mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Rugpjūtis

Rugpjūtis

3 d.- 70 metų, kai Salantuose gimė [1947] žurnalistė, dienraščio „Klaipėda“ savaitraščio „Jūra“ korespondentė Adelė Mišeikytė – Žičkuvienė. 1956 m. baigė Skuodo rajono Šatraminių pradinę mokyklą.

8 d. – 110 metų, kai Skuodo rajone, Vindeikiuose gimė [1907] garsi Geidučių kaimo gyventoja, tautosakos pateikėja, atsiminimų autorė Stefanija Pučinskaitė – Pladukienė. Mirė 1998 m. kovo 16 d. Salantuose.

15 d. – 85 metai, kai Kretingos rajono Klausgalvų kaime gimė [1932] poetė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Operos katedros scenos kalbos dėstytoja, docentė, Kretingos rajono garbės pilietė Meilė Kudarauskaitė. 1939-1944 metais su tėvais ir broliu gyveno Mosėdyje, Skuodo rajone ir mokėsi Mosėdžio pradžios mokykloje.

20 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Gailiškių kaime gimė [1932] dailininkas, vitražų kūrėjas Bronius Grušas. Mokėsi Raudonių pradinėje, Ylakių gimnazijoje, Klaipėdos I-oje vidurinėje. 1963-ais baigė VDI. Nuo 2001-ųjų vasaros iki mirties vadovavo Ylakių vaikų dailės vasaros stovyklai. Mirė 2013 m. lapkričio 16 d. Vilniuje.

22 d. – 75 metai, kai Kaune gimė [1942] botanikas, habil. Biologijos m. daktaras, prof. Algimantas Mečislovas Olšauskas. 1960-1964 metais mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

24 d. – 55 metai, kai Skuode gimė [1962] bibliotekininkė, Birštono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jablonskytė – Jaskūnienė. Gyvena Birštone.

26 d. – 55 metai, kai Kelmės rajono Beržinės kaime gimė [1962] istorijos mokytojas metodininkas, kraštotyrininkas, filatelistas, Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius (nuo 2006-ųjų) Virginijus Jokšas.

27 d. – 65 metai, kai Klaipėdos rajone gimė [1952] pedagogė, Skuodo muziejaus direktorė Aldona Ozolienė. Nuo 1978-ųjų gyvena ir dirba Skuode.

28 d. – 80 metų, kai Kaune mirė [1937] jaunas teisininkas, žurnalistas, kraštotyrininkas Liudvikas Nezabitauskis. Gimė 1903 m. sausio 29 d. Skuodo rajono Baidotų kaime. Mokėsi Skuodo progimnazijoje.