mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Gegužė

Gegužė

2 d. – 70 metų, kai Rukų kaime, Skuodo rajone gimė [1947] pedagogė, kraštotyrininkė, S. Daukanto premijos laureatė Magdalena Rumbutytė –  Taurinskienė. Mokėsi Rukuose, vėliau Mosėdžio vidurinėje mokykloje, VPI. Nuo 1973-ųjų dirba Šačių vidurinėje, dabar pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoja.

9 d. – 80 metų, kai Šiaulių rajono Verbūnų kaime mirė [1937] veterinarijos gydytojas, visuomenininkas, knygnešys Matas Veitas. Gimė 1870 m. spalio 21 d. Skuodo rajono Veitelių kaime. Palaidotas Šiaulių rajono Kužių kapinėse. 2010 metais Telšių apskrities VMVT teritorijoje, esančiame parke atidengtas paminklas Matui Veitui (1870-1937).

10 d. – 45 metai, kai Meksikoje mirė [1972] dailininkas Viktoras Bričkus. Gimė 1924 m. kovo 31 d. Skuodo rajone, Lenkimuose. Baigė Skuodo gimnaziją.

14 d. – 165 metai, kai Raseinių rajone, Kalnujuose gimė [1852] Ylakių vargonininkas Antanas Tallat-Kelpša. Kompozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos tėvas. Į Skuodo rajoną, į Ylakius vargonininkas Antanas Tallat-Kelpša atvyko su kunigu S. Pancieriu. Čia vargonininku išbuvo iki klebono mirties. Mirė 1936 m. lapkričio 3 d. Kalnujuose.

15 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Skypsčių kaime gimė [1922] muzikologas, docentas Vytautas Venckus. Augo Sedoje, Laižuvoje. Mirė 1997 m. lapkričio 6 d. Vilniuje. Palaidotas Palangos miesto kapinėse.

19 d. – 60 metų, kai Kazachijoje gimė [1957] Kretingos pranciškonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, etninės kultūros mokytoja ekspertė, nevyriausybinės organizacijos „Baltijos tiltas“ viceprezidentė Virginija Rudavičienė. 1968-1975 metais mokėsi Skuodo I-oje vidurinėje mokykloje, 1975-1976 m. dirbo Šačių vidurinėje mokykloje mokytoja. Gyvena Kretingoje.

21 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Derkinčių kaime gimė [1937] statybininkas, tautodailininkas, kaukių drožėjas Pranciškus Veisas. Mirė 2009 m. liepos 28 d. Akmenės rajone, Papilėje.

22 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė [1922] chirurgas, habil. biomedicinos m. daktaras, profesorius Augustinas Pronckus. Mokėsi Ylakių, Skuodo mokyklose, baigė Mažeikių gimnaziją. Mirė 2009 m. balandžio 1 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.