mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Birželis

Birželis

3 d. – 15 metų, kai Notėnuose, Skuodo rajone mirė [2002] tautodailininkas, literatas Vaclovas Pocius. Gimė 1943 m. gegužės 12 d. Skuodo rajono Barstytalių kaime. Gyveno Barstyčiuose, Notėnuose ir kitur. Palaidotas Barstyčių kapinėse.

6 d. – 75 metai, kai Šiauliuose gimė [1942] filologė, habil humanitarinių m. daktarė, docentė, VPU Slavistikos fakulteto Rusų kalbos katedros vedėja, dviejų monografijų autorė Vida Dirvianskytė – Gudonienė. Ji ir jos tėvai su sesute Nijole pokaryje gyveno tėvo tėviškėje, Skuodo rajono Prialgavos kaime, iš kurio 1948 m. buvo ištremti į Sibirą.

6 d. – 60 metų, kai Žemaitijoje gimė [1957] teisėjas, Klaipėdos rajono apylinkės teismo pirmininkas Alvydas Žerlauskas. Nuo 1984-ųjų gyveno Skuode. 1987-1999 buvo Skuodo rajono apylinkės teismo pirmininkas.

7 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Udralių kaime gimė [1937] nusipelnęs melioratorius, ilgametis UAB „Šilutės melioracija“ gen. direktorius, „Sidabrinės nendrės“ premijos laureatas Pranciškus Zubė. 1953-1957 m. mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

8 d. – 80 metų, kai Klaipėdoje gimė [1937] rašytojas, žurnalistas Algirdas Vaseris. Karo metais bei pokaryje su tėvais gyveno Skuodo rajono Geidučių kaime. Mokėsi Šatėse.

10 d. – 100 metų, kai Žemaičių Kalvarijoje mirė [1917] siuvėja, knygnešė Petronėlė Riepšaitė. Čia ji gyveno ir knygas platino drauge su seserimi Barbora Riepšaite. Gimė 1837 m. Ylakių valsčiaus Margininkų kaime.

10 d. – 60 metų, kai Daukšiuose, Skuodo rajone gimė [1957] dailininkė keramikė Daiva Ložytė. Nuo 1984-ųjų gyvena ir dirba Klaipėdoje.

20 d. – 95 metai, kai Kretingos rajono Visvainių kaime gimė [1922] gydytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos fondo JAV įkūrėjas Antanas Razma. Mokėsi Skuode.

30 d. – 45 metai, kai Čikagoje mirė [1972] teisininkas, pedagogas, Teisės m. daktaras, bibliografas Zenonas Ašoklis. Gimė 1906 m. sausio 15 d. Skuodo rajono Raudonių kaime.