [1997] paminklas žuvusiems partizanams.

15 metų, kai Skuode atidaryta [2002.09.01] Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla.

10 metų, kai Laumėse atidengtas [2007.10.13] paminklas žuvusiems partizanams 1945 m. Laumių miške atminti.

10 metų, kai Aleksandrijoje atidengtas [2007.06.17] paminklinis akmuo su gyvenvietės įkūrimo data 1667 m. Paminklo autorius, skulptorius Aloyzas Gureckas.

10 metų, kai Šaukliuose įregistruota [2007] Dalios ir Richardo Apulskių kaimo turizmo sodyba.

10 metų, kai Šatraminiuose, Kazio Meškio sodybos kieme atidengtas [2007] paminklinis akmuo Grybų šventei 2007 m. atminti.

10 metų, kai pirmąkart Skuode surengta [2007.08.15] gėlių fiesta.

5 metai, kai pastatytas [2012, vasara] Barstyčių miestelio simbolis – ąžuolinis stogastulpis „Ketorė viejē“. Stogastulpio autorius, dailininkas Antanas Jankauskas.