mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Sausis

 
Sausis

2 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Vizgaudžių kaime gimė (1953) pedagogas, Mažeikių M. Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška.

4 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Igarių kaime gimė (1948) bibliografė, MA centrinės bibliotekos darbuotoja, bibliografijos rodyklių autorė Stanislava Norkūnienė.
       – 30 metų, kai Skuodo rajone, Barstyčiuose mirė (1988) kunigas, spaudos bendradarbis, poetas, Sibiro kankinys Anupras Žukas. Palaidotas Barstyčių bažnyčios šventoriuje. Gimė 1911 m. vasario 18 d. Joniškio rajone. 1949-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Grįžo palaužta sveikata. Nuo 1978-ųjų iki mirties buvo Barstyčių Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos klebonas. Spaudoje pasirašinėjo slapyvardžiu Kaimietis Anupras.
 
7 d. – 115 metų, kai Skuodo rajono Šatraminių kaime gimė (1903) Plungės miesto knygininkas Povilas Doniela. Lankė pradžios mokyklą Mosėdyje, kelias klases Skuodo gimnazijoje. 1931 m. mokėsi Kauno Šv. Kazimiero draugijos knygyne knygų prekybos. 1944-ųjų spalį iš Mosėdžio seniūnijos Šerkšnių kaimo per Klaipėdą ir Kuršių Neriją pasitraukė į Vokietiją. Iš ten, po kelerių metų, į Australiją. Mirė 1987 m. gruodžio 9 d. Sydnėjaus ligoninėje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jo urną su pelenais vaikai palaidojo Mosėdžio kapinėse, jo tėvų kape.
 
12 d. – 105 metai, kai Kėdainių rajono Devynduonių kaime gimė (1913) lietuvių literatūros istorikas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojas Jurgis Lebedys. 1940-1941 m. buvo Skuodo gimnazijos direktorius. Mirė 1970 m. liepos 12 d. Molėtų rajone, Inturkės apylinkės Ščiurio viensėdyje. Palaidotas Devynduonių kaimo kapinėse.
          – 95 metai, kai Skuode mirė (1923) kunigas, vertėjas, rašytojas, 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys Matas Kiprijonas Veitas. Gimė 1834 m. Skuodo rajono Veitelių kaime. 1861-1863 m., sukilimo laikotarpiu buvo vikaras Ylakiuose. Įskųstas ir suimtas. Du kartus ištremtas į Rusiją. Į Lietuvą grįžo 1909 m. Nuo 1913-ųjų iki mirties buvo Skuode altaristas. Palaidotas Narvydžių kapinėse.
 
20 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Daukšiuose gimė (1948) gydytojas patalogas, Žemaičių ir žydų kultūros draugijos Plungės skyriaus pirmininkas Petras Beinoras. 1954-1961 m. mokėsi Daukšių septynmetėje, 1961-1965 m. – Lenkimų vidurinėje, 1965-1971 studijavo KMI.
 
25 d. – 15 metų, kai mirė (2003) mokytojas, LDK Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, šaulys Antanas Spudas. Gimė 1904 m. vasario 25 d. Pakruojo rajone. Gyveno Ylakiuose, dirbo Skliaustės mokykloje.