mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Vasaris

Vasaris

1 d. – 110 metų, kai Skuode gimė [1907] tremtinys, grafikas Jonas Juozas Burba. Mokėsi Skuodo progimnazijoje. Gimtinėje išmoko latvių ir žydų kalbas. Mirė tremtyje, 1952 m. balandžio 26 d. Novosibirsko srities Krasnozerskoje. Perlaidotas 1990 m. gegužės 20 d. Panevėžyje.

1 d. – 100 metų, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė [1917] fagotininkas, dirigentas Zenonas Jonušas. Broniaus Jonušo brolis. 1972 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Majamyje. Ten, Floridos valstijoje 1986 m. vasario 3 d. mirė.

10 d. – 30 metų, kai Čikagoje, JAV mirė [1982] architektas, spaudos bendradarbis Mykolas Untulis. Kraštiečio, istoriko Broniaus Untulio sūnus. Gimė 1921 m. balandžio 9 d. Vilniuje.
 
14 d. – 105 metai, kai Skuodo rajono Stripinių kaime gimė [1912] teisininkas, atsargos leitenantas, spaudos bendradarbis Kazys Januta. Mokėsi Ylakiuose. Gyvendamas Amerikoje straipsnius pasirašydavo J. Klauseikio slapyvardžiu. Mirė 2006 m. rugpjūčio 15 d. JAV. Jo palaikai perlaidoti 2007 m. birželio 24 d. Ylakių senosiose kapinėse, šiaurinėje Šv. Roko koplyčios pusėje prie motinos kapo.
 
16 d. – 155 metai, kai Skuodo rajono Trumplaukės kaime gimė [1862] daraktorė, knygnešė Magdalena Bankaitė. Nuo 1929-ųjų gruodžio gaudavo knygnešio ir daraktorės pensiją. Apsigyveno Plungės elgetyne. Mirė 1933 m. liepos 29 d. Plungėje. Palaidota senosiose Plungės kapinėse.
 
21 d. – 35 metai, kai Floridoje mirė [1982] gydytojas Jonas Saudargas. Gimė 1908 m. vasario 27 d. Šakių rajone. 1935-1940 metais vertėsi gydytojo praktika Skuode, dėl paslaugumo labai mėgstamas pacientų.
 
28 d. – 90 metų, kai Plungėje gimė [1927] pedagogas, Skuodo vidurinės mokyklos direktorius (1950-1955, 1967-1969, 1971-1983), prozininkas Aleksandras Dokšus.
 
29 d. – 45 metai, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė [1972] Lietuvos operos ir baleto artistas, virtuozas Mindaugas Baužys. Nuo 2001-ųjų šoka Teksaso valstijos Arlingtono baleto trupėje (JAV).