mobili versija | standartinė versija
main-image

2017 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Rugsėjis

Rugsėjis

3 d. – 60 metų, kai Skuodo rajono Rukiškės kaime gimė [1957] gydytojas, Tauragės gimdymo namų vyr. gydytojas Petras Kalinauskas.

5 d. – 65 metai, kai Skuode gimė [1952] žurnalistas, laikraščio „Respublika“ įkūrėjas Rytis Taraila.

9 d. – 65 metai, kai Klaipėdos rajone, Lelėnuose žuvo [1952] pedagogas, tautosakos rinkėjas, publicistas Matas Untulis. Gimė 1889 m. rugsėjo 21 d. Skuodo rajono Rumšaičių kaime. 1927-aisiais – Ylakių progimnazijos direktorius.

10 d. – 40 metų, kai Skuode gimė [1977] etnomuzikologė, LMA doktorantė, LTV „Gero ūpo“, „Duokim garo“ laidų vedėja, folkloro dainininkė, folkloro kolektyvų „Virvytė“ ir „Šaltinis“ vadovė, Respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ (1994) laureatė Loreta Mukaitė – Sungailienė. 1984-1990 metais mokėsi Skuodo vidurinėje mokykloje.

13 d. – 90 metų, kai Kretingoje gimė [1927] pedagogas, socialinių m. daktaras (1982) Pranas Augutis. 1955-1967 m. mokytojavo Skuodo rajone, Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Nuo 1976-ųjų – Šiaulių pedagoginio instituto, vėliau universiteto dėstytojas, Pradinio mokymo metodikų katedros vedėjas. Mirė 2010 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose.

15 d. – 70 metų, kai Marijampolėje gimė [1947] chirurgas, Plungės rajono centrinės ligoninės vyr. gydytojas (nuo 1981-ųjų iki mirties) Gediminas Mockus. Kurį laiką iki 1981-ųjų dirbo chirurgu Skuode.

18 d. – 90 metų, kai Tirkšliuose, Mažeikių rajone gimė [1927] Lietuvos dailininkas, vienas produktyviausių mozaikų kūrėjas Boleslovas Klova. Kompozitoriaus Vytauto Klovos brolis. Jo tėvas – farmacininkas Julijonas Klova gimė Skuode vargonininko šeimoje, kuris sukūręs šeimą apsigyveno Tirkšliuose, vėliau Palangoje. Mirė Boleslovas Klova 1986 m. gegužės 26 d. Vilniuje.

20 d. – 50 metų, kai Mosėdyje, Skuodo rajone gimė [1967] pedagogas, Skuodo meno mokyklos dailės mokytojas, skulptorius Rimantas Eidėjus.

24 d. – 70 metų, kai Kaune mirė [1947] Lietuvos operos solistė ir režisierė, kompozitorė Julija Dvarionaitė – Montvydienė. Gimė 1893 m. gruodžio 19 d. Ylakiuose, Skuodo rajone.

27 d. – 75 metai, kai Gariuose, Jaroslavlio srityje, Rusijoje gimė [1942] lietuvių aktorė, rašytoja Doloresa Kazragytė. Vaikystėje ji su broliu gyveno mamos gimtinėje Mosėdyje, Skuodo rajone.

29 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Puodkalių kaime gimė [1932] Australijos ryšių technikos inžinierius, visuomenininkas Zigmantas Leonas Budrikis.

29 d. – 30 metų, kai Melburne, Australijoje mirė [1987] kunigas, prozininkas Pranas Vaseris. Gimė 1915 m. kovo 29 d. Skuodo rajono Igarių kaime. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Slapyvardis Erlėnas.